Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ-ΕΜΠΟΡΟΥ

Νέος έμπορος ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ… Στις περισσότερες περιπτώσεις μετανάστευσης τα δίκτυα συγγενικών και φιλικών προσώπων, τα οποία βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό, προσφέρουν στο άτομο, που σκέφτεται να μεταναστεύσει, τις αναγκαίες πληροφορίες για τον τόπο προορισμού, λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη της μεταναστευτικής κίνησης, διευκολύνουν την απόφαση αναχώρησης των ατόμων και την ίδια τη μετακίνηση τους.   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ… Τα…Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ-ΕΜΠΟΡΟΥ