Εθελοντικός καθαρισμός της ακτής στη Χαμολιά.

    Οι μικροί μαθητές μας (Στ΄1  τάξη και Στ΄ τάξη των σχολείων μας) συμμετείχαν στον εθελοντικό καθαρισμό της ακτής στη Χαμολιά κι έγιναν «ενεργοί πολίτες για την κληρονομιά του πλανήτη μας» .