Ηπειρώτες έμποροι και Ελληνική επανάσταση (Εθνικοί Ευεργέτες)

Ο 18ος αι. είναι αιώνας μαζικής μετανάστευσης των Ηπειρωτών. Από την περιοχή των Ιωαννίνων, οι Συρρακιώτες και οι Καλαρρυτινοί μεταναστεύουν στο Λιβόρνο, την Τεργέστη, τη Βενετία και αργότερα στα παράλια της Γαλλίας . Οι Μετσοβίτες περισσότερο προς τη Μολδοβλαχία , την Ουγγαρία ,τη Ρωσία και αργότερα την Αίγυπτο. Οι Ζαγορίσιοι στην περιοχή των Βαλκανίων, τη Ρουμανία και…Συνέχεια ανάγνωσης Ηπειρώτες έμποροι και Ελληνική επανάσταση (Εθνικοί Ευεργέτες)