Κοινωνικές Ιστορίες-Οι Ρουτίνες και Οι Κανόνες του Σχολείου μας

Οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) που αναπτύχθηκαν από την Carol Gray το 1991 αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση για τη διδασκαλία κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και λειτουργικών συμπεριφορών. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής κατανόησης, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από έκδηλους, αλλά και από σιωπηρούς κοινωνικούς κανόνες που διέπουν μια κατάσταση, μια περίσταση ή ένα συμβάν καθώς και τις καθημερινές κοινωνικές συναλλαγές, διότι οι ΚΙ παρέχουν πληροφορίες που απαντούν στα ερωτήματα «πότε», «πού» και «γιατί» συμβαίνει κάτι, καθώς και «ποιος» και «πώς» εμπλέκεται.

Μια Κοινωνική Ιστορία έχει ως βασικό στόχο να παρέχει πληροφορίες που αφορούν στο χώρο και στον χρόνο μιας κατάστασης καθώς στις συμπεριφορές, όσων εμπλέκονται σ΄ αυτήν, αλλά και στα πιθανά της αίτια προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη λειτουργικών κοινωνικών συμπεριφορών, στάσεων, κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι, το παιδί μαθαίνει να αλληλοεπιδρά, να δημιουργεί σχέσεις με τους συνομηλίκους τους ή άλλους ανθρώπους και να εκπαιδεύεται στην αυτόνομη διαβίωση. Μια ΚΙ μπορεί να υποστηρίξει, να πληροφορήσει, να
καθησυχάσει, να καθοδηγήσει και να παρηγορήσει ένα παιδί, αλλά και όλους, όσους εργάζονται και συναναστρέφονται με αυτό .

Οι ΚΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

  • διαχείριση ή την επίτευξη αλλαγών στη ζωή του/της μαθητή/ήτριας,
  • διδασκαλία κοινωνικών συμπεριφορών και ρουτινών,
  • αιτιολόγηση συμπεριφορών των άλλων,
  • τήρηση κανόνων,
  • διαχείριση και επίλυση προβλημάτων,
  • ανάπτυξη ενσυναίσθησης,
  • απόκτηση γνώσεων και
  • εισαγωγή νέων ρουτινών στο σχολείο, στο σπίτι ή και στην τοπική κοινότητα προκειμένου να ενταχθεί κοινωνικά και να διαχειριστεί ή να μειώσει το άγχος του/της καθώς και ενδεχόμενες δυσλειτουργικές συμπεριφορές.

Επιπλέον, προετοιμάζουν το παιδί για νέες εμπειρίες, όπως οικογενειακές διακοπές, επίσκεψη στον γιατρό κ.ά., διδάσκουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, επικοινωνιακές δεξιότητες, τρόπους διαχείρισης μιας στερεοτυπίας και μείωσης του άγχους και συμβάλλουν στη διαχείριση των σχολικών προγραμμάτων. Βασικός στόχος των ΚΙ δεν είναι η συμμόρφωση σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, αλλά η αποσαφήνιση και η βαθύτερη κατανόηση μιας κοινωνικής κατάστασης, καθώς και η απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν σε κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές.

Πηγή: Γελαστοπούλου Μ., Παπαμιχαλοπούλου Ε.(2020), Oδηγός Eκπαιδευτικού για την Aνάπτυξη Kοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων, Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών, ΙΕΠ διαθέσιμο στο:

https://bit.ly/3fbSoe1

Με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις ρουτίνες και την εκμάθηση των κανόνων του σχολείου, οι μαθητές των 2 τμημάτων του νηπιαγωγείου μας δημιούργησαν τις παρακάτω κοινωνικές ιστορίες:


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper

Ένα σχόλιο στο “Κοινωνικές Ιστορίες-Οι Ρουτίνες και Οι Κανόνες του Σχολείου μας

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.