Εργαστήρια Δεξιοτήτων “Φύλαξε το μην πετάς, ανακύκλωσε με μας!” (ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

Σχέδιο ΔράσηςΛήψη αρχείου

Δράσεις Τμήματος 1 (Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Ειρήνη Ματθαιάκη)Λήψη αρχείου

Δράσεις τμήματος 2 (Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Ρούλα Γκάγκα)Λήψη αρχείου

Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια Εργαστηρίων Δεξιοτήτων “Φύλαξε το μην πετάς, ανακύκλωσε με εμάς”

(Υπεύθυνη νηπιαγωγός/Δημιουργός παιχνιδιών: Ζ. Γκάγκα)

Τα παρακάτω παιχνίδια (παιχνίδι αντιστοίχησης και παιχνίδι μνήμης) δημιουργήθηκαν από τη νηπιαγωγό του τμήματος 2 στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ θεματικού κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων σχετικά με την ανακύκλωση.