Εγγραφές

 

Ενημερώνουμε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού εγγραφών, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η λίστα με τα ονόματα των παιδιών και την κατανομή των τμημάτων για το Σχολικό Έτος 2019-2020. Η διαδικασία δημιουργίας επιπλέον τμημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη (δημιουργία παραρτημάτων, εύρεση κτιριακής υποδομής).

 

         Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020»              

Σας γνωρίζουμε  ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος

2019 – 2020 (σύμφωνα με την παρ. 4α, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α)

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142Α) θα  πραγματοποιηθούν από

6 έως 20 Μαΐου 2019.

Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Σύμφωνα με Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623Β –διόρθωση ΦΕΚ 745Β) Υπουργικής Απόφασης  καθορίστηκε υποχρεωτική δίχρονη φοίτηση στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Παιανίας . Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020, μαθητές γεννημένοι το 2014 και το 2015

                                          ΄Ωρες εγγραφών:               13.00μ.μ -14.00 μ.μ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:

α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από το νηπιαγωγείο)

β) Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

γ) Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται (πχ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας, ή άλλο έγγραφο) από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή                                                                                                                                                 Συνιστάται οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας

Τα όρια τoυ 1ου Νηπιαγωγείου Παιανίας

Αγίας Τριάδος  –  Χούντα (ένα τμήμα)  –  Βας. Γεωργίου Β (ένα τμήμα)  –  Αττικής (ένα τμήμα)  –  Λεωφ. Λαυρίου  –  Ικάρου Γεωργίου Τζέμου  –  Αγίου Παντελεήμονος  –  Μεταμόρφωση Σωτληρος  –                   Αγία Μαρίνα  –  Λεωφ Λαυρίου  –  Χούντα Όθωνος  –  Διαδόχου Κωνσταντίνου (ένα τμήμα)  –  Πολυτέκνων  –  Ρέας (ένα τμήμα)  –  Έλλης (ένα τμήμα)  –  Μακεδονίας  –  Γιασεμιών  –  Δάσους  –  Κατσιμίχα  –  Λεβάντας (ένα τμήμα)   –  Λουίζας  –  Ειρήνης  –  Πεδουλά Κύπρου  (ένα τμήμα)

Στη σχολική μας περιφέρεια ανήκει  η περιοχή της Αργιθέας  και η οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

                     ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

https://www.google.com/maps/@37.9602356,23.8398221,17z

δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,(Α.Δ.Υ.Μ δίνεται από το νηπιαγωγείο) σύμφωνα με τη αρ.πρωτ.Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο

             Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα:

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

  1. I) πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις , ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.
  2. II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.                                                                                                      

* Παρακαλούμε κατά την εγγραφή του παιδιού σας να έχετε όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά.

* Το Νηπιαγωγείο στο οποίο θα προσέλθετε θα σας ενημερώσει που ανήκετε και που θα πρέπει να κάνετε την εγγραφή.

https://blogs.sch.gr/1nippaian/files/2019/04/Αίτηση-εγγραφής-2019-2020.pdf

https://blogs.sch.gr/1nippaian/files/2019/04/Δελτίο-ΑΔΥΜ.pdf

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.