Ελληνικές Κοινότητες Τζίουρτζιου και Τούλτσεας (Β΄ μισό 19ου αι.)

Δύο μικρές και λιγότερο γνωστές  ελληνικές κοινότητες, του Τζιούρτζιου (Giurgiu), ή «Γεωργίεβου-Γιούργεβου»  που βρίσκεται στο νομό της Vlaşca της κεντρικής-νότιας Βλαχίας και έναντι του παραδουνάβιου βουλγαρικού λιμανιού του Ρούσε (Ruse), και της Τούλτσεας (Tulcea) στη βόρεια Δοβρουτσά, στο Δέλτα του Δούναβη. Ελληνική κοινότητα Τζιούρτζιου (Giurgiu) Στην  κατοχή του Τζιούρτζιου από τους Οθωμανούς έθεσε τέρμα η…Συνέχεια ανάγνωσης Ελληνικές Κοινότητες Τζίουρτζιου και Τούλτσεας (Β΄ μισό 19ου αι.)