Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου

Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) λειτουργούν Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση της επιμόρφωσης και την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

Το ΠΕΚΕΣ στελεχώνεται από Περιφερειακούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. Ειδικότερα, το Νηπιαγωγείο Βλαχάτων εντάσσεται στο 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων με Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών την κ. Μαρία Βλάχου.

Σχετικές πληροφορίες για το 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ionion.pde.sch.gr/2pekes/Joomla/

Κέντρο Διάγνωσης  Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργεί Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), το οποίο παρέχει υποστήριξη στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό.

Οι αρμοδιότητες του ΚΕΔΑΣΥ είναι:

  1. Η έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας.
  2. Η εισήγηση για την εγγραφή , κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών (σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους)
  3. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη
  4. Ο καθορισμός του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης
  5. Η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με προφορικές ή απλής μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας εκπαίδευσης
  6. Η εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου της Ειδικής Αγωγής 3699/2008, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται, πέρα από τα ΚΕΔΑΣΥ, και από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

Στον επικαιροποιημένο πίνακα των μονάδων του Υπουργείου Υγείας για το 2020, που εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών εντάσσεται και το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας.