Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Τα φύλλα εργασίας καθώς και τα ποιήματα που περιέχουν δημιουργήθηκαν

από τη νηπιαγωγό Μπούρα Άννα και χρησιμοποιήθηκαν κατά το τρέχον

σχολ.  έτος και από τα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου μας.

Χωρίς σχόλια

Αφήστε μια απάντηση