ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΟΝΕΩΝ 2ου Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το σχολείο μας ανήκει σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων, με απώτερο σκοπό  τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης. Επιπλέον επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στο σχολείο φοίτησης του παιδιού σας. Η ΕΔΥ (ιδρυθείσα με βάση το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013) σκοπό έχει την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Απαρτίζεται από τον διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, τον/την Ψυχολόγο (απουσιάζει προσωρινά) και τον/την Κοινωνική Λειτουργό.

Ο στόχος του προσωπικού της ΕΔΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και η υποστήριξη του σχολείου στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων στην εκπαίδευση. Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί η ΕΔΥ, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον γονέα του/της μαθητή/τριας να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνεργασία με την ΕΔΥ.

Το προσωπικό της ΕΔΥ που λειτουργεί στο σχολείο μας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

η κ. Τσολάκη Καλλιρρόη,  Διευθύντρια

η κ. Χαριτίδου Δήμητρα ΠΕ30, κοινωνική λειτουργός

η κ. Δημοπούλου Διονυσία , εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης

 (η ψυχολόγος βρίσκεται σε άδεια λοχείας)

Η Διεύθυνση του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και η Κοινωνική Λειτουργός σε συνεργασία με εσάς θα λειτουργήσουμε με συνέπεια, σεβασμό, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα για να αντιμετωπίσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών του σχολείου μας.

Η Διεπιστημονική Ομάδα της ΕΔΥ

Τσολάκη Καλλιρρόη, Διευθύντρια

Χαριτίδου Δήμητρα ΠΕ30, κοινωνική λειτουργός

Δημοπούλου Διονυσία , εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης