Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  παρ.  4α  και  4Α του  άρθρου  6,  του  ΠΔ  79/2017  ( ΦΕΚ    Α’  109) όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 23  του  ν. 4559 /2018 (ΦΕΚ  Α’  142 ), καθώς και με το  άρθρο  35  της  ΠΝΠ/ 01 -05- 2020  (ΦΕΚ  Α΄ 90 ) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021  και  εφεξής,  θα  γίνονται  μέσω  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  με  Ηλεκτρονική  Αίτηση  Εγγραφής, σύμφωνα  με  το  άρθρο  1, της  υπ’  αρ. πρωτ.   5128 /Δ1 /2020  (Β΄1767)  ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης  κατοικίας του  σύμφωνα με τα όρια της  σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της   ηλεκτρονικής πλατφόρμας του   Υπουργείου   Ψηφιακής   Διακυβέρνησης   στην   ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από  15  έως 30 Μαΐου 2020 . 

Εγγραφές  μετά  την  30η   Μαΐου  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  χρειάζονται  την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη  ηλικία  εγγραφής,  όπως  αυτή  ορίζεται  στις  σχετικές  διατάξεις   τ ης   παρ.3 β, το υ άρθρου 33 του ν. 4521/2018 ( ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα  με  αυτές,  στα  Νηπιαγωγεία  εγγράφονται  μαθητές/τριες  που  την  31η Δεκεμβρίου  του  έτους  εγγραφής  συμπληρώνουν  την  ηλικία  των  τεσσάρων  (4)  ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται  στα  Νηπιαγωγεία  για το σχολικό  έτος 2020 -21, μαθητές γεννημένοι  το  2015 και το 2016  και τα Νηπιαγωγεία   υποχρεούνται να   δεχτούν   όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη .

Από  το  σχολικό  έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του  άρθρου 3 του νόμου 1566/1985  (ΦΕΚ Α’167), όπως αντικαταστάθηκε με την  περ .γ΄ της  παρ. 3 του  άρθρου 33 του νόμου 4521/ 2018  (ΦΕΚ  Α’  8) και με την υπ’ αρ. πρωτ. 127860 / Δ1/ 13 -08-2019  (ΦΕΚ  3233 Β)  ΚΥΑ , η φοίτηση των νηπίων που  συμπληρώνουν  ηλικία  τεσσάρων  (4)  ετών  γίνεται  υποχρεωτική  σε  όλους  τους  Δήμους  της χώρας.

Επισημαίνεται   ότι,   κατά   την   περίοδο   των   εγγραφών,   αποτελεί   ευθύνη   των   Προϊσταμένων   – Διευθυντών/ντριών   των   σχολικών   μονάδων   η   μέριμνα   για   την   τήρηση   των   απαιτούμενων   μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

Ως εκ τούτου η επικοινωνία θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και mail και δια ζώσης κατόπιν ραντεβού.

Τηλ. 2106642658 .               Ώρες επικοινωνίας : 10:00 -12:00

Mail: mail@1nip-paian.att.sch.gr

Τα όρια τoυ 1ου Νηπιαγωγείου Παιανίας

Αγίας Τριάδος  –  Χούντα (ένα τμήμα)  –  Βας. Γεωργίου Β (ένα τμήμα)  –  Αττικής (ένα τμήμα)  –  Λεωφ. Λαυρίου  –  Ικάρου Γεωργίου Τζέμου  –  Αγίου Παντελεήμονος  –  Μεταμόρφωση Σωτληρος  –  Αγία Μαρίνα  –  Λεωφ Λαυρίου  –  Χούντα Όθωνος  –  Διαδόχου Κωνσταντίνου (ένα τμήμα)  –  Πολυτέκνων  –  Ρέας (ένα τμήμα)  –  Έλλης (ένα τμήμα)  –  Μακεδονίας  –  Γιασεμιών  –  Δάσους  –  Κατσιμίχα  –  Λεβάντας (ένα τμήμα)   –  Λουίζας  –  Ειρήνης  –  Πεδουλά Κύπρου  (ένα τμήμα)

Στη σχολική μας περιφέρεια ανήκει  η περιοχή της Αργιθέας  και η οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

                     Χάρτης ορίων του 1ου Νηπιαγωγείου Παιανίας

https://blogs.sch.gr/1nippaian/files/2020/05/ΧΑΡΤΗΣ.pdf

ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

https://www.google.com/maps/@37.9602356,23.8398221,17z

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ.  53 128 / Δ1 /2 02 0  (Β΄  1 76 7 ) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων  και  Επικρατείας  αρμόδιο  για  θέματα  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  για  την  εγγραφή  του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στη  σελίδα  της  εφαρμογής  (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)  και  επιλογή  του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών:  Οι  γονείς/κηδεμόνες,  κατά  την  είσοδό  τους  στην  ηλεκτρονική  Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή  (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ  5 31 28 /Δ1/ 20 20   (Β΄  17 67 ).  Το  σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα  myschool  και  παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα  οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη  σχολική  μονάδα. Τα  στοιχεία των τέκνων   είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί  να υποβάλει αίτηση.

Σε  περίπτωση  ωστόσο που  για  οποιοδήποτε  λόγο  η  λίστα  δεν  περιλαμβάνει  το  τέκνο  που  επιθυμεί  να  εγγράψει,  έχει  τη δυνατότητα  να  εισάγει  μόνος  του  τα  στοιχεία  του  νηπίου/προνηπίου  και  να  τεκμηριώσει  τη  σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό  συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β)  τη  διεύθυνση  μόνιμης  κατοικίας  του,  την  οποία  τεκμηριώνει  αναρτώντας  σε  ψηφιακή  μορφή εγγράφου  σχετικό  αποδεικτικό, όπως  λογαριασμό  ΔΕΚΟ,   μισθωτήριο  συμβόλαιο,   ή   άλλο  δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν  και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ)  εάν  επιθυμεί  τη  φοίτηση  του  νηπίου/προνηπίου  στο  Προαιρετικό  Ολοήμερο  πρόγραμμα  ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ)  επιλέγει τη δήλωση:  «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση,  αναλαμβάνω την ευθύνη  για την  ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική  υποβολή  της αίτησης,  (παρ 3  του άρθρου 2  της  ΚΥΑ   5 312 8/ Δ1/2020  (Β΄17 67 ) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα.

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ)  Ατομικό  Δελτίο  Υγείας  Μαθητή,  σύμφωνα  με  τη  με  αρ.  πρωτ.   Φ.6 /1 094 /8 02 61 /Δ1/ 20 -5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ .)

Δελτίο ΑΔΥΜ

η)  Βιβλιάριο  Εμβολίων,  του  μαθητή/τριας,  ή  προσκόμιση  άλλου  στοιχείου,  στο  οποίο  φαίνεται  ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ.4 ,του άρ. 6 του Π.Δ  79 /2 017  (ΦΕΚ Α’ 109),  όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο  23  του  ν. 45 59/ 20 8  (ΦΕΚ  Α’  142) και  από το άρθρο 74  του  ν. 4589 /2019  (ΦΕΚ  Α’ 13).

θ)  Βεβαίωση  από  ΚΕΣΥ,  ή  δημόσιο  ιατροπαιδαγωγικό  κέντρο  ή  άλλη  αρμόδια  δημόσια  υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται  ότι  η  γνωμάτευση  αυτή  δεν  αποτελεί  προϋπόθεση  εγγραφής  του  μαθητή/τριας  στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά  την υποβολή  της  αίτησης,  (παρ 5 του άρθρου 2  της ΚΥΑ  53128/ Δ1/2020    (Β΄1767 )  ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της.

Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει.

Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της  αίτησης  δεν συνεπάγεται  απαραίτητα  φοίτηση  του  νηπίου  στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση  της  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας, η αίτηση  μπορεί  να  γίνει  με  αυτοπρόσωπη  παρουσία  στο  Νηπιαγωγείο  (παρ.7 του άρθρου 2  της  ΚΥΑ 53128 /Δ1/2020 ( Β ΄1767 ). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται  στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία  «Πρώτη  Εγγραφή»  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  (gov.gr)  και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές  φιλοξενίας του ελληνικού κράτους  ή της Ύπατης  Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ  531 28 / Δ1/ 20 20  ( Β΄1767 ).

     

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων