2η Συνάντηση Γονέων Τμήμα 2

Η 2η συνάντηση γονέων πραγματοποιήθηκε ανά τμήμα δια ζώσης και συγκεκριμένα, για το τμήμα 2, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 με υπεύθυνη νηπιαγωγό τη κ. Ρ. Γκάγκα. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα/Εσωτερικός κανονισμός
2. Εργαστήρια δεξιοτήτων
3. Εισαγωγή Αγγλικής γλώσσας
4. Το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο
5. Κέντρα μάθησης (γωνιές)
6. Γνωστικά αντικείμενα/Προτάσεις γνωστικής προέκτασης ανά Μαθησιακή περιοχή
7. Πρακτικά καθημερινά ζητήματα
8. Επικοινωνία με το νηπιαγωγείο
9. Συμβουλές για το σπίτι
10. Καινοτόμο πρόγραμμα 2022-23
11. Δομές υποστήριξηςΛήψη αρχείου

Η επίδραση των γονέων στην ενίσχυση του παιχνιδιού.

Επιμέλεια κειμένου: Μενεγάτου Μαριλένα, νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματοςScreenshot 2 1

          Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας λειτουργούν τις περισσότερες φορές ανεξάρτητα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγοντας πλέον τα άτομα με τα οποία θέλουν να προσεγγίσουν, να συνομιλήσουν, να παίξουν  και να αλληλεπιδράσουν (Vygotsky, 2000).  Ακολουθεί επίσης στην ηλικία αυτή,  μια αλλαγή, τόσο στη δική τους συμπεριφορά, όσο και στη συμπεριφορά των γονέων τους (Cole & Cole, 2001).  Πιο αναλυτικά η Maccoby (όπ. αναφ. στους Cole & Cole, 2001) αναφέρει ότι οι γονείς, αυτή την περίοδο στη ζωή των παιδιών, εντοπίζονται λιγότερο διαθέσιμοι για  παιχνίδι μαζί τους και πιο αυστηροί, αφού θεωρούν ότι τα παιδιά οφείλουν να γίνουν πιο υπεύθυνα και πιο ανεξάρτητα. Οι γονείς στην ηλικία αυτή των παιδιών βασίζονται περισσότερο στη συζήτηση, το διάλογο και την λογική σκέψη αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη φαντασία και το αυθόρμητο παιχνίδι μαζί τους (Σκουμπουρδή,2015).

Συνέχεια