ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

0

Συγγραφέας: Μάνια Καπασκέλη | Κατηγορία Τα νέα μας | , στις 25-04-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018                             

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2017 – 2018 (Σχετικά  με το αρ. πρωτ. Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1/24-04-2017 έγγραφο της Δ/νσης  Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμημάτων Α’ & Γ’ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. πραγματοποιούνται από  2- 05 – 2017  έως 19– 05 – 2017 Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας ΠΕ. 

Την Τρίτη 2/05/2017 τα σχολεία της Παιανίας είναι κλειστά λόγω τοπικής εορτή

            ΄Ωρες εγγραφών:               13.00μ.μ -14.00 μ.μ

Εγγράφονται  τα παιδιά που γεννήθηκαν

  • από 1-01-2012 έως 31 – 12- 2012 (υποχρωτική εκπαίδευση)
  • από 1-01-2013 έως 31 – 12- 2013

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:

α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από το νηπιαγωγείο)

β) Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

γ) Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998), . (πχ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας, ή άλλο έγγραφο)  από το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Συνιστάται οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας

δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,(Α.Δ.Υ.Μ δίνεται από το νηπιαγωγείο)                                      σύμφωνα με τη αρ.πρωτ.Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλι

             Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

  1. I) πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις , ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.
  2. II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ                                                                                                                                        

Παρακαλούμε κατά την εγγραφή να έρχονται και τα παιδιά για να  γνωρίσουν το σχολείο τους.

Η Προϊσταμένη

Καπασκέλη  Μαρία      

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων