Σχήματα και Διαφορετικότητα

Προσεγγίσαμε τα σχήματα μέσα από έργα τέχνης του Kandinsky και τονίζοντας τη διαφορετικότητα τους στο περιβάλλον μας. Vassily Kandinsky

Wassily20Kandinsky20Im20Blau kandinsky materials

Wassily20KandinskyΤα αναζητήσαμε στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και σε αντικείμενα στην τάξη μέσα από την ομαδοσυνεργατική.

20220519 101343 20220519 101353 20220519 101420 20220519 101438

Μάθαμε να τα διαβάζουμε..

20220518 101043 20220518 101112

Φάγαμε μια νόστιμη σχηματόσουπα αναγνωρίζοντας τα σχήματα!

20220518 104449

20220518 110134 20220518 110605Δημιουργήσαμε τις δικές μας συνθέσεις με σχήματα. 20220519 084357 20220519 102334 20220519 102514

Δεξιότητες 2021-22/ Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου 1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής ( κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και ευαισθησία).

2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (χρήση ψηφιακών μέσων).

3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (ενσυναίσθηση και ευαισθησία).

1ο Εργαστήριο: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες (Εισαγωγή στο θέμα)

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 1ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • γνωρίσουν ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
 • συνεργάζονται σε ομάδες για την εκτέλεση ενός κοινού σκοπού.
 • χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και συνδυασμό ψηφιακού περιεχομένου.
 • εκφράσουν συναισθήματα.
 • εκφράσουν ιδέες για την έννοια της αναπηρίας και της διαφορετικότητας.
 • εκφραστούν δημιουργικά με τη φωτογραφία

 

Δραστηριότητες :
 1. Μέσω Βίντεο γνωρίζουμε την κ. Ε. Μυλωνά, δασκάλα νοηματικής, η οποία μας μιλάει για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία, τη νοηματική γλώσσα και μας μαθαίνει ότι «όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί».20220202 095432

2. Με διάφορα υλικά της τάξης δημιουργούμε διαφορετικούς ανθρώπους. Τους φωτογραφίζουμε και φτιάχνουμε συνεργατικά μια ψηφιακή αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες.

20211203 110352 20211203 110357 AMEA 1 ΙΣΟΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

3 Δεκεμβρίου- Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3. Μαθαίνουμε το σήμα των αναπήρων και συζητάμε για το σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε σε αυτήν την σήμανση. Δημιουργούμε με το σώμα μας και υλικά της τάξης το σήμα των αναπήρων και φωτογραφιζόμαστε.s3.gy .digital klapsinakis gr uploads asset data 70977 226.142 1

20211203 101031 removebg preview 20211203 101101 removebg preview 20211203 101131 removebg preview4. Ζωγραφίζουμε με το στόμα (κινητική αναπηρία).

5. Γράφουμε τα ονόματα μας ανακατεύοντας τα γράμματα και προσπαθούμε να τα διαβάσουμε (μαθησιακές δυσκολίες).

6. Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Συζητάμε για την αναπηρία. Δημιουργούμε εννοιολογικό χάρτη για την αναπηρία.

2ο Εργαστήριο: Γνωρίζω τη νοηματική Γλώσσα

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 2ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • επικοινωνήσουν μέσα από την κίνηση και τη μη λεκτική επικοινωνία
 • χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και συνδυασμό ψηφιακού περιεχομένου.
 • καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης.
Δραστηριότητες :
1.      Επικοινωνούμε μέσω βίντεο με την κυρία Ε. Μυλωνά. Μας βοηθάει να μάθουμε τα ονόματα μας στη νοηματική.

20220204 120124

2.      Μαθαίνουμε στη νοηματική το «όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί» και δημιουργούμε βίντεο.

3.      Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας στη νοηματική γλώσσα.  Μαντεύουμε λέξεις διαβάζοντας τα χείλη. Διαπιστώνουμε τη μεγαλύτερη δυσκολία που υπάρχει φορώντας μάσκα.

3ο Εργαστήριο: Γνωρίζω τη γραφή Braile

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 3ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • επιλύουν προβλήματα μέσα από συζήτηση.
 • μελετούν περιπτώσεις και να εξάγουν συμπεράσματα.
 • συνεργάζονται σε ομάδες για την εκτέλεση ενός κοινού σκοπού.
 • καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης.
Δραστηριότητες :
1.      Διαβάζουμε το παραμύθι «Φένια, η αγαπημένη των ήχων», της Γ. Αλεξάνδρου (εκδ. Πατάκης).20220211 123420

2.      Συζητάμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης. Προσπαθούμε να χτίσουμε με οικοδομικό υλικό έχοντας κλειστά τα μάτια. Προχωράμε στο χώρο με κλειστά μάτια. Κλείνουμε τα μάτια και αναγνωρίζουμε συμμαθητές μας από τη φωνή τους.

20211206 124503 20211206 124741 20211206 124859 20211206 125029 20211206 125116 20211206 125206 20211206 125309 20211206 125357

3.      Γνωρίζουμε τη γραφή Braile μέσα από κουτιά φαρμάκων και συζητάμε πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να διαβάζουν όλοι τα φάρμακα τους.

4.       Συνεργασία με την οικογένεια. Οι μαθητές αναζητούν τη γραφή Braile στα φάρμακα του σπιτιού.

20220211 122933 20220211 122959

5.      Φτιάχνουμε ανάγλυφες καρτέλες με τα αρχικά γράμματα των ονομάτων των μαθητών. Προσπαθούμε να μαντέψουμε με την αφή το αρχικό μας γράμμα. Δουλεύουμε ατομικά και σε μικρές ομάδες.

20220215 12083820220215 120853

20220215 120911  20220215 120925

20220215 120951 20220215 121007

20220215 121134

6.      Μαθαίνουμε το αλφάβητο στη γραφή Braile.

20220215 115715 20220215 115733 20220215 115736 20220215 115942 20220215 120323 20220215 120336 20220215 120357

7.      Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Απαντάμε στο ερώτημα: Πώς βρίσκουν οι άνθρωποι που δεν βλέπουν τα αντικείμενα τους στο σπίτι; Προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε αντικείμενα με την αφή. Παίζουμε παιχνίδι μνήμης.

20220215 122317 20220215 122502 20220215 122512 20220215 122610

4ο Εργαστήριο: Κατανοώ τη διαφορετικότητα

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 4ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • αντιληφθούν ότι όλα γύρω μας είναι διαφορετικά.
 • παρατηρήσουν τη διαφορετικότητα στη φύση, τους συμμαθητές τους, στο χρώμα των φυλών, στις οικογένειες κ.α.
 • χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία, επεξεργασία και συνδυασμό ψηφιακού περιεχομένου.
Δραστηριότητες :
1.      Διαβάζουμε το παραμύθι «Το κάτι άλλο», των Κ. Κέιβ και Κ. Ρίντελ, (εκδ. Πατάκη) και συζητάμε για τη διαφορετικότητα.20220211 123448

2.      Φτιάχνουμε με νήματα διαφορετικές κούκλες. Τις φωτογραφίζουμε και δημιουργούμε την αφίσα του Προγράμματος μας.

02

αφίσα   20220202 085944  20220202 083946

Ψηφιακή αφίσα

3.      Μέσα από μεγάλα έργα τέχνης  εντοπίζουμε τη διαφορά.

Ζωρζ Σερά, Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί της Γκραντ Ζατ

most famous paintings 7

Ρενουάρ. Basket of Flowers, 1890

5

Gauguin. Nafea Faa Ipoipo

gauguin Nafea Faa Ipoipo

Guido-Borelli. La strada del lago

la strada del lago guido borelli

 

 

 

 

 

 

 

4.      Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Φύλλο εργασίας. Ζωγραφίζω το διαφορετικό.

https://blogs.sch.gr/14nipchalk/files/2022/03/Φύλλο-αξιολόγησης.-Ζωγραφίζω-τη-διαφορετικότητα.pdf

20220330 102825 20220330 102839 20220330 103000 20220330 110131

20220331 100342

 

5ο Εργαστήριο: Η αξία της διαφορετικότητας

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 5ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • χρησιμοποιούν κριτική σκέψη για τη εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • αναγνωρίσουν την αξία της διαφορετικότητας στη ζωή μας και ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε και να κερδίσουμε από τους άλλους.
 • αναγνωρίσουν την αξία της διαφορετικής άποψης του καθενός.
 • υιοθετήσουν θετική στάση για ανοχή απέναντι στο διαφορετικό.
 • συνεργάζονται σε ομάδες για την εκτέλεση ενός κοινού σκοπού.
 • αντιληφθούν διαφορετικά σχήματα στη φύση.
Δραστηριότητες :
1.      Βλέπουμε σε βίντεο το παραμύθι «Το χαρούμενο λιβάδι», της Φ. Νικολούδη (εκδ. Ελληνικά Γράμματα).

https://video.link/w/RTxed

Συζήτηση στην ολομέλεια για την αποδοχή του διαφορετικού.

Τα 6 καπέλα της σκέψης του de Bono. Χωριζόμαστε σε 6 ομάδες και εξετάζουμε όλες τις δυνατές παραμέτρους, απόψεις για το πρόβλημα που προέκυψε στο λιβάδι. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα και δίνουμε δημιουργικές λύσεις στο ζήτημα που τέθηκε.

2.      Ζωγραφίζουμε το «Το χαρούμενο λιβάδι» και μαθαίνουμε ότι η διαφορετικότητα είναι κανόνας και όχι πρόβλημα! Τεχνική με πιρούνι.

20220309 114854 20220309 115235

3.      Γνωρίζουμε τα σχήματα μέσα από έργα τέχνης του Wassily Kandinsky και δημιουργούμε τις δικές μας καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τονίζεται η σημασία της διαφορετικότητας στα σχήματα στο  περιβάλλον.

Vassily Kandinsky Wassily20Kandinsky20Im20Blaukandinsky materials

20220519 084357 20220519 102334 20220519 1025144.      Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Απαντούμε στο ερώτημα πώς θα ήταν η ζωή μας αν όλα ήταν ίδια! Τα έργα του Γιάννη Γαΐτη χρησιμοποιήθηκαν ως ερέθισμα για προβληματισμό και συζήτηση αναφορικά με την ομοιομορφία.

549 102 Gaitis kitrinos megali images

.ΓΑΙΤΗΣ ΑνθρώπινοΤοπίοΜεταξοτυπία 1977 78 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

6ο Εργαστήριο: Το σχολείο της συμπερίληψης/ Αξιολόγηση

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθητές/μαθήτριες στο τέλος του 6ου εργαστηρίου αναμένεται να :
 • αναγνωρίσουν ότι όλα τα άτομα έχουν δυνατά σημεία αλλά και αδύναμα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά μας δε μας κάνουν καλύτερους ή χειρότερους αλλά διαφορετικούς.
 • διακρίνουν τις έννοιες της ισότητας των ευκαιριών, της ισότιμης ευκαιρίας.
 • διακρίνουν τις έννοιες της συμπερίληψης, της ένταξης, του αποκλεισμού και του διαχωρισμού.
 • επιχειρηματολογήσουν για τις αξίες της συμπερίληψης.
 • εκφράσουν τις απόψεις τους για μια τάξη συμπεριληπτική.
Δραστηριότητες :
1.      Χωριζόμαστε σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα ζωγραφίζει σε χαρτόνι μια τάξη με παιδιά.  Παρουσιάζουν στην ολομέλεια τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκανε και το προφίλ του κάθε μαθητή που ζωγραφίσανε. Φώτο εδώ.

20220321 110238 20220321 122549 20220321 123955 20220321 124702 20220322 123039

2.      Συζήτηση στην ολομέλεια για τις έννοιες της συμπερίληψης και του αποκλεισμού.

3.      Ενώνουμε σε ένα μεγάλο χαρτόνι τις τάξεις και φτιάχνουμε το σχολείο της συμπερίληψης σε ομαδικό έργο.

4.      Παίζουμε ένα ομαδικό παιχνίδι και τονίζουμε την έννοια της ομάδας.

5.      Φύλλο αξιολόγησης 1. Ζωγραφίζω ένα σχολείο για όλους!

https://blogs.sch.gr/14nipchalk/files/2022/03/Φύλλο-αξιολόγησης-1.-Ζωγραφίζω-ένα-σχολείο-για-όλους.pdf

20220330 103455 20220330 10423120220330 105124

6.      Φύλλο αξιολόγησης 2. Πως αισθάνομαι όταν βλέπω ένα παιδί να είναι μόνο του; Γιατί; Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό; Φωτογραφίες εδώ.

Φύλλο αξιολόγησης 2.  Πώς αισθάνομαι όταν βλέπω ένα παιδί μόνο.

Φωτογραφίες φύλλα αξιολόγησης

20220404 121613 20220404 121625 20220404 121636 20220404 122114