Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το
νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του
Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Επισημαίνουμε ότι η μονάδα πρώτης εγγραφής μπορεί να μην είναι και η τελική σχολική μονάδα φοίτησης, επειδή σε περίπτωση υπεράριθμων εγγραφών και όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα διδασκαλίας, η κατανομή μαθητών σε όμορα νηπιαγωγεία γίνεται από τη Διευθύντρια ΠΕ Χανίων λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των Νηπιαγωγείων από τη διεύθυνση κατοικίας των προνηπίων που έχει δηλωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 2821045625 στις ώρες 11:00-13:00 καθημερινά.Λήψη αρχείου

Για το 15ο Νηπιαγωγείο Χανίων τα όρια είναι όπως ορίζονται στο παρακάτω αρχείο:

.jpg

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 15ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων Σχολείων. Ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Οι οικογένειες οφείλουν να
φροντίζουν ώστε τα παιδιά να φοιτούν στο σχολείο με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Το σχολείο αποτελεί δικαίωμα των παιδιών. Οφείλει να τα βοηθάει να γίνουν ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες. Η αποστολή των εκπαιδευτικών είναι να εξασφαλίσουν σε κάθε παιδί να επιτύχει στο σχολείο.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου στο Σχολικό Συμβούλιο,με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου/Δημοτικής κοινότητας.
Εγκρίνεται από τον Συντονιστή/της Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου καθώς και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας για το 2021/22
κοινοποιήθηκε στους γονείς/κηδεμόνες και στον εκπρόσωπο του Δήμου. Αυτό επιτρέπει σε κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας να αντιληφθεί καλύτερα το ρόλο του στο σχολείο.Λήψη αρχείου

Καλωσορίζουμε παιδιά & γονείς στο Νηπιαγωγείο!

Στην 1η συνάντηση με τους γονείς στο Νηπιαγωγείο συζητήσαμε για την λειτουργία του σχολείου. Επίσης μοιραστήκαμε αγωνίες και προβληματισμούς με τους γονείς.Τέλος τους ζητήθηκε να γράψουν σε ένα χαρτί προσδοκίες και όνειρα για την νέα σχολική χρόνιά. Συμβολικά κρεμάσαμε όλες τις ευχές στο μεγάλο δέντρο της αυλής του σχολείου μας.

20210910 19361720210910 194119