Η συμμετοχή των σχολείων μας στο διαγωνισμό Wake up Rosetta!!!

Η συμμετοχή των σχολείων μας στο διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA, για την αφύπνιση της διαστημοσυσκευής Rosetta «Wake up Rosetta»

Στην επίσημη σελίδα του Οργανισμού, κάτω κάτω μπορείτε να ψηφίσετε τη συμμετοχή μας!!! Ευχαριστούμε!!!