Παίζοντας στο σχολείο

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 12-10-2018

 

Φρούτα φθινοπώρου

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 12-10-2018

Παίζοντας με τα συναισθήματα

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 12-10-2018

 

Μαθαίνω για το Φθινόπωρο

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 12-10-2018

Μαθαίνοντας τα σχήματα

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 12-10-2018

Παίζοντας με τα χρώματα

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 12-10-2018

Οι κανόνες της τάξης μας

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 12-10-2018

Από το αμπέλι στο κρασί

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 11-10-2018

 

 

Φθινόπωρο. Μαθηματικά

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 11-10-2018

Ομαδοποίηση ανά σχήμα

Καταμέτρηση

 

Οι βοηθοί της τάξης

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 11-10-2018