"10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης"

Ιστολόγιο για την ενημέρωση των γονέων

Ραντεβού το Σεπτέμβρη!!!

Ιούλ 20217

Καλό καλοκαίρι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sally Swatland- «Summer on Long Island»

Κηπουρική για καλύτερη ζωή!!!

Μαρ 202115

Απόκριες 2021!!!

Μαρ 202115

     

Εγγραφές στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2021-2022!

Μαρ 20212

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που την 31η Δεκεμβρίου 2021 συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, παιδιά γεννημένα το 2016 και το 2017.

Για την εγγραφή του νηπίου οι γονείς πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών (ΤΑΧΙSNET)
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
  • Επιλογή του νηπιαγωγείου   βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας  κάθε  Νηπιαγωγείου.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει και για το οποίο θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ (έως 20 Μαρτίου):

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το αναζητούν στο Διαδίκτυο ή το προμηθεύονται από το νηπιαγωγείο και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)
  2. Βιβλιάριο Εμβολίων
  3. Αίτηση για το Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00) ή Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (07:45-08:00)
  4. Βεβαίωση φοίτησης αδερφών αν φοιτούν στο 3ο Δημοτικό από τον Διευθυντή του.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση του Νηπιαγωγείου 12:00-13:00  τηλεφωνικά στο 2251043143 ή στο email του σχολείου: mail@10nipmytil.les.sch.gr.  Επίσης, χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του 10ου Νηπιαγωγείου:  «10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης» (sch.gr) 

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε και το εγχειρίδιο γονέων για τις εγγραφές: Εγχειρίδιο γονέων για εγγραφή στο νηπιαγωγείο

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΕΩΣ ΠΥΡΓΟ ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ) ΚΑΙ  ΠΑΡΟΔΟΙ

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΠΌ ΦΟΥΝΤΗ ΩΣ ΓΑΛΗΝΟΥ)

ΛΟΧ.ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ (ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΟΥΜΚΟ.

ΘΕΡΜΙΩΤΗ

ΤΥΡΝΟΒΟΥ

ΣΑΜΑΡΑ

ΠΑΤΕΣΤΟΥ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γ.ΜΟΥΡΑ

ΧΡ.ΘΕΡΜΙΩΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΓΡ.ΤΥΡΝΟΒΟΥ

Ζ.ΓΙΑΝΝΕΛΗ

Γ.ΓΕΝΗΜΑΤΑ

ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗ

Β.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ

Τ.ΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡ.ΤΟΝΟΥ

 

1η ενημερωτική συνάντηση Μαρτίου: «Διαχείριση του άγχους στα παιδιά, που προκαλεί η πανδημία του covid-19 και δημιουργική απασχόληση στο σπίτι.»

Φεβ 202128

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID- 19, από το Δεκέμβριο του 2020 υπηρετεί στο σχολείο μας η κοινωνική λειτουργός κ. Κωνσταντίνα Αψωκάρδου.

Ανάμεσα στα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι να παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.

Ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.

Θα ενημερώνουν, θα συμβουλεύουν και θα υποστηρίζουν την οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.

Θα σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ αποστάσεως εφαρμογές.

Αγαπητοί γονείς

μετά το ερωτηματολόγιο που σας δόθηκε με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν και  αφού αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις σας,  οι ενημερωτικές συναντήσεις και δράσεις με την κοινωνική λειτουργό έχουν ιεραρχηθεί ως εξής:

1η ενημερωτική συνάντηση Μαρτίου: «Διαχείριση του άγχους στα παιδιά, που προκαλεί η πανδημία του covid-19 και δημιουργική απασχόληση στο σπίτι.»

2η ενημερωτική συνάντηση Απριλίου: Πρακτικές οριοθέτησης των παιδιών-Χαρακτήρες νηπίων.

3η ενημερωτική συνάντηση Μαίου:  Έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών- συνεργασία σχολείου – οικογένειας

 4η ενημερωτική συνάντηση Ιουνίου: Διατροφικές συνήθειες νηπίων

Προς το παρόν οι συναντήσεις αυτές θα γίνονται διαδικτυακά και θα ενημερώνεστε μέσω email για την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Παράλληλα, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Κωνσταντίνα Αψωκάρδου για ατομικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη κατόπιν ραντεβού για θέματα που σας προβληματίζουν και  επιθυμείτε να ενημερωθείτε προσωπικά.

 Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,

σας προσκαλούμε στην 1η ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά από την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου, Αψωκάρδου Κωνσταντίνα.
Το θέμα της συνάντησης είναι: «Διαχείριση του άγχους στα παιδιά,  που προκαλεί η πανδημία του covid-19 και δημιουργική απασχόληση στο σπίτι.»  Θα αναλυθούν οι αιτίες και οι συνέπειες του άγχους,  καθώς και τρόποι αντιμετώπισής του. Επιπλέον, θα προταθούν είδη  δημιουργικής απασχόλησης στο σπίτι.

  • Ημερομηνία : Τετάρτη 3-3-2021
  • Ώρα : 18:00 – 19:00

Θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχετε στη συνάντηση!

 

 

 

Πανελλαδική ενέργεια ενάντια στην Ενδοσχολική Βία 2021 από το Χαμόγελο του Παιδιού!!!

Φεβ 202128

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εν όψει της 6ης Μαρτίου Σχολικής Ημέρας Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμό θα πραγματοποιήσει για 8η συνεχή χρονιά μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η σημαντικότερη δράση είναι η ίδια η φωνή των παιδιών και τα μηνύματά τους ενάντια σε αυτό το φαινόμενο.

Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» συμμετέχουμε κι εμείς!!!

Αγγίζουμε το Σύμπαν!!!

Φεβ 202128

Το Σύμπαν, το Ηλιακό μας Σύστημα, η Γη, η εναλλαγή Μέρας-Νύχτας και ο Άνθρωπος!!!

Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι κοιτούσαν τον βραδινό ουρανό και αναρωτιούνταν για τα μυστήρια του σύμπαντος και τη δομή των πλανητών και των αστέρων. Περπατούσαν πάνω στη Γη και απορούσαν για την προέλευση, τη σύσταση και την εξέλιξή της. Με το πέρασμα των αιώνων οι επιστήμες της αστρονομίας και της γεωλογίας έδωσαν λύσεις σε πολλά από τα αινίγματα, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν πολλά νέα.

Σε κάθε περίπτωση, να μιλάτε στα παιδιά σαν να είναι τα πιο σοφά, τα πιο ευγενικά, τα πιο όμορφα και τα πιο μαγικά πλάσματα πάνω στη γη. Γιατί αυτό που θα πιστέψουν, αυτό θα γίνουν!!!

                   

Παιδική κακοποίηση…

Φεβ 202123

Ενημερώστε τα παιδιά με τον σωστό τρόπο. Ο δράστης είναι πάντα υπεράνω υποψίας…

Ο χειμώνας είναι εδώ!!!

Φεβ 202116

Παρά τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς, την πανδημία, την τηλεκπαίδευση, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το σχολείο παραμένει το επίκεντρο της κοινωνικοποίησης, της βιωματικής μάθησης, της ανάπτυξης της φαντασίας και φυσικά ο πυρήνας του παιχνιδιού.

Ο χειμώνας λοιπόν είναι εδώ και όλα όσα τον χαρακτηρίζουν!!!

Κόψαμε γλυκές βασιλόπιτες και σπάσαμε και το παραδοσιακό ρόδι για το γούρι!

  

Φορέσαμε και στολίσαμε όλα τα χειμωνιάτικα γαντάκια, σκουφάκια, κασκόλ για να ζεσταθούμε!

Μάθαμε για τα ζώα που έπεσαν σε χειμερία νάρκη!

Φτιάξαμε αγαπημένους χιονάνθρωπους!

 

Και χαριτωμένους πιγκουίνους!

  

Γνωρίσαμε πώς είναι η ζωή στα παγωμένα μέρη της Γης!

 

 

Τις αμυγδαλιές που άνθισαν μέσα στην παγωνιά!

 

 

Και την Αλκυόνα, το πολύχρωμο πουλί, που μας έφερε τις Αλκυονίδες μέρες και σύντομα την Άνοιξη!!!

8 Νοεμβρίου 1912 – Η Απελευθέρωση της Λέσβου

Νοέ 202015

Όταν η Ιστορία και η Γεωγραφία γίνονται παιχνίδι…

Απλά υλικά, χρωματιστά χαρτόνια, πλαστελίνες, οδοντογλυφίδες, ένας ξύλινος (αγιασσώτικος!) χάρτης του νησιού μας και λίγη φαντασία, ήταν αρκετά για να τραβήξουν το ενδιαφέρον των παιδιών και να τους δώσουν τη δυνατότητα -με το παιχνίδι- να εμπεδώσουν τα γεγονότα της Ιστορίας στο χώρο και το χρόνο.

Με αφορμή την επέτειο της Απελευθέρωσης του νησιού μας στις 8 Νοεμβρίου του 1912 από την τουρκική κατοχή, ξανακρεμάσαμε χάρτες (της Ελλάδας και της Λέσβου αυτήν τη φορά), παρατηρήσαμε τα πολλά νησιά της πατρίδας μας, εντοπίσαμε το δικό μας – τη Λέσβο, σχολιάσαμε  το σχήμα και το μέγεθός της, καθώς και τους δύο Κόλπους της (Γέρας και Καλλονής), αλλά και το πόσο κοντά είναι στη γειτονική Τουρκία!!!

Και το «παραμύθι» ξεκίνησε… με έναν ξύλινο χειροποίητο (από Αγιασσώτη τεχνίτη) χάρτη της Λέσβου και ένα μπλε χαρτόνι, ενώ παράλληλα βλέπαμε φωτογραφίες της εποχής στο διαδίκτυο!

Η Μυτιλήνη, η πόλη που ζούμε εμείς, αλλά και όλη η Λέσβος το νησί μας, ήταν σκλαβωμένη στους Τούρκους για πολλούς αιώνες, όπως και τα άλλα νησιά του Αιγαίου, μέχρι που ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης με το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ και τον ελληνικό στόλο, άρχισαν ένα ένα να τα απελευθερώνουν!

Οι Λέσβιοι έμαθαν για τις νίκες του ΑΒΕΡΩΦ και ξεσηκώθηκαν να λευτερωθούν κι αυτοί! Μια επιτροπή από 4 προύχοντες στο Πλωμάρι αποφάσισε κι έστειλε ένα γράμμα στον ναύαρχο Κουντουριώτη και του ζήτησε να έρθει και να απελευθερώσει και τη Λέσβο.

Αμέσως το ΑΒΕΡΩΦ ξεκίνησε κι έφτασε στη Μυτιλήνη στις 8 Νοεμβρίου 1912. Οι Έλληνες στη Μυτιλήνη τους υποδέχθηκαν σαν απελευθερωτές!!!

Ο τουρκικός στρατός έφυγε γρήγορα από την πόλη και πήγε στη μέση του νησιού, στον Κλαπάδο κοντά στην Καλλονή, ενώ οι Έλληνες από όλα τα χωριά του νησιού πήγαιναν στη Μυτιλήνη, για να φτιάξουν στρατό, να πολεμήσουν και να διώξουν τους Τούρκους από τη Λέσβο. Ήρθαν και 210 Έλληνες στο νησί από την Αμερική και έφτιαξαν τη Λεσβιακή Φάλαγγα!!!

Από όπου περνούσαν οι στρατιώτες της Λεσβιακής Φάλαγγας οι κάτοικοι τους υποδέχονταν με μεγάλο ενθουσιασμό!!! Στην Παναγιούδα τα κορίτσια του σχολείου είχαν βγει στους δρόμους του χωριού κι έψελναν εθνικά τραγούδια, ενώ οι γέροι και τα παιδιά τους χειροκροτούσαν και έριχναν λουλούδια και ρύζι στους γενναίους  στρατιώτες!

Όταν η Λεσβιακή Φάλαγγα έφτασε στα Πάμφιλα, εκεί τους περίμεναν οι παπάδες του χωριού, οι δάσκαλοι,  οι μαθητές  και όλοι οι κάτοικοι με σημαίες και δάφνες, ενώ οι καμπάνες  χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι γυναίκες πρόσφεραν στους στρατιώτες γλυκά και άλλα κεράσματα!

Ήταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι με την ελπίδα της ελευθερίας! Οι κάτοικοι του Μολύβου είχαν αγοράσει όλα όσα υπήρχαν – γαλάζια και άσπρα υφάσματα από τα μαγαζιά, για να φτιάξουν ελληνικές σημαίες!

Η μάχη για την ελευθερία του νησιού, έγινε στον Κλαπάδο, ένα μήνα αργότερα! Ο ελληνικός στρατός, που είχε μαζευτεί στη Μυτιλήνη, έφτασε εκεί που είχε στρατοπεδεύσει ο τούρκικος στρατός και πολέμησε γενναία! Την ίδια στιγμή τα ελληνικά καράβια του Κουντουριώτη που είχαν πάει από την άλλη μεριά του νησιού στην Πέτρα, άρχισαν τον πόλεμο και από τη θάλασσα, ρίχνοντας κανονιές προς τον Κλαπάδο.

Οι Έλληνες κέρδισαν, οι Τούρκοι έφυγαν από το νησί και η Λέσβος απελευθερώθηκε!!!

Και το παιχνίδι ξεκίνησε σιγά σιγά και γρήγορα φούντωσε!!!

Παρατηρήσαμε και μάθαμε μια καινούργια σημαία, αυτήν της Τουρκίας, και την χρωματίσαμε δίπλα στη γνωστή μας πια ελληνική σημαία!

Καθώς εξοικειωνόμαστε με τους χάρτες, κάναμε και την πρώτη μας απόπειρα χρωματισμού του χάρτη της Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στη στεριά και τη θάλασσα!

Και αφήσαμε για το τέλος το χάρτη του αγαπημένου μας νησιού. Η Λέσβος, ελεύθερη και πανέμορφη, σαν γκριζοπράσινο φύλλο ριγμένο στη θάλασσα!!!

Κι όταν η τάξη μας γέμισε με πολύχρωμους χάρτες και σημαίες…

…φωνάξαμε όλοι μαζί Ζήτω η Ελευθερία!

« Παλιότερα άρθρα

Translate

Αύγουστος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούλ    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Η ώρα είναι

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

Το 10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης βρίσκεται στην περιοχή Σουράδα της Μυτιλήνης και συστεγάζεται με το 3ο Δημοτικό σχολείο, το Ειδικό Δημοτικό σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, στα κτίρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, γιαυτό και συχνά το   αποκαλούμε «Ακαδημία»!

Το σχολικό έτος 2020-2021 διδάσκουν οι Νηπιαγωγοί:

Ανδρομάχη Γκριζτιώτου (Προϊσταμένη-Πρωινό Τμήμα 1)

Όλγα Καραγιαννίδου (Πρωινό Τμήμα 1-Ολοήμερο Τμήμα 1)

Ειρήνη Χλίμπου (Πρωινή Υποδοχή-Πρωινό Τμήμα 2)

Ειρήνη Καραμπάση (Πρωινό Τμήμα 2-Ολοήμερο Τμήμα 2)

Δέσποινα Κομνηνού (Πρωινό Τμήμα 3)

Σκοπός της προσχολικής αγωγής είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων.
Τα παιδιά σήμερα καλούνται να ζήσουν, να εργαστούν και να συνεργαστούν σε μια ρηξικέλευθη εποχή, σε μια διαρκώς εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη κοινωνία. 

Προτεραιότητά μας είναι μέσα από τη δημιουργική μάθηση να διαμορφώσουμε δημιουργικά -με κριτική σκέψη- άτομα, ικανά να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις αυτής της ταχύτατα εξελισσόμενης κοινωνίας. 

DSC09036

Υλοποιούμε όλες τις δράσεις που υποστηρίζονται από τις δομές της Α/θμιας Εκπαίδευσης, και διευρύνουμε την επικοινωνία προς όλους τους κοινωνικούς άξονες, συμμετέχοντας ενεργά στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης όλων των παιδιών, με σεβασμό στην Παράδοση και την Ιστορία του τόπου μας. 

DSC02822

Θεωρούμε τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονέων πολύ σημαντική, γι’ αυτό και επιδιώκουμε συστηματικά την αρμονική και εποικοδομητική επικοινωνία. Στην εκπαιδευτική και ανθρωπιστική αποστολή του σχολείου, οι γονείς είναι οι σημαντικοί αρωγοί του.
Οι τακτικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, με στόχο την ενημέρωσή τους για διάφορα θέματα, οι καθημερινές αλλά και οι προγραμματισμένες ιδιαίτερες συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς, η συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, η συχνή αποστολή ατομικών σημειωμάτων, η επιμόρφωση γονέων από ειδικούς επιστήμονες για θέματα εκπαίδευσης των παιδιών και άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αποβλέπουν στο να καταστήσουν στενότερη την επικοινωνία και πιο αποδοτική τη συνεργασία ανάμεσα στο Σχολείο και τις οικογένειες των παιδιών.

DSC02824

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας, που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και από τότε ανανεώνεται συνεχώς. Σκοπός της η ενημέρωση των γονέων.
Αγαπητοί γονείς, το Ιστολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες των παιδιών σας και να συζητάτε μαζί τους για αυτές τις δραστηριότητες. Οι εικόνες λειτουργούν ως μέσο ανατροφοδότησης, αφού είναι το πιο φιλικό μέσο για τα παιδιά.

DSC09025 DSC09032

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. 2251043143.
email: mail@10nip-mytil.les.sch.gr


Σύνδεση 


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων