Ταξίδι στο Βυζάντιο (2ο)

2ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος (Ε1-Ε2)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Σωτηριάδου Αριάδνη

Οι μαθητές των Ε1-Ε2  συνεργάστηκαν  με πολλή χαρά, διάθεση και όρεξη σε ομάδες  και εκπόνησαν δραστηριότητες στο πρόγραμμα “Ταξίδι στο Βυζάντιο”, αφού πρώτα χωρίστηκαν σε ομάδες. Έδωσαν σε κάθε ομάδα ένα όνομα, που θυμίζει την Βυζαντινή εποχή που θα μελετήσουμε:

Ε1

Αγιά Σοφιά: Λυδία,Ναταλία, Μαρία, Δημήτριος

Αετοί: Αναστάσιος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, Kωνσταντίνος

Ακρίτες:  Μάριος, Χρήστος, Κωνσταντίνος, Φίλιππος, Μάξιμος

Βυζαντινή Λίμνη:  Παρασκευή, Ιωάννα,  Άννα – Μαρία,Νικολέτα, Άννα – Μαρία

Κωνσταντινούπολη: Ιωσήφ, Γεώργιος

Υγρό Πυρ:Δημήτριος,  Κυριάκος, Γεώργιος

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε1 με μεγάλο ενθουσιασμό φιλοτέχνησαν το πανό τους …” Ταξίδι στο Βυζάντιο”:
Ε2

Τίμιος Σταυρός: Σπυρίδων, Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Ευάγγελος

Άλωση Κωνσταντινούπολης: Κωνσταντίνος, Αλέξανδρος, Πάρις, Γιώργος

Βόσπορος: Μαρκέλλα, Χρυσή, Ιουλία , Αργυρή

Δρόμωνες: Όλγα, Μίνα, Ευγένιος, Ραφαέλα

Θέματα: Άγγελος, Δημήτριος, Μιχάλης, Νικόλαος

…. δραστηριότητες όπως αναλύονται παρακάτω :

 

Αυτοκάτορες και Αυτοκράτειρες

Α) ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ιουστινιανού.
 • Συνεργάτες του Ιουστινιανού.
 • Το Νομοθετικό έργο“Στάση του Νίκα”
 •  Σε ποιες πολιτικές αποφάσεις του Ιουστινιανού η παρέμβαση της Θεοδώρας υπήρξε καθοριστική;
 • Το κυριότερο αρχιτεκτονικό και θρησκευτικό μνημείο της εποχής του Ιουστινιανού : η Αγία Σοφία.
 •  Ο ύμνος του αυτοκράτορα: ” Ο Μονογενής Υιός”.
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net

Δείτε το στο slideshare.net

Ο μαθητής του Ε1 Κουκοβίνης Κωνσταντίνος μάς ετοίμασε το :

Σχεδιάγραμμα της πορείας του Ιουστινιανού κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας του” .

Β) ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ

 • Βιογραφία του Ηρακλείου.
 • Σε τι κατάσταση βρήκε ο Ηράκλειος  το Βυζάντιο;
 • Ποια τα έργα του;Νόμισμα εξέδωσε ο Ηράκλειος.
 • Ποιες ήταν οι εκστρατείες του.
 • Ακάθιστος Ύμνος :Τι  επικράτησε να λέγεται Ακάθιστος ύμνος ; Ποιοι και πότε τον έψαλαν;
 • Τίμιος ΣταυρόςΗράκλειος
 • Βυζαντινοί  Δρόμωνες.
 • Πώς πέθανε ο Ηράκλειος;
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net

Οι μαθητές της Ε’ Τάξης μελετώντας τη Βυζαντινή ιστορία στα πλαίσια του προγράμματος  “Ταξίδι στο Βυζάντιο” και ιδιαίτερα  τα Χριστιανικά χρόνια  κατά  την εποχή που αυτοκράτορας ήταν ο Ηράκλειος , αναβίωσαν το ευχάριστο συναίσθημα που ένιωσαν οι κάτοικοι της Πόλης μετά τη διάσωσή της από τους Αβάρους, ψάλλοντας τον ύμνο :

“ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ- ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ”

 

Γ) ΘΕΟΔΩΡΑ

 • Ποια είναι η καταγωγή της Θεοδώρας και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του;
 •  Ποια  ήταν η συμβολή της  στο έργο του Ιουστινιανού;
 • Ποια η σχέση της Θεοδώρα με την Εκκλησία;
 • Ποια ήταν η στάση της απέναντι στη Στάση του Νίκα; 
 • Ποιο  ήταν  το τέλος της Θεοδώρας;

Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 • Τι είδους σχολεία υπήρχαν την περίοδο που εξετάζουμε;
 • Πώς ήταν οργανωμένη η εκπαίδευση στο Βυζάντιο;
 • Πώς ήταν το οργανωμένο το βασικό σχολείο;
 • Ποια παιδιά φοιτούσαν στο εκκλησιαστικό σχολείο;
 • Τι γινόταν  τα παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο;
 • Ποιος αναλάμβανε την αγωγή αυτή των παιδιών;
 • Τι γινόταν με την εκπαίδευση των κοριτσιών;
 • Τι γινόταν με την εκπαίδευση των αγοριών;
 • Τι γνωρίζουμε για το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης;
 • Σε πόσα είδη διαιρούταν η βυζαντινή εκπαίδευση ;
 • Τι γνωρίζουμε για την κοσμική εκπαίδευση;
 • Τι γνωρίζουμε για την την εκκλησιαστική εκπαίδευση;
 • Τι γνωρίζουμε για τη μοναστική εκπαίδευση;
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net

«Η γυναίκα στο Βυζαντίου (ρόλος-ενδυμασία-ενασχόληση)»

Οι μαθητές του Ε1,   εξερεύνησαν τα εξής ερωτήματα και απάντησαν :

 • Η γυναίκα στο Βυζάντιο σε πόσες κατηγορίες  διακρίνεται;
 • Ποια  η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο;
 • Ποια και  πού ήταν  η κυριότερη ενασχόληση τους ανάλογα με την κοινωνική τους θέση ;
 • Ποια  συμπεριφορά μάθαιναν από μικρή ηλικία  , ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη;
 • Τη  μακραίωνη περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίες  λίγες σχετικά  γυναίκες  κατόρθωσαν να υπερβούν τα όρια  που τους έθετε το φύλλο τους .Ποιες ήταν;
Δείτε το στο slideshare.net
Δείτε το στο slideshare.net

Βυζαντινά μνημεία : Άγιος Δημήτριος

Οι μαθητές του Ε1,   εξερεύνησαν την ιστορία μιας από τις παλαιότερες βυζαντινές εκκλησίες της Ελλάδος που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και  είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο.

Το πρώτο προσευχητάριο ιδρύθηκε στον τόπο μαρτυρίου του Αγίου μετά το 313 που υπογράφτηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκίας από τον Μέγα Κωνσταντίνο.

…και εκπόνησαν τις εξής παρουσιάσεις:

 1. Bυζαντινό  μνημείο της Θεσσαλονίκης: Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου

Εργασία από τους μαθητές :Δημήτρη, Φίλιππο, Κωνσταντίνο και Γιάννη.

Δείτε το στο slideshare.net

2)Βυζαντινό  μνημείο  της  Θεσσαλονίκης: Ιστορία του ναού-Η πυρκαγιά του Ναού Αγίου Δημητρίου-Ο τάφος του Αγίου Δημητρίου

Εργασία από τους μαθητές :Φίλιππο, Μαρία και Ναταλία .

Δείτε το στο slideshare.net

3)Βυζαντινό  μνημείο της Θεσσαλονίκης: «Άγιος Δημήτριος :Τοιχογραφίες-Ψηφιδωτά»

Εργασία από τους μαθητές :Κωνσταντίνο, Αλέξανδρο, Μάξιμο και Λυδία.

Δείτε το στο slideshare.net

 

Βυζαντινές ενδυμασίες

Οι μαθητές του Ε1 του 2ου Δ.Σ. Αρτέμιδος εξερεύνησαν και παρουσιάζουν τον ενδυματολογικό    χαρακτήρα  κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

 • Το βυζάντιο είχε το δικό του ενδυματολογικό    χαρακτήρα;
 • Από πού γνωρίζουμε για τα βυζαντινά ρούχα ;
 • Ποια ήταν τα  χρώματα των ρούχων των Βυζαντινών ;
 • Ποια διάκριση γινόταν μέσω τις ενδυμασίας;
 • Πώς  ήταν η ενδυμασία του Αυτοκράτορα, του απλού ανθρώπου των φτωχών αγροτών αλλά και των παιδιών;;
 • Τι ήταν αυτό που διαφoρoπoιούσε  τους  αξιωματούχους;
 • Την εποχή του Ιουστινιανού η Ρωμαϊκή Τόγκα με τι  άρχισε να αντικαθίσταται ;
 • Τι φορούσαν  οι κυρίες των τιμών στο παλάτι;
 • Τι φορούσαν οι αυτοκράτορες που έβγαιναν σε εκστρατείες;
Δείτε το στο slideshare.net

 

Οι μαθητές του Ε1 ,έμαθαν και γνώρισαν, χρωματίζοντας, τις ενδυμασίες ανά αιώνα κατά τη Βυζαντινή περίοδο.

Δείτε το στο slideshare.net

 

Βυζαντινό τραπέζι

Η Λυδία, μαθήτρια του Ε1 , με δημιουργία ψηφιακού κόμικ  μας δίνει  πληροφορίες  για το :

 •  Πως ονομάζεται το βυζαντινό φαγητό και  πόσα – ποια ήταν τα ημερήσια Βυζαντινά γεύματα.
 • Ποιο ήταν το εξαιρετικό Βυζαντινό Ήδυσμα και ποια είχαν τη κυρίαρχη θέση στο Βυζαντινό τραπέζι;
 • Ποια  καρυκεύματα  χρησιμοποιούσαν;
 • Ποιο ήταν το αγαπημένο φαγητό των παιδιών; Με τι συνοδευόταν;Τι έπιναν τα παιδιά;
 • Ποικιλίες κρασιών- Πώς  έπιναν το κρασί;
 • Ποια ήταν τα Βυζαντινά  επιδόρπια ;
Δείτε το στο slideshare.net

Παιδικά Βυζαντινά παιχνίδια

Οι μαθητές του Ε1  εξερεύνησαν και παρουσιάζουν τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

Δείτε το στο slideshare.net

 Βυζαντινή Αγιογραφία       

Η ομάδα  του Ε2  «Άλωση της Κωνσταντινούπολης» του 2ου  Δ.Σ. Αρτέμιδος εξερεύνησαν και παρουσιάζουν την εργασία με θέμα : «Βυζαντινή Αγιογραφία»

 • Τι είναι η Βυζαντινή αγιογραφία ;
 • Από πού ξεκίνησε η Βυζαντινή Αγιογραφία;
 • Τι είναι τα πορτρέτα Φαγιούμ;
 • ΤΙ αναπαρίστανται στις εικόνες;
 • Η εκκλησιαστική παράδοση ποια εικόνα αναφέρει ότι ως πρώτη ;
Δείτε το στο slideshare.net

Η ομάδα  του Ε2  « Θέματa » του 2ου  Δ.Σ. Αρτέμιδος μελέτησαν και σας παρουσιάζουν τα στάδια της Βυζαντινής  Αγιογραφίας.

Δείτε το στο slideshare.net

Ο μαθητής του Ε2 του 2ου Δ.Σ. Αρτέμιδος  Σασόγλου Δημήτριος  , μας παρουσιάζει την εργασία του, αφού  μελέτησε τις ιδιότητες της Βυζαντινής αγιογραφίες,  από πού έχει δεχτεί επιδράσεις και ποια χρώματα χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινού αγιογράφοι  .

Δείτε το στο slideshare.net

Οι μαθητές του Ε2  Δημήτρη και Πάρης του 2ου  Δ.Σ. Αρτέμιδος Αρτέμιδος μελέτησαν και σας παρουσιάζουν την εργασία :

“Ποια είναι τα  σύμβολα  της Βυζαντινής Αγιογραφίας;”

Δείτε το στο slideshare.net

Βυζαντινή  Αγιογραφία: Μακεδονική Σχολή-Κρητική Σχολή

Εργασία από τους  μαθητές του Ε2 : Βαγγέλη και Θάνο

Δείτε το στο slideshare.net

Βυζαντινή  Αγιογραφία:  Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της  αγιογραφίας

Εργασία από τους  μαθητές του Ε2 : Βαγγέλη και Θάνο -2ο Δ.Σ. Αρτέμιδος

Δείτε το στο slideshare.net

Βυζαντινή Λογοτεχνία

Οι μαθητές της Ε2′ Τάξης 2ου Δημ. Σχ. Αρτέμιδος μελετώντας τη Βυζαντινή  Λογοτεχνία  στα πλαίσια του προγράμματος  “Ταξίδι στο Βυζάντιο”-etwinning , παρουσιάζουν την εργασία τους.

Δείτε το στο slideshare.net

Οι μαθητές της Ε’ Τάξης: Βαγγέλη, Δημήτρη, Πάρη και Θάνο του 2ου Δημ. Σχ. Αρτέμιδος μελετώντας τη Βυζαντινή  Λογοτεχνία   , παρουσιάζουν μερικούς από τους κυριότερους Βυζαντινούς συγγραφείς.

Δείτε το στο slideshare.net

Βυζαντινά κάλαντα

Τα Βυζαντινά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα θυμίζουν αλφαβητάρι, κάθε στίχος τους ξεκινάει από ένα γράμμα του αλφαβήτου κατά σειρά, με Θεολογικό περιεχόμενο.

Δείτε το στο slideshare.net

Οι πρώτες έξι στροφές από τα Βυζαντινά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα, γραμμένα με βυζαντινή γραφή.

                       

                 

Βυζαντινομαχίες

Σήμερα τα παιδιά της Ε1  έπαιξαν  Βυζαντινομαχίες.

Τέλειος συνδυασμός :  Μάθημα Ιστορίας και  Παιχνίδι…

Πέρασαν τέλεια !!!!!!!!!!!!!   Γέλια , φωνές, ενθουσιασμός …

Σίγουρα θα το επαναλάβουμε!!!!

   

    

Εικαστική έκθεση

Εκθέτουμε τα έργα μας, ψηφιδωτά, ζωγραφική, αγιογραφία, μακέτες, κατασκευές από πηλό και ό,τι άλλο μας ενέπνευσε από την εποχή του Βυζαντίου.

Ψηφιδωτά φτιαγμένα από χειροποίητες ψηφίδες από πηλό( Ε1).

                           

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν .. Ως τελευταία εργασία της εικαστικής έκθεσης οι μαθητές  του Ε1του 2ου Δ.Σ. Αρτέμιδος  κατασκεύασαν ψηφιδωτό το λογότυπο του σχολείο μας.

                              

Παζλ: Αυτοκράτορας Ιουστινιανός-Ηράκλειος- Θεοδώρα

Οι μαθητές του Ε1  Λυδία,  Γιάννης και Μάξιμος,  μελετώντας την αυτοκράτειρα Θεοδώρα τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και τον ρόλο του Ιππόδρομο στην εποχή του Βυζαντίου ,αποφάσισαν να κατασκευάσουν ΠΑΖΛ .

Μπορείτε να κατασκευάσετε το ΠΑΖΛ και σε ηλεκτρονική μορφή , αν μεταβείτε :

https://twinspace.etwinning.net/71029/pages/page/490870

           

Επιτραπέζιο παιχνίδι “Ιππόδρομος”

Ο Χρήστος,ο Φίλιππος, ο Δημήτρης και ο Γιώργος μαθητές του Ε1  ,με φαντασία, διάθεση,όρεξη και επηρεασμένοι από την εποχή του Βυζαντίου κατά την περίοδο που αυτοκράτορας ήταν ο Ιουστινιανός ,δημιούργησαν το επιτραπέζιο παιχνίδι “Ιππόδρομος”.
Ελάτε να παίξουμε …..

                     

                        

Βυζαντινές Κορώνες”

Ο Αναστάσης , μαθητής του Ε1 , κατασκεύασε : “Βυζαντινές Κορώνες”.

                  

Η Λυδία με πηλό κατασκεύασε κοσμήματα ( σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, περιδέραιο κι άλλα πολλά) που κοσμούσαν τις γυναίκες της Βυζαντινής εποχής.

   

Η Ναταλία,  με πηλό κατασκεύασε κοσμήματα ( σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, περιδέραιο κι άλλα πολλά) που κοσμούσαν τις γυναίκες της Βυζαντινής εποχής.

 

Ο Ιωσήφ, ο Κωνσταντίνος  και ο  Δημήτρης έφτιαξαν μακέτα της εκκλησίας  του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη .Η εκκλησία είναι χτισμένη με πεντάκλιτη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος και με πλούσιο ζωγραφικό και μαρμάρινο διάκοσμο με περίτεχνα κιονόκρανα.

   

Η Μαρία, ο Αλέξανδρος, η Λυδία, ο Δημήτρης, η Ναταλία, ο Μάριος  και ο Γιάννης  έφτιαξαν με διάφορα υλικά  κάστρα της Βυζαντινής εποχής.

   

                 

Οι μαθητές του Ε2: Αργυρή, Χρυσή,Κωνσταντίνος,Σπύρος, Γιώργος και Δημήτρης κατασκεύασαν κάστρα της Βυζαντινής εποχής.

         

Ο Πάρης , Ο Βαγγέλης, ο Θάνος, ο Δημήτρης ,ο Άγγελος, η Όλγα και η Μίνα μαθητές του Ε2 του 2ου Δ.Σ. Αρτέμιδος  κατασκεύασαν κάστρα της Βυζαντινής εποχής και μας τα παρουσιάζουν.

 

Η Ναταλία κι η Νικολέττα μαθήτριες του Ε1  μας παρουσίασαν την Βυζαντινή αλφαβήτα και την Βυζαντινή αρίθμηση .

           

Οι μαθητές του Ε1 έγραψαν τα ονόματα τους με βυζαντινά γράμματα και την ημερομηνία γεννήσεως τους με βυζαντινούς αριθμούς.

Ο Γιάννης, ο Αναστάσης , η Ιωσήφ , ο Κωνσταντίνος, η Λυδία , η Ιωάννα και η Άννα –Μαρία μαθητές του Ε1, με πηλό κατασκεύασαν νομίσματα της εποχής της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού και του Ηράκλειου.

 

Η Άννα –Μαρία μαθήτρια  του Ε1 ,με πηλό κατασκεύασε δρόμωνα( πλοίο της εποχής).

Η Νικολέτα ,η Άννα –Μαρία,η Εύη,η Μαρία  και η Λυδία δημιούργησαν τις δικές τους αγιογραφίες.

                    

        

Οι μαθητές του Ε1 με παιγχνιώδη τρόπο, αποφάσισαν να δημιουργήσουν κρυπτόλεξα, για να μάθουν λέξεις -κλειδιά για τη Βυζαντινή ιστορία.

       

Quiz

 • Τα παιδιά του Ε1 τμήματος δημιούργησαν και έπαιξαν ένα δικό τος επιτραπέζιο παιχνίδι με ερωτήσεις γνώσεων!! Με αυτές τις ερωτήσεις δημιουργήθηκε αυτό το quiz, χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch!!

  Υπάρχουν 25 ερωτήσεις, και όποιος μαζέψει και τους 25 πόντους είναι σίγουρα πολύ ικανός παίκτης!! Απολαύστε το!!

  https://twinspace.etwinning.net/71029/pages/page/509182

  Τελευταία δράση του προγράμματος

  Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί

  της  Ε ‘ τάξη  των 2ο & 6ο  Δ.Σ. Αρτέμιδος ,

  σας  προσκαλούμε   στην  εκπαιδευτική  δράση

  που διοργανώνουμε  με θέμα :

                                                          «Ταξίδι στο Βυζάντιο – Βυζαντινό τραπέζι »
  Η δράση υλοποιείται

  ως επίλογος του έργου  eΤwinning  «Ταξίδι στο Βυζάντιο»

  στο οποίο συμμετείχαν τα σχολεία:
  το 2ο & 6ο Δ. Σ. Αρτέμιδος , 3ο Δ.Σ. Παλλήνης & A’ Δ.Σ. Ύψωνα Λεμεσού Κύπρου
  που σκοπό έχει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία όλων των σχολείων.

  Ετικέτα Ποιότητας για το έργο μας

  «Ταξίδι στο Βυζάντιο»

  Οι μαθητές του 2ου Δ.Σ.Αρτέμιδος με το έργο e-twinning που υλοποιήσαμε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και είχε τον τίτλο” Ταξίδι στο Βυζάντιο” καταφέραμε να διακριθούμε και να μας απονεμηθεί από την ΕΥΥ της δράσης eTwinning η Ετικέτα Ποιότητας !!! Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία στην οποία ανταποκριθήκαμε πολύ θετικά με δύναμη, όρεξη και ιδέες .Συγχαρητήρια στους μαθητές μου ! Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!!! Ευχαριστούμε και τα σχολεία 6ο Δ.Σ. Αρτέμιδος,3ο Δ.Σ. Παλλήνης και το Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Κύπρου που συνεργάστηκαν μαζί μας!!!!!!

   

   

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας

Το σχολείο μας  βραβεύθηκε και με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την άρτια ολοκλήρωση της εργασίας μας στο έργο eTwinning “Ταξίδι στο Βυζάντιο”. Αυτό σημαίνει πως η εργασία μας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου μας έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο και θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης στο www.etwinning.net.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλους τους μαθητές , Ελλάδας και Κύπρου που συμμετείχαν στο έργο  «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ»  για  την αγάπη τους και την αποδεδειγμένη προθυμία τους   στην υλοποίηση του.  Χωρίς  τις προσπάθειές τους  και την αγάπη τους, δεν θα είχαμε ποτέ την  ετικέτα  ποιότητας και από τις δύο πλευρές εθνική και ευρωπαϊκή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διευθύντρια του Σχολείου μας , τους συνεργάτες  και τους γονείς  που πίστεψαν και υποστήριξαν τα έργα του έργου μας !!!!

Ήμασταν μια υπέροχη ομάδα!!!!!!!!!!!!!!!