Ανακύκλωση

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 17-07-2015

Ανακύκλωση

1

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τα πλαστικά, γυαλιά και τα μέταλλα δεν είναι σκουπίδια. Η γη μας δεν έχει απεριόριστες ποσότητες αυτών των υλικών και επόμένως είναι σημαντικό να τα ανακυκλώνουμε ώστε να τα επαναχρησιμοποιούμε. Κατά αυτό τον τρόπο και ενέργεια εξοικονομούμε και φυσικούς πόρους διατηρούμε και πάνω απ’όλα επενδύουμε σε ένα καλύτερο αύριο

2

 

Αλουμίνιο, γυαλί και χαρτί δεν το πετάμε στους πράσινους κάδους, αλλά στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης. Παλαιές ηλεκτρικές συσκευές δεν τις πετάμε στα σκουπίδια. Τις πηγαίνουμε για ανακύκλωση. Συνήθως οι μεγάλες αλυσίδες ηλετκρικών ειδών διαθέτουν ειδικούς κάδους όπου μπορούμε να αφήσουμε τις παλαιές μας συσκευές.

3

μπαταρίες δεν τις πετάμε σε καμία περίπτωση στα σκουπίδια. Είναι τοξικές και επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον. Στο σχολείο μας, όπως και σε όλα τα σχολεία υπάρχουν ειδικές στήλες συλλογής μπαταριών.

  • Τι είναι η ανακύκλωση
  • Ιστορία της ανακύκλωσης
  • Η αξία της ανακύκλωσης για την προστασία του πλανήτη
  • Καταγραφή υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν
  • Ανακύκλωση απορριμμάτων με τη μέθοδο του διαχωρισμού
  • Αναπαράσταση της διαδικασίας ανακύκλωσης
  • Ανακύκλωση οργανικών υλικών – Κομποστοποίηση

P1000124

P1000125

P1000126

P1000127

P1000128

P1000130

P1000132

P1000133

P1000134

P1000135

P1000136

P1000137

Τα σχόλια είναι κλειστά.