ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25,

 (για μαθητές/τριες που είναι γεννημένοι/ες το 2020),

 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024

και γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr)

με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Οι γονείς προχωρούν στην ηλεκτρονική εγγραφή ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):

α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:00), στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00-16:00)και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 16:00-17:00).

(πρόωρη αποχώρηση από το ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται!)

 δ) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 Αφού κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή και εφόσον εγκριθεί από το νηπιαγωγείο, θα πρέπει να προσκομίσετε με επίσκεψη στο σχολείο τα παρακάτω παραστατικά,

από την 1η έως την 20η Μαρτίου:

α) Αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, υπογεγραμμένο από παιδίατρο.

 γΒιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΑΠΟ 1-20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11:30-13:00

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2734061350 (κα Δόγανου)

EMAIL: mail@nip-elafon.lak.sch.gr

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς,
παρακάτω θα βρείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολικής μας Μονάδας, μετά την έγκρισή του από:
1. το Σχολικό Συμβούλιο,
2. τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Προσχολικής Αγωγής και
3. τον Διευθυντή Π.Ε.Λακωνίας.Λήψη αρχείου

Ανακοίνωση!

Καλή σχολική χρονιά!

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός του Νηπιαγωγείου μας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 10.00 παρουσία γονέων και μαθητών. Έπειτα, θα ακολουθήσει στην αίθουσα του Νηπιαγωγείου μας σύντομη ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη σίτιση και τον ρουχισμό καθώς και άλλα πρακτικά ζητήματα των πρώτων ημερών.
Σας περιμένουμε με χαρά!
Οι Νηπιαγωγοί
Αφροδίτη Δόγανου
Έλενα Ζωγράφου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ 2022-2023Λήψη αρχείου

AΠONOMH ΕΠΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ 2022-2023Λήψη αρχείου

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)Λήψη αρχείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΔΑΠ-μεΑ Δήμου Μονεμβασιάς

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Μονεμβασιάς
Προς:
Νηπιαγωγείο Ελαφονήσου
Δημοτικό Ελαφονήσου
Γυμνάσιο Ελαφονήσου με προσαρτημένη την Α’Λυκείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Με την επιστολή μας αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την προϊσταμένη, τους γονείς και τους μαθητές του νηπιαγωγείου Ελαφονήσου που για ακόμα μια φορά μας είχαν στη σκέψη τους, καθώς επίσης τους καθηγητές και τους μαθητές του Γυμνασίου Ελαφονήσου με προσαρτημένη την Α’Λυκείου και τους δασκάλους και μαθητές του Δημοτικού Ελαφονήσου, για την πολύτιμη συμβολή τους στην προσπάθεια ανακύκλωσης/συγκέντρωσης καπακιών.

Παραλάβαμε μεγάλη ποσότητα από καπάκια, όπως επίσης και τις όμορφες Χριστουγεννιάτικες κατασκευές των παιδιών του Νηπιαγωγείου.
Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!

Με εκτίμηση,
Το προσωπικό
του ΚΔΑΠ-μεΑ Δήμου Μονεμβασιάς

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα :”Μπορούμε στο σχολείο”. Eνημέρωση και ευαισθητοποίηση των νηπίων για το θέμα της σπατάλης του φαγητού, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.Λήψη αρχείου