Εκπαιδευτική Δράση STEAM Νηπιαγωγείου, «Ο Πλούτος του τόπου μου»

Άλλη μια διάκριση είχε τo 14ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής της WRO και την Εκπαιδευτική Δράση STEAM Νηπιαγωγείου, «Ο Πλούτος του τόπου μου». Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσίασαν μέσω ρομποτικής τα αποξηραμένα σύκα Εύβοιας και έλαβαν το Βραβείο της Βαθιάς Ενασχόλησης με τη Θεματική. Συγχαρητήρια στους μικρούς επιστήμονες, που μέσα από την ενασχόλησης τους με τη θεματική, προώθησαν το σύγχρονο πρόσωπο της εκπαίδευσης και αποτέλεσαν οι καλύτερες πρεσβευτές του τόπου τους. Μπορείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί να παρακολουθήσετε το Διαδικτυακό Μαραθώνιο Νηπιαγωγείων 2022, όπου παρουσίασε και το Νηπιαγωγείο μας (2.37.36) τη δράση του στο χώρο της Ρομποτικής.

 

 

 

 

Δεξιότητες 2021-22/ Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου 1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής ( κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και ευαισθησία).

2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (χρήση ψηφιακών μέσων).

3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (ενσυναίσθηση και ευαισθησία).

1ο Εργαστήριο: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες (Εισαγωγή στο θέμα)

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 1ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • γνωρίσουν ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
 • συνεργάζονται σε ομάδες για την εκτέλεση ενός κοινού σκοπού.
 • χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και συνδυασμό ψηφιακού περιεχομένου.
 • εκφράσουν συναισθήματα.
 • εκφράσουν ιδέες για την έννοια της αναπηρίας και της διαφορετικότητας.
 • εκφραστούν δημιουργικά με τη φωτογραφία

 

Δραστηριότητες :
 1. Μέσω Βίντεο γνωρίζουμε την κ. Ε. Μυλωνά, δασκάλα νοηματικής, η οποία μας μιλάει για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία, τη νοηματική γλώσσα και μας μαθαίνει ότι «όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί».20220202 095432

2. Με διάφορα υλικά της τάξης δημιουργούμε διαφορετικούς ανθρώπους. Τους φωτογραφίζουμε και φτιάχνουμε συνεργατικά μια ψηφιακή αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες.

20211203 110352 20211203 110357 AMEA 1 ΙΣΟΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

3 Δεκεμβρίου- Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3. Μαθαίνουμε το σήμα των αναπήρων και συζητάμε για το σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε σε αυτήν την σήμανση. Δημιουργούμε με το σώμα μας και υλικά της τάξης το σήμα των αναπήρων και φωτογραφιζόμαστε.s3.gy .digital klapsinakis gr uploads asset data 70977 226.142 1

20211203 101031 removebg preview 20211203 101101 removebg preview 20211203 101131 removebg preview4. Ζωγραφίζουμε με το στόμα (κινητική αναπηρία).

5. Γράφουμε τα ονόματα μας ανακατεύοντας τα γράμματα και προσπαθούμε να τα διαβάσουμε (μαθησιακές δυσκολίες).

6. Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Συζητάμε για την αναπηρία. Δημιουργούμε εννοιολογικό χάρτη για την αναπηρία.

2ο Εργαστήριο: Γνωρίζω τη νοηματική Γλώσσα

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 2ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • επικοινωνήσουν μέσα από την κίνηση και τη μη λεκτική επικοινωνία
 • χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και συνδυασμό ψηφιακού περιεχομένου.
 • καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης.
Δραστηριότητες :
1.      Επικοινωνούμε μέσω βίντεο με την κυρία Ε. Μυλωνά. Μας βοηθάει να μάθουμε τα ονόματα μας στη νοηματική.

20220204 120124

2.      Μαθαίνουμε στη νοηματική το «όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί» και δημιουργούμε βίντεο.

3.      Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας στη νοηματική γλώσσα.  Μαντεύουμε λέξεις διαβάζοντας τα χείλη. Διαπιστώνουμε τη μεγαλύτερη δυσκολία που υπάρχει φορώντας μάσκα.

3ο Εργαστήριο: Γνωρίζω τη γραφή Braile

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 3ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • επιλύουν προβλήματα μέσα από συζήτηση.
 • μελετούν περιπτώσεις και να εξάγουν συμπεράσματα.
 • συνεργάζονται σε ομάδες για την εκτέλεση ενός κοινού σκοπού.
 • καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης.
Δραστηριότητες :
1.      Διαβάζουμε το παραμύθι «Φένια, η αγαπημένη των ήχων», της Γ. Αλεξάνδρου (εκδ. Πατάκης).20220211 123420

2.      Συζητάμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης. Προσπαθούμε να χτίσουμε με οικοδομικό υλικό έχοντας κλειστά τα μάτια. Προχωράμε στο χώρο με κλειστά μάτια. Κλείνουμε τα μάτια και αναγνωρίζουμε συμμαθητές μας από τη φωνή τους.

20211206 124503 20211206 124741 20211206 124859 20211206 125029 20211206 125116 20211206 125206 20211206 125309 20211206 125357

3.      Γνωρίζουμε τη γραφή Braile μέσα από κουτιά φαρμάκων και συζητάμε πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να διαβάζουν όλοι τα φάρμακα τους.

4.       Συνεργασία με την οικογένεια. Οι μαθητές αναζητούν τη γραφή Braile στα φάρμακα του σπιτιού.

20220211 122933 20220211 122959

5.      Φτιάχνουμε ανάγλυφες καρτέλες με τα αρχικά γράμματα των ονομάτων των μαθητών. Προσπαθούμε να μαντέψουμε με την αφή το αρχικό μας γράμμα. Δουλεύουμε ατομικά και σε μικρές ομάδες.

20220215 12083820220215 120853

20220215 120911  20220215 120925

20220215 120951 20220215 121007

20220215 121134

6.      Μαθαίνουμε το αλφάβητο στη γραφή Braile.

20220215 115715 20220215 115733 20220215 115736 20220215 115942 20220215 120323 20220215 120336 20220215 120357

7.      Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Απαντάμε στο ερώτημα: Πώς βρίσκουν οι άνθρωποι που δεν βλέπουν τα αντικείμενα τους στο σπίτι; Προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε αντικείμενα με την αφή. Παίζουμε παιχνίδι μνήμης.

20220215 122317 20220215 122502 20220215 122512 20220215 122610

4ο Εργαστήριο: Κατανοώ τη διαφορετικότητα

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 4ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • αντιληφθούν ότι όλα γύρω μας είναι διαφορετικά.
 • παρατηρήσουν τη διαφορετικότητα στη φύση, τους συμμαθητές τους, στο χρώμα των φυλών, στις οικογένειες κ.α.
 • χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και συνδυασμό ψηφιακού περιεχομένου.
Δραστηριότητες :
1.      Διαβάζουμε το παραμύθι «Το κάτι άλλο», των Κ. Κέιβ και Κ. Ρίντελ, (εκδ. Πατάκη) και συζητάμε για τη διαφορετικότητα.20220211 123448

2.      Φτιάχνουμε με νήματα διαφορετικές κούκλες. Τις φωτογραφίζουμε και δημιουργούμε την αφίσα του Προγράμματος μας.

02

αφίσα   20220202 085944  20220202 083946

Ψηφιακή αφίσα

3.      Μέσα από μεγάλα έργα τέχνης  εντοπίζουμε τη διαφορά.

Ζωρζ Σερά, Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί της Γκραντ Ζατ

most famous paintings 7

Ρενουάρ. Basket of Flowers, 1890

5

Gauguin. Nafea Faa Ipoipo

gauguin Nafea Faa Ipoipo

Guido-Borelli. La strada del lago

la strada del lago guido borelli

 

 

 

 

 

 

 

4.      Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Φύλλο εργασίας. Ζωγραφίζω το διαφορετικό.

https://blogs.sch.gr/14nipchalk/files/2022/03/Φύλλο-αξιολόγησης.-Ζωγραφίζω-τη-διαφορετικότητα.pdf

20220330 102825 20220330 102839 20220330 103000 20220330 110131

20220331 100342

 

5ο Εργαστήριο: Η αξία της διαφορετικότητας

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 5ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • χρησιμοποιούν κριτική σκέψη για τη εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • αναγνωρίσουν την αξία της διαφορετικότητας στη ζωή μας και ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε και να κερδίσουμε από τους άλλους.
 • αναγνωρίσουν την αξία της διαφορετικής άποψης του καθενός.
 • υιοθετήσουν θετική στάση για ανοχή απέναντι στο διαφορετικό.
 • συνεργάζονται σε ομάδες για την εκτέλεση ενός κοινού σκοπού.
 • αντιληφθούν διαφορετικά σχήματα στη φύση.
Δραστηριότητες :
1.      Βλέπουμε σε βίντεο το παραμύθι «Το χαρούμενο λιβάδι», της Φ. Νικολούδη (εκδ. Ελληνικά Γράμματα).

https://video.link/w/RTxed

Συζήτηση στην ολομέλεια για την αποδοχή του διαφορετικού.

Τα 6 καπέλα της σκέψης του de Bono. Χωριζόμαστε σε 6 ομάδες και εξετάζουμε όλες τις δυνατές παραμέτρους, απόψεις για το πρόβλημα που προέκυψε στο λιβάδι. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα και δίνουμε δημιουργικές λύσεις στο ζήτημα που τέθηκε.

2.      Ζωγραφίζουμε το «Το χαρούμενο λιβάδι» και μαθαίνουμε ότι η διαφορετικότητα είναι κανόνας και όχι πρόβλημα! Τεχνική με πιρούνι.

20220309 114854 20220309 115235

3.      Γνωρίζουμε μέσα από έργα τέχνης, τα σχήματα και δημιουργούμε καλλιτεχνικές συνθέσεις με διαφορετικά σχήματα.

4.      Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Απαντούμε στο ερώτημα πώς θα ήταν η ζωή μας αν όλα ήταν ίδια! Τα έργα του Γιάννη Γαΐτη χρησιμοποιήθηκαν ως ερέθισμα για προβληματισμό και συζήτηση αναφορικά με την ομοιομορφία.

549 102 Gaitis kitrinos megali images

.ΓΑΙΤΗΣ ΑνθρώπινοΤοπίοΜεταξοτυπία 1977 78 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

6ο Εργαστήριο: Το σχολείο της συμπερίληψης/ Αξιολόγηση

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 6ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • αναγνωρίσουν ότι όλα τα άτομα έχουν δυνατά σημεία αλλά και αδύναμα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά μας δε μας κάνουν καλύτερους ή χειρότερους αλλά διαφορετικούς.
 • διακρίνουν τις έννοιες της ισότητας των ευκαιριών, της ισότιμης ευκαιρίας.
 • διακρίνουν τις έννοιες της συμπερίληψης, της ένταξης, του αποκλεισμού και του διαχωρισμού.
 • επιχειρηματολογήσουν για τις αξίες της συμπερίληψης.
 • εκφράσουν τις απόψεις τους για μια τάξη συμπεριληπτική.
Δραστηριότητες :
1.      Χωριζόμαστε σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα ζωγραφίζει σε χαρτόνι μια τάξη με παιδιά.  Παρουσιάζουν στην ολομέλεια τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκανε και το προφίλ του κάθε μαθητή που ζωγραφίσανε. Φώτο εδώ.

20220321 110238 20220321 122549 20220321 123955 20220321 124702 20220322 123039

2.      Συζήτηση στην ολομέλεια για τις έννοιες της συμπερίληψης και του αποκλεισμού.

3.      Ενώνουμε σε ένα μεγάλο χαρτόνι τις τάξεις και φτιάχνουμε το σχολείο της συμπερίληψης σε ομαδικό έργο.

4.      Παίζουμε ένα ομαδικό παιχνίδι και τονίζουμε την έννοια της ομάδας.

5.      Φύλλο αξιολόγησης 1. Ζωγραφίζω ένα σχολείο για όλους!

https://blogs.sch.gr/14nipchalk/files/2022/03/Φύλλο-αξιολόγησης-1.-Ζωγραφίζω-ένα-σχολείο-για-όλους.pdf

20220330 103455 20220330 10423120220330 105124

6.      Φύλλο αξιολόγησης 2. Πως αισθάνομαι όταν βλέπω ένα παιδί να είναι μόνο του; Γιατί; Τι μπορώ να κάνω γι αυτό;

Φύλλο αξιολόγησης 2.  Πώς αισθάνομαι όταν βλέπω ένα παιδί μόνο.

Φωτογραφίες φύλλα αξιολόγησης

Μετεωρολογία και κατασκευή βροχόμετρου

Μια βροχερή μέρα δεν θα μας χαλάσει την διάθεση αλλά θα μας εμπνεύσει να ασχοληθούμε με την μετεωρολογία και την πρόγνωση του καιρού. Οι μικροί μετεωρολόγοι κατασκευάζουν βροχόμετρο, ένα απαραίτητο μετεωρολογικό όργανο για κάθε μετεωρολογικό σταθμό και ξεκινούν τις μετρήσεις του ύψους της βροχής!

20220217 095655 20220217 095721 20220217 095732 20220217 095811 20220217 105648 20220217 110106 20220217 110224

Fig bot

Stem κατασκευή ρομπότ. Οι μαθητές του 14ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας κατασκευάζουν τον Fig bot για τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ευτύχιο Χριστοφόρου, που μελετά και κατασκευάζει ρομπότ. Ο Fig bot είναι ένα ρομπότ που θα βοηθήσει τους καλλιεργητές σύκων της Εύβοιας στη συγκομιδή. Το αποξηραμένα σύκα Eυβοίας είναι ένα τοπικό προϊόν που αξίζει να δοκιμάσετε όλοι!!

 

Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας

Όλη τη σχολική χρονιά οργανώνονται δραστηριότητες για την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα και η καλή επικοινωνία.  Περισσότερες φωτογραφίες εδώ.20211018 100408 20211018 10052620211108 09195020211102 09111220211105 115337

Πείραμα τα χρώματα του Ουράνιου τόξου

Μαθαίνουμε τα χρώματα του Ουράνιου Τόξου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Δραστηριότητα για την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργικών δραστηριοτήτων Αγγλικής γλώσσας. Περισσότερες φωτο εδώ.

20211116 095952 20211116 100832

Δεξιότητες 2021-22 / Σχολή Ποδηλατών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Υποθεματική: Οδική Ασφάλεια
Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου
1. Δεξιότητες Μάθησης – Κριτική σκέψη,  Επικοινωνία, Συνεργασία,  Δημιουργικότητα.

2. Δεξιότητες Ζωής – Αυτομέριμνα, Κοινωνικές Δεξιότητες Πολιτειότητα, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα.

3. Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης – Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών.

4. Δεξιότητες του νου – Στρατηγική σκέψη, Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων, Κατασκευές.

1ο Εργαστήριο: Ορθοπεταλιές με κωδικούς (Εισαγωγή στο θέμα)

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 1ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 •         εξοικειωθούν με τον τεχνολογικό γραμματισμό (κώδικες/ρομποτική)
 •        συνεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων
 •        χρησιμοποιήσουν στρατηγική σκέψη
 •         επικοινωνούν με συμμαθητές τους, άλλα σχολεία αλλά και με μέλη της οικογένειας  εντάσσοντας τους σε δραστηριότητες του σχολείου τους
 •          εξοικειωθούν με ρουτίνες σκέψης
 •        ανακαλούν στη μνήμη τους γνώσεις σχετικές με το ποδήλατο.
Δραστηριότητες 
1. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (Βεβαίωση Συμμετοχής). Οι μαθητές αποκωδικοποιούν σε πλέγμα ένα δυαδικό σύστημα και ανακαλύπτουν την εικόνα ενός ποδηλάτου.

2. Οι μαθητές σχεδιάζουν σε πλέγμα σήματα οδικής ασφάλειας και μαθαίνουν να τα κωδικοποιούν.

3. Οι μαθητές συνεργάζονται και σπάνε κώδικες  άλλων σχολείων.

4. Επικοινωνία και συνεργασία με την οικογένεια (ενημέρωση γονέων μέσω ηλεκτρονικής τάξης eme). Οι μαθητές προκαλούν τους γονείς τους να σπάσουν τον κώδικα (crack the code) για να μάθουν με τι θα ασχοληθούν αυτό το διάστημα. Βοηθούν τους γονείς τους να κατανοήσουν τον δυαδικό κώδικα.

5. Ρουτίνα σκέψης. Οι μαθητές επιλύουν το αίνιγμα: Ήλιος δεν είμαι, ακτίνες έχω, πόδια δεν έχω αλλά τρέχω. Καταγράφουμε σε χαρτί τις γνώσεις μας για το ποδήλατο (εννοιολογικός χάρτης). Φέρνουμε στην τάξη ένα ποδήλατο και ονομάζουμε τα μέρη του (Γραφή/ανάγνωση με καρτέλες).

20211124 104228 20211124 104254 20211124 104543

6. Αξιολόγηση/Αναστοχασμός. Συζήτηση για το αν υπάρχει ενδιαφέρον για το θέμα, τι δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μαθητές στον κώδικα και πώς τις ξεπέρασαν.

2ο Εργαστήριο: Γνωριζόμαστε με τον Τάκη τον Ποδηλατάκη

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 2ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • γνωρίσουν ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • συζητούν στην τάξη ακολουθώντας κανόνες “Καλής ακρόασης”.
 • συνεργάζονται σε ομάδες για την εκτέλεση ενός κοινού σκοπού.
 • αναπτύξουν οργανωτική ικανότητα.

 

Δραστηριότητες 

1. Γνωριζόμαστε με τον Τάκη τον Ποδηλατάκη (Βίντεο σε εφαρμογή play store chatterpix kids) ο οποίος θα είναι ο εκπαιδευτής στη Σχολή Ποδηλατών. Ο Τάκης ανακοινώνει ότι θα αναθέτει στους μαθητές δοκιμασίες που αν τις εκπληρώσουν σωστά θα αποκτήσουν στο τέλος το Δίπλωμα του Καλού Ποδηλάτη!!

2. Πρώτη δοκιμασία: Να χωριστούν οι μαθητές σε ομάδες και να φτιάξουν με διάφορα υλικά της τάξης ένα ποδήλατο. Ένας μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του Συντονιστή της ομάδας.

3. Αξιολόγηση/Αναστοχασμός. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει ψηφιακά τα αποτελέσματα της δουλειάς της (φωτο) και συζητά τι πήγε σωστά στη συνεργασία τους και τι όχι.

20211014 122908 20211014 123101 20211014 123120 20211020 095907 20211020 100850 20211020 102315Βρίσκουν λύσεις για να επιλύσουν προβλήματα που δημιουργήθηκαν (π.χ. κάποιοι πήραν τα περισσότερα υλικά της ομάδας και έφτιαξαν μόνοι τους ποδήλατο, δεν άκουγε ο ένας τον άλλον). Κανόνες “Καλής ακρόασης” για επικοινωνία στην τάξη. Βιωματικές δραστηριότητες.

20211122 123309 20211122 123450 20211122 123626 20211122 123637 20211122 123647 20211122 123743 20211122 123801Φύλλο αξιολόγησηςΛήψη αρχείου

3ο Εργαστήριο: Ας γνωρίσουμε τον κύριο ΚΟΚ

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 3ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • επικοινωνούν και να παρουσιάζουν χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα
 • χρησιμοποιούν εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και συνδυασμό ψηφιακού περιεχομένου.
 • επιλύουν μόνα τους μαθηματικά προβλήματα
 • χρησιμοποιούν κριτική σκέψη για τη εξαγωγή συμπερασμάτων
 • εξοικειωθούν με ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα (παιχνίδια στον υπολογιστή)
Δραστηριότητες 
1. Γνωρίζουμε τον ΚΟΚ. Ο Τάκης ο Ποδηλατάκης συστήνει στους μαθητές τον φίλο του τον Κύριο ΚΟΚ και τους βοηθούς του τα σήματα Οδικής Κυκλοφορίας.

20211022 081330 20211022 095704 20211022 101334 20211022 103704

2. Δεύτερη δοκιμασία: Οι μαθητές, με τη βοήθεια των γονέων, καλούνται να ανακαλύψουν στην πόλη τους βοηθούς του κυρίου ΚΟΚ. Φωτογραφίζουν τα σήματα Οδικής Κυκλοφορίας και τα παρουσιάζουν στην τάξη με ψηφιακά μέσα (Φωτογραφίες). Δημιουργία ψηφιακής αφίσας για ενημέρωση γονέων στην eme.

Ψηφιακή Αφίσα

20211101 12025320211101 12140920211101 12445820211101 124924

3. Δημιουργούμε παιχνίδι μνήμης αξιοποιώντας το υλικό που έφεραν τα παιδιά στην τάξη!

        https://wordwall.net/resource/24517670

20211105 100548 20211105 100617 20211105 100838 20211105 101035 20211105 101135

 

 

 

 

 

4. Επίλυση προβλήματος και μαθηματική σκέψη. Οι μαθητές ομαδοποιούν τα σήματα με κριτήρια που επιλέγουν και ανακαλύπτουν ότι οι ομάδες σημάτων με κριτήρια ίδιο χρώμα και σχήμα δίνουν τις ίδιες οδηγίες (επικινδυνότητα, υποχρέωση, απαγόρευση, πληροφορία).

20211102 121308 20211102 124238 20211102 124314 20211102 124333 20211102 1243485. Αξιολόγηση. Ομαδοποίηση σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας με ψηφιακό παιχνίδι που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος με βάση τις νέες γνώσεις των παιδιών.

6. Αναστοχασμός. Συζήτηση για τα νέα σήματα που γνωρίσαμε. Ποια πιστεύουμε ότι αφορούν κυρίως στα ποδήλατα,  τι παρατηρήσαμε στα σήματα που βρήκαμε (π.χ. κάποια ήταν βαμμένα ή είχαν πάνω αυτοκόλλητα).

Viber 2021 10 23 13 33 45 4446

 

 

4ο Εργαστήριο: Πόσο καλά γνωρίζω τον ΚΟΚ

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 4ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • επιλύουν προβλήματα μέσα από συζήτηση
 • μελετούν περιπτώσεις και να εξάγουν συμπεράσματα
 • καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης και υπευθυνότητας ως μελλοντικοί πολίτες
Δραστηριότητες 

1. Παιδική Λογοτεχνία και κριτική σκέψη. Διαβάζουμε το παραμύθι “Καλώς τον κύριο ΚΟΚ” (Ε. Πιτσιδοπούλου, Εκδόσεις: Κέδρος). Οι μαθητές συζητούν για εμπειρίες τους από παραβιάσεις σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας και καταλήγουν σε συμπεράσματα για το πως πρέπει να κυκλοφορούν με ασφάλεια στην πόλη.

2. Αναστοχασμός. Βλέπουν εικόνες παραβίασης ΚΟΚ και πιθανών ατυχημάτων και διαχωρίζουν τους λόγους πρόκλησης ατυχημάτων ως: ευθύνη του ατόμου ή ευθύνη της πολιτείας  (βλ. εικόνες εδώ) .

p 1920 1717444 11859700dromos ika 1 0maxresdefault

 

5ο Εργαστήριο: Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και μαθήματα ποδηλατικής συμπεριφοράς

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 5ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • καλλιεργήσουν βιωματικά υπευθυνότητα για ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο ως πεζοί ή ποδηλάτες.
Δραστηριότητες 

1.Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ο Τάκης, ο Ποδηλατάκης οργανώνει για τους μαθητές επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου. Τρίτη δοκιμασία: μαθήματα σωστής ποδηλατικής συμπεριφοράς στο δρόμο.

20211103 113754Βλέπε φωτο εδώ

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 2021

2. Αξιολόγηση/Αναστοχασμός. Συζήτηση για τις νέες πληροφορίες που πήραμε από την επίσκεψη στο πάρκο.

Κινητικά παιχνίδια με σήματα και οχήματα. Οι μαθητές ως οδηγοί ποδηλάτου ή αυτοκινήτου ακολουθούν βασικούς κανόνες ΚΟΚ. Συνεργασία με εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας. .jpg

20211109 115307

Βεβαίωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.20211103 123123

6ο Εργαστήριο: Το ποδήλατο ως μέσο για καλύτερη ποιότητα ζωής

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 6ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη για θέματα που αφορούν στην αυτομέριμνα και το περιβάλλον
 • δημιουργήσουν τα δικά τους ποδήλατα
 • αναλύουν δεδομένα που είναι μέρος της καθημερινότητας τους (μαθηματική σκέψη)

 

Δραστηριότητες 

1. Δημιουργία. Κατασκευή ποδήλατο.20211109 1049472. Μαθηματική σκέψη και Στατιστική Το χρώμα του ποδηλάτου μου”. Αναπαράσταση αποτελεσμάτων σε ραβδόγραμμα. Παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  και  εξαγωγή  συμπερασμάτων (Βλ. φωτο εδώ).

20211122 095553 20211122 095626 20211122 100133 20211122 10160020211122 10191620211122 1051233. Παιδική Λογοτεχνία και κριτική σκέψη. Διαβάζουμε το παραμύθι “Με το ποδήλατο αρχηγό το αυτοκίνητο νικώ” του Β. Ηλιόπουλου, εκδόσεις Πατάκης.large 20200219102635 me to podilato mou archigo to aytokinito niko

4. Αξιολόγηση/Αναστοχασμός. Συζητάμε γιατί επιλέγουμε αυτό το μέσο μετακίνησης.

7ο Εργαστήριο: Με τον Bibo βοηθό σου δείχνω πως ποδηλατώ!

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 7ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • αξιολογήσουν τις γνώσεις τους στην ποδηλατική συμπεριφορά
 • αξιολογήσουν τις δεξιότητες συνεργασίας που απέκτησαν μέσα από το Πρόγραμμα
Δραστηριότητες 

1. Εκπαιδευτική ρομποτική/ Προγραμματισμός. Δοκιμασίες για την απόκτηση Διπλώματος Καλού Ποδηλάτη από τον Τάκη Ποδηλατάκη. 

Αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών στην ποδηλατική συμπεριφορά και τις δεξιότητες συνεργασίας που απέκτησαν.

α) Αξιολόγηση για συμμετοχή σε συνεργατικό έργο. Φτιάχνουμε την πόλη μας στο χάρτη ρομποτικής . STEM κατασκευές.

20211122 091056        20211124 114105 20211125 085649 20211125 113159

β) Αξιολόγηση νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν. Προγραμματίζουμε το ρομποτάκι μας  για μια βόλτα με ποδήλατο στην πόλη που φτιάξαμε ακολουθώντας τον ΚΟΚ. Δείτε όλες τις φωτο πατώντας εδώ.

20211126 114708 20211126 115904

 

 

 

 

 

 

γ) Αξιολόγηση δεξιοτήτων συνεργασίας. Γινόμαστε μικρές ομάδες και προγραμματίζουμε το ρομποτάκι μας για να παρουσιάσουμε ένα σημείο της πόλης μας. Δείτε φωτο εδώ.

20211215 095311 20211215 10151520211215 102604 20211215 104102

 

 

 

 

 

 

2.Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτική Ρομποτική/Προγραμματισμός. Παιχνίδι στον Η/Υ.

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11286

20211104 113625

3. Φύλλα αξιολόγησης από τους μαθητές. Συναισθήματα για αξιολόγηση δεξιοτήτων συνεργασίας.Λήψη αρχείου

4. Ζωγραφική ποδήλατο. Σχεδιάζω το ποδήλατο μου όπως μπορώ. Τι θα χρειαστώ για να πάω μια βόλτα με το ποδήλατο;20211216 120512

20211216 120407

Κλείσιμο Προγράμματος

Αποχαιρετούμε τον Τάκη Ποδηλατάκη

Δίπλωμα καλού Ποδηλάτη

Απονομή διπλώματος Καλού Ποδηλάτη από τον κύριο ΚΟΚ. Φωτο εδώ.

20211215 131242 20211216 110432

 

Παίζω με τους Πίνακες (Χριστούγεννα)

Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με στόχο α) να γνωρίσουν τα παιδιά μεγάλα έργα έργα τέχνης με θέμα τα Χριστούγεννα β)  καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων γ) συνεργασία σε μικρή ομάδα. Φωτογραφίες εδώ.

Βρίσκω τις διαφορές:

Παζλ: Λύτρας 1872

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d4f997ecf5a

x 1872 ο Νικηφόρος Λύτρας

Παζλ: Paul Gauguin 1894

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3cbfe3d4c479

Paul Gauguin 1894 4 diaf4

Πάζλ: Salvador Dali – 1946

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a329a7a2b45

Salvador Dali – 1946

20211213 111154 20211214 103531