Επίσκεψη μελισσοκόμου

Στο σχολείο μας υποδεχτήκαμε έναν μελισσοκόμο από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Θηβών “Ο Ησίοδος” που μας μίλησε για τη διαδικασία παραγωγής του μελιού.

Είδαμε από κοντά όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται ένας μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι και τα ρούχα που χρειάζεται να φοράει για να προστατευτεί. Συζητήσαμε μαζί του και εκφράσαμε τις απορίες μας!

 

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος επισκεφτήκαμε το άλσος Μοσχοποδίου.

Συνδυάσαμε τη διασκέδαση και το παιχνίδι στη φύση με τη γνώση!

 

 

 

Ανοιξιάτικες δημιουργίες

Η επιστροφή μας στο σχολείο μετά τις ενδιάμεσες διακοπές του Πάσχα ήταν γεμάτη με χρώματα και χαρούμενη διάθεση!

Δεν ξεχάσαμε ότι ο Μάιος έχει και μια πολύ σημαντική μέρα για τη Μαμά! Έτσι αποτυπώσαμε ένα μικρό δείγμα της αγάπης των νηπίων μας προς εκείνη στο χαρτί!

 

Πάσχα 2023

Οι τελευταίες ημέρες των μαθημάτων πριν τις πασχαλινές διακοπές δεν θα μπορούσαν παρά να είναι αφιερωμένες στη γιορτή του Πάσχα!

 

Επίσκεψη νηπιαγωγείου στο εργαστήριο “Ο Βλάχος”

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη γιορτή του Πάσχα το νηπιαγωγείο μας επισκέφτηκε το εργαστήριο παρασκευής χειροποίητων ζυμαρικών και γλυκών “Ο Βλάχος”. Οι μικροί μαθητές μας ξεναγήθηκαν στο εργαστήριο και μπήκαν στο πνεύμα των εορτών φτιάχνοντας και οι ίδιοι κουλουράκια!

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κασκαβελιώτη Βασίλη για την φιλοξενία και τα γλυκίσματα που μας προσέφερε!

Εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου

Ενόψει της μεγάλης διπλής γιορτής, της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές μας έμαθαν πληροφορίες για αυτή τη μέρα, δημιουργήσαμε και την τιμήσαμε με τον τρόπο μας! Μετά από πολύ καιρό γιορτάσαμε ξανά στο νηπιαγωγείο μας την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου χωρίς περιορισμούς, με ποιήματα, χορούς και τραγούδια!

ΟΡΙΑ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

Τα  όρια της περιοχής εγγραφών για το νηπιαγωγείο περικλείονται από τις εξής οδούς:

Π.Καραμαγκιόλη και Αυλίδος, βγαίνοντας από την πόλη δεξιά ,έως Ησιόδου ανεβαίνοντας δεξιά έως τη διασταύρωση με Ψαρρών. 

Από Ψαρρών και πάνω εκατέρωθεν της Ησιόδου , Ματσαγγούρα έως Ζωοδόχου Πηγής και Χατζηλάμπρου.

Χατζηλάμπρου ,Οπλαρχηγου Βόγκλη ως Λαμπράκη, αριστερά ανεβαίνοντας τη Λαμπράκη, Κεραμιδιάρη  αριστερά ανεβαίνοντας τη εώς τη 

Χατζηλάμπρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2023-2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα

 

 

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):

α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

 

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τις μέρες που τυχόν θα μείνει κλειστό το Νηπιαγωγείο λόγω καιρικών συνθηκών,  θα πραγματοποιείται κανονικά  τηλεκπαίδευση  τις πρωινές ώρες.

Το πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου θα είναι:

ΠΡΩΪΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΩ WEBEX
3 ώρες  
1η ώρα      9:00΄ –  9:30΄
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
2η ώρα       9:50΄ –  10:20΄
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3η ώρα       10:40΄ – 11:10΄
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Αναστολή λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο μας λόγω αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων α/θμιας και β/θμιας του Δήμου Θηβαίων με απόφαση του δημάρχου.

Για τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν καθημερινά ανακοινώσεις

Δεκέμβριος – Χριστούγεννα

Το 2022 έφυγε και μας άφησε με πολύ όμορφες αναμνήσεις! Ο τελευταίος μήνας του έτους δεν θα μπορούσε παρά να είναι αφιερωμένος στα Χριστούγεννα!

Δημιουργήσαμε και διασκεδάσαμε τόσο οι μικροί όσο και οι μεγάλοι. Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε η χριστουγεννιάτικη γιορτή στην οποία είχαν και οι γονείς την ευκαιρία να συμμετέχουν!

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα – 5ο Νηπιαγωγείο Θήβας

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
07:45 – 08:30 Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριών (προαιρετικό πρόγραμμα)
08:15 – 08:30 Υποδοχή μαθητών/τριών
08:30 – 09:15 Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
09:15 – 10:00 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων, πρόγευμα
10:00 – 10:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10:45 – 11:30 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων ή Αγγλικά (Τρίτη & Πέμπτη)
11:30 – 12:10 Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση  (γωνιές)
12:10 – 12:45 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Αναστοχασμός – Ανατροφοδότηση – Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας και Προγραμματισμός επόμενου εργαστηρίου
12:45 – 13:00 Προετοιμασία για αποχώρηση
13:00 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
13:00 – 14:20 Προετοιμασία γεύματος/χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
14:20 – 15:00 Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
15:00 – 15:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15:20 – 16:00 Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση
15:45 – 16:00 Προετοιμασία για αποχώρηση
16:00 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Ανασκόπηση Φθινοπώρου

Αποχαιρετήσαμε το Φθινόπωρο και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη εποχή του χρόνου!

Μάθαμε πολλά και διασκεδάσαμε πολύ!

Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μιλήσαμε για την 17η Νοεμβρίου 1973.

Μάθαμε για ποιο λόγο γιορτάζουμε αυτή την ημέρα και επισκεφτήκαμε το δημοτικό σχολείο για να παρακολουθήσουμε τη γιορτή που ετοίμασαν!

 

28η Οκτωβρίου 1940

Η επέτειος του ΟΧΙ γιορτάστηκε και φέτος στο νηπιαγωγείο μας!

 

Μάθαμε πληροφορίες για αυτή την σημαντική μέρα, δημιουργήσαμε το δικό μας υλικό, μάθαμε ποιήματα και τραγούδια που είναι αφιερωμένα στην εθνική επέτειο και κάναμε παρέλαση στην αυλή του νηπιαγωγείου μας!

 

 

Οι πρώτες μέρες στο Νηπιαγωγείο μας!

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με χαρούμενη και δημιουργική διάθεση!

 

Επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο

IMG 20220610 095205

Τα παιδιά  γνώρισαν από κοντά  το δημοτικό σχολείο και τους χώρους του, έκαναν  νέους φίλους, συνάντησαν  τους παλιούς, αντάλλαξαν δώρα και ζωγραφιές και έπαιξαν μαζί στο προαύλιο.

 

Ήρθε το καλοκαίρι!

IMG 20220607 191918

Ήρθε το καλοκαιράκι και μαζί του έφερε ζέστη, καλοκαιρινά παιχνίδια, γεύσεις, χρώματα και πολλές δημιουργίες που έντυσαν το σχολείο μας καλοκαιρινά. Τα παιδιά παίρνουν τους φακέλους τους, τις δημιουργίες όλης της χρονιάς, τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απόκτησαν και βιώνουν τις τελευταίες στιγμές με τους συμμαθητές τους! Φυσικά θα το γιορτάσουμε με πολύ τραγούδι και χορό!

Η σχολική μας γιορτή: “Γλυκό Καλοκαιράκι” θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη (8/6/22 ) στο Νηπιαγωγείο μας στις 6:30 μ.μ.

Σας περιμένουμε με χαρά! 

Ακολουθούν μερικές εικόνες από τις τελευταίες μέρες της σχολικής μας χρονιάς καθώς και η πρόσκληση της γιορτούλας μας!

IMG 20220607 210907

 

18 Μαΐου: Διεθνής ημέρα Μουσείων

Είναι μια από τις μέρες που τα δημόσια μουσεία της χώρας μας γιορτάζουν και η είσοδος σε αυτά είναι ελεύθερη! Με αφορμή αυτή τη μέρα ξεκινήσαμε να συλλέγουμε πληροφορίες και να δημιουργούμε όπως οι αρχαίοι Έλληνες. Το πρόγραμμα μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του σχολείου μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας. 

Νους υγιής εν σώματι υγιεί!

Η εκγύμναση του σώματος είναι μία καλή συνήθεια που πρέπει να υπάρχει στη ζωή κάθε παιδιού ώστε να την ακολουθήσει και στην μετέπειτα ζωή του. Τα οφέλη της είναι γνωστά σε όλους μας!

Χρόνια πολλά Μαμά!

Μία τόσο μικρή λέξη με τόσο μεγάλη σημασία. Στον καθένα μας η λέξη μαμά μας φέρνει στο νου πολλές εικόνες, πολλά συναισθήματα, ήχους, μυρωδιές και όμορφες στιγμές. Είναι ο άνθρωπος που μας έφερε στη ζωή ή που μας ανέθρεψε. Αυτός που σε κάθε δυσκολία ή όμορφη εμπειρία θα τρέξουμε να το μοιραστούμε. Χρόνια πολλά σε αυτό τον πολύτιμο άνθρωπο της ζωής μας. 

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που γιόρταζαν την Κυριακή!

 

Πασχαλινές δημιουργίες!

Άλλη μια όμορφη περίοδος πέρασε! Τα παιδάκια μας έχοντας ήδη αναπτύξει πολλές δεξιότητες έβαλαν όλη τους την τέχνη για να υλοποιήσουν υπέροχες πασχαλινές δημιουργίες. Σας παρουσιάζουμε κάποιες από αυτές και σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ !

1650007259008

Ανοιξιάτικος περίπατος

Για άλλη μια φορά η φύση μας συναρπάζει!

1649151512432

Έφτασε η εποχή των χρωμάτων και μαζί τους ήρθαν και τα αποδημητικά πουλιά! Ένα από αυτά είναι ο πελαργός που έχει φτιάξει τη φωλιά του στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στην πόλη μας. Με αφορμή τον ερχομό του κάναμε ένα περίπατο ως τη φωλιά του όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε και να παρατηρήσουμε τις αλλαγές στη φύση.

Ενημέρωση σχετικά με τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) θα διενεργείται μία (1) φορά πριν από την Τρίτη κάθε σχολικής εβδομάδας και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη μετά από διακοπές εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.Λήψη αρχείου