ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Cluj-Napoca

By Joris Hoefnagel

«Η εγκατάσταση των Ελλήνων στην πόλη του Cluj – Napoca αλλά και στην ευρύτερη περιοχή χρονολογείται από τις αρχές του 16ου αιώνα, όπου Έλληνες από την περιοχή της Μακεδονίας καταφθάνουν εκεί με αφορμή τα παζάρια που διοργανώνονταν στις πόλεις του Cluj, του Arad, της Alba Iulia και της Hunedoara. Σύμφωνα με τον Τρύφωνα Ε. Ευαγγελίδη, η ελληνική κοινότητα του Cluj είναι από τις αρχαιότερες στην Ευρώπη και στο σχολείο της δίδαξε την ελληνική γλώσσα το 1569 ο Ιάκωβος Παλαιολόγου από την Χίο. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τους Έλληνες στον νομό του Cluj αναφέρουν ότι αρχικά διέμεναν στην ύπαιθρο σε γειτονικούς οικισμούς από την πόλη, προφανώς αποτέλεσμα των απαγορεύσεων των τοπικών αρχών να διαμένουν μόνιμα εντός των τειχών του φρουρίου της πόλης. Μετά τις αποφάσεις της τρανσυλβανικής Δίαιτας για την ελεύθερη εγκατάστασή τους σε κάποιες πόλεις παρατηρείται η μόνιμη διαμονή των Ελλήνων και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας εντός των ορίων της τειχισμένης πόλης….

Στα τέλη του 17ου αιώνα σημαντικός αριθμός ατόμων από την Μακεδονία και Βλάχων εγκαταστάθηκαν και δραστηριοποιούνταν στην πόλη του Cluj, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν έμποροι που ασχολούνταν με το εμπόριο βοοειδών.

Τα ονόματα των κατοίκων που διέμεναν μόνιμα και προέκυψαν από την αρχειακή έρευνα, την αποδελτίωση της εμπορικής αλληλογραφίας των κομπανιών του Braşov και του Sibiu και τον κατάλογο των δωρητών της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος του Cluj ήταν τα εξής: Ianache Mavrodin, Ioan Constantin, Mavrodi Safranu, Constantin Cherchelechi (Cherchalechi), Dimitriu Radu, Raț Dimitrie, Simili Eustatie Similache, Zotu Mina, Alexandru Panaiot, Georghe Trandafir, Dimitru Trandafir, Sofroniu Grecu, Cozma Buczi, Ioan Zoltan, Ianchi Mihai, Pavel Panajot. Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ο τόπος καταγωγής των παραπάνω διότι προσδιορίζονταν μόνο ως Έλληνες.

(Μήλιου, 2017:225-226)

Αφήστε μια απάντηση