Εγγραφές

Όρια 14ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας

Η περιοχή από οδό Γεωργιάδου – Πυθέως – Πολιορκητού (δηλ. η πλατεία γύρω από Αγ. Μαρίνα) και ανατολικά προς το «Βούρκο».

Για τις εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

2

 

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολ. έτος 2022-23