Εισάγοντας τους μαθητές του Νηπιαγωγείου στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυης

Αρχικά διαβάσαμε το παραμύθι με τη Μαλάλα και τον Ικμπάλ, που είχαμε στη Δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Συζητήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα του παιδιού και για το δικαίωμα της εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις. Διαχειριστήκαμε τις έννοιες ειρήνη-πόλεμος και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε το σχετικό βίντεο, στο οποίο η Μαλάλα μας ενημερώνει για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αφού συζητήσαμε σχετικά με το βίντεο που παρακολουθήσαμε καταγράψαμε σε ιστόγραμμα προβλήματα που πιστεύουν τα παιδιά ότι υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο αρχικά στη πόλη που ζω και αναπτύσσομαι.

 

Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε τα όσα προαναφέρθηκαν στη γωνιά της συζήτησης

Εκτυπώσαμε τους Στόχους και αναφερθήκαμε αναλυτικά στα σύμβολα που απεικονίζονται σε κάθε έναν ξεχωριστά από αυτούς και μάθαμε να κάνουμε απαρίθμηση έως το 17 που είναι και οι στόχοι.

(συνεχίζεται)

Αφήστε μια απάντηση