ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων»από τον Σεπτέμβριο του 2020 στο 30ο Νηπιαγωγείο Λαμίας!!!!!!!!

Μεγάλη τιμητική διάκριση για το Νηπιαγωγείο μας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος επιλέχθηκε ως ένα από τα 218 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας που θα εφαρμοστεί πιλοτικά  η δράση με τίτλο ¨Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Πρόκειται για ένα Πιλοτικό  Πρόγραμμα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ανά Νομό. Στον δικό μας Νομό, μετά από  εισήγηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας προς το αρμόδιο Υπουργείο, το Νηπιαγωγείο μας με την πρωτοπόρο συμμετοχή του σε καινοτόμα Προγράμματα, με τις τιμητικές του διακρίσεις , τις εξαιρετικά πλούσιες δράσεις του, θα εκπροσωπήσει  όλα τα Νηπιαγωγεία στη Φθιώτιδα.

Στόχος  του Προγράμματος αυτού είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές  σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης καλλιεργούνται οι παρακάτω κύκλοι δεξιοτήτων:

Α) Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης – Κριτική σκέψη

– Επικοινωνία
– Συνεργασία
– Δημιουργικότητα

Β) Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής

– Αυτομέριμνα
– Κοινωνικές Δεξιότητες
– Πολιτειότητα
– Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
– Προσαρμοστικότητα
– Ανθεκτικότητα
– Υπευθυνότητα
– Πρωτοβουλία
– Οργανωτική ικανότητα
– Προγραμματισμός
– Παραγωγικότητα

Γ) Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης

– Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης – Πληροφορικός γραμματισμός
– Ψηφιακός γραμματισμός
– Τεχνολογικός γραμματισμός
– Γραμματισμός στα Μέσα

– Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
– Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
– Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο
– Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
– Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
– Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
– Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα – Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δ) Κύκλος των δεξιοτήτων του νου

– Στρατηγική σκέψη
– Επίλυση προβλημάτων
– Μελέτη περιπτώσεων (case studies) – Κατασκευές
– Πλάγια σκέψη

Το 30ο Νηπιαγωγείο Λαμίας είναι ένα Νηπιαγωγείο που στοχεύει διαρκώς στην εξέλιξη, εντάσσοντας κάθε είδους καινοτομία στο Πρόγραμμά του και ευελπιστώ και τη φετινή σχολική χρονιά η υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, η αυτενέργεια των μαθητών, η αυτονομία, η διερευνητική -ανακαλυπτική μέθοδο και πάσης φύσεως τεχνικές,μα προπάντων η αγάπη μου για τα παιδιά και το  μεράκι μου για το επάγγελμα της Νηπιαγωγού να  αποτελέσουν τα εχέγγυα για την  επιτυχή ευόδωση του πιλοτικού αυτού Προγράμματος.

Το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής μονάδας μας

Β2 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 30ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ (1)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εργαστήρια Δεξιοτήτων- 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Από 12 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου  θα διαρκέσει ο θεματικός κύκλος Φροντίζω το Περιβάλλον (άναψε πράσινο για τον πλανήτη) που θα μελετήσουμε από το Πιλοτικό Πρόγραμμα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και εφαρμόζουμε στη σχολική μας μονάδα. Η θεματική ενότητα που επέλεξα ονομάζεται Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία και το πρόγραμμα με το οποίο θα ασχοληθούμε λέγεται Bravo schools- Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο (QualityNet Foundation).Ο δικός μας τίτλος του Σχεδίου Δράσης του τμήματός μας ονομάζεται» Μικροί επιστήμονες στο Νηπιαγωγείο ανακαλύπτουν 17 ταξίδια ονειρικά σε έναν κόσμο με ιδανικά! «Με την εκπόνηση αυτού του προγράμματος οι μαθητές θα αναπτύξουν:

Δεξιότητες μάθησης :  Κριτική σκέψη– Επικοινωνία- Συνεργασία- Δημιουργικότητα

 Δεξιότητες ζωής :  Αυτομέριμνα – Κοινωνικές Δεξιότητες- Πολιτειότητα- Ενσυναίσθηση και ευαισθησία- Προσαρμοστικότητα- Ανθεκτικότητα- Υπευθυνότητα- Πρωτοβουλία- Οργανωτική ικανότητα- Προγραμματισμός
– Παραγωγικότητα

 Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης : Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης – Πληροφορικός γραμματισμός- Ψηφιακός γραμματισμός- Τεχνολογικός γραμματισμός- Γραμματισμός στα Μέσα– Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες- Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο- Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες- Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων- Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας- Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα – Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δεξιότητες του νου:  Στρατηγική σκέψη – Επίλυση προβλημάτων – Μελέτη περιπτώσεων (case studies) – Κατασκευές- Πλάγια σκέψη

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://www.youtube.com/watch?v=iwTCov4S1sg

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εισάγοντας τους μαθητές του Νηπιαγωγείου στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυης

Αρχικά διαβάσαμε το παραμύθι με τη Μαλάλα και τον Ικμπάλ, που είχαμε στη Δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Συζητήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα του παιδιού και για το δικαίωμα της εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις. Διαχειριστήκαμε τις έννοιες ειρήνη-πόλεμος και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε το σχετικό βίντεο, στο οποίο η Μαλάλα μας ενημερώνει για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αφού συζητήσαμε σχετικά με το βίντεο που παρακολουθήσαμε καταγράψαμε σε ιστόγραμμα προβλήματα που πιστεύουν τα παιδιά ότι υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο αρχικά στη πόλη που ζω και αναπτύσσομαι.

Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε τα όσα προαναφέρθηκαν στη γωνιά της συζήτησης

Εκτυπώσαμε τους Στόχους και αναφερθήκαμε αναλυτικά στα σύμβολα που απεικονίζονται σε κάθε έναν ξεχωριστά από αυτούς και μάθαμε να κάνουμε απαρίθμηση έως το 17 που είναι και οι στόχοι.

 

Λίγα λόγια για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πατώντας στην έκφραση 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης  Ανάπτυξης παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να μελετήσει διεξοδικότερα. Ευχόμαστε σε αυτή τη προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε από κοινού έναν καλύτερο κόσμο και να έχουμε πολλούς αρωγούς στη πορεία που χαράξαμε μιας και όραμα του 30ου Νηπιαγωγείου Λαμίας τίθεται η ύπαρξη ενός ζωντανού οργανισμού μάθησης ανοιχτού στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, που θα στοχεύει στην προώθηση της δημοκρατίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κοινωνική δικαιοσύνη, σ ένα περιβάλλον διαφοροποιημένης μάθησης που θα αναγνωρίζει τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες όλων των μαθητών.

17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παγκόσμιοι Στόχοι – Χάρτινες αλυσίδες

Στο εργαστήριο αυτό δημιουργήσαμε μια χάρτινη αλυσίδα με προτάσεις επίτευξης των Παγκόσμιων Στόχων, καλλιεργώντας έτσι τον προφορικό μας λόγο και εμπλουτίζοντας με νέες λέξεις που ως τώρα δεν βρίσκονταν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και τις  αποτυπώσαμε σε γραπτό κείμενο με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού. Στη συνέχεια  αναρτήσαμε στη τάξη μας και στολίσαμε τον πίνακα με τις εργασίες μας.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1 -ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ -ΕΥ ΖΗΝ

Αγαπητοί γονείς

Το χρονικό διάστημα 1 Δεκεμβρίου 2020  έως 10 Φεβρουαρίου 2021 στο Πρόγραμμα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα επεξεργαστούμε τη θεματική ενότητα Διατροφή και περιβάλλον όπως και τη θεματική ατομική υγιεινή. Παρακάτω σας παραθέτω μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος  προς ενημέρωσή σας.

Διατροφή και περιβάλλον : παίζω και μαθαίνω !

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή μέσα από μια σειρά εργαστηρίων βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Συγκεκριμένα, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στη διερεύνηση των διατροφικών προϊόντων που

καταναλώνουμε (εποχιακά φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα και οικολογικά προϊόντα κλπ.), της διατροφικής τους αξίας, τον αντίκτυπο που έχει η κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και συμβουλές για να βελτιώσουν οι μαθητές/τριες τις καθημερινές διατροφικές τους συνήθειες.

Σε μια εποχή όπου οι σύγχρονοι ρυθμοί της καθημερινότητας αναγκάζουν την πλειονότητα των οικογενειών να καταναλώνουν τυποποιημένες τροφές, χωρίς ταυτότητα και με αμφίβολη διατροφική αξία, κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση και η πραγματική επαφή των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία με την ισορροπημένη διατροφή, τη γαστρονομική ιστορία του τόπου τους, τη διατροφική αξία των προϊόντων που παράγει και τις βασικές διατροφικές συνήθειες και εναλλακτικές που μπορούν εύκολα να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους βελτιώνοντάς την.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους/ις μαθητές/τριες να γνωρίσουν την ολοκληρωμένη διαδικασία επεξεργασίας διαφόρων τροφών που καταναλώνουν καθημερινά, πριν φτάσουν στο τραπέζι τους (παραγωγή), μια διαδικασία την οποία οι μαθητές/τριες των σύγχρονων πόλεων αγνοούν, και με αυτό τον τρόπο να επιμορφωθούν σχετικά με την προέλευση αυτών που τρώνε, τους φυσικούς πόρους που απαιτήθηκαν για την παραγωγή τους, αλλά και την οικολογική επιβάρυνση που προκαλεί η μαζική παραγωγή με τα απόβλητα των εργοστασίων τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα κλπ. Μέσα από παιχνίδια και άλλες τεχνικές της βιωματικής μάθησης, οι μαθητές/τριες κατανοούν με απλό και διασκεδαστικό τρόπο το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής τους και μαθαίνουν πώς να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων αλλά και χρήσιμες τεχνικές ανακύκλωσης, όπως η κομποστοποίηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλει στον εμπλουτισμό και την εξέλιξη των διδακτικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών στον τομέα της βιωματικής, ανακαλυπτικής μάθησης όσον αφορά τη θεματική “Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας” εκπαιδεύοντας οι μαθητές/τριες στο ζωτικής σημασίας θέμα της υγιεινής ζωής και διατροφής.

Ξεκινώντας από τις αρχές της υγιεινής διατροφής, εξετάζουμε τις διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου, ανακαλύπτουμε τις επιπτώσεις των συνηθειών μας στο περιβάλλον και τρόπους βελτίωσης, εντοπίζουμε τη σημασία της κατανάλωσης τοπικών και εποχιακών προϊόντων

Το πρόγραμμα ακολουθεί την βιωματική, εργαστηριακή μεθοδολογία χρησιμοποιώντας μια σειρά από εργαλεία της βιωματικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα την ομαδική και συνεργατική μέθοδο, το παιχνίδι, τη μεθοδολογία αντεστραμμένης τάξης, εργαστήρια χειρονακτικών κατασκευών, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, κινητικές δραστηριότητες, συζήτηση σε κύκλο, συμπεριληπτικές δράσεις. Επίσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση της προσωπικότητας των παιδιών και των δεξιοτήτων τους. Διαμέσου των εργαστηρίων που προτείνονται, προάγουμε τη συλλογική μάθηση αντί για την ατομική και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου όπου κάθε παιδί θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, καλλιεργώντας έτσι τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Παράλληλα, όλα τα εργαστήρια είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να προάγουν συγκεκριμένες κοινές αρχές, όπως η συμπερίληψη, η μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων, η μη βίαιη γλώσσα και συμπεριφορά, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών/κουλτούρων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

– Γνωριμία με την υγιεινή διατροφή και την πυραμίδα ισορροπημένης διατροφής

– Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση τοπικών και εποχιακών προϊόντων.

– Εξοικείωση με τις επιπτώσεις των διατροφικών μας συνηθειών στο περιβάλλον και γνωριμία με εναλλακτικούς τρόπους βελτίωσης της καθημερινής μας διατροφής.

– Ομαδικές δραστηριότητες και λήψη συλλογικών αποφάσεων.

– Σταδιακή μεταβολή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.

ΥΛΟΠΟΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ

Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝhttps://www.youtube.com/watch?v=BoOPz-4Sou8

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3564

ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=lwe8O8IqnW8

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ

Παρουσίαση power-point

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3 -ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Αγαπητοί γονείς

Βρισκόμαστε στον τρίτο Θεματικό Κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη (Κάνε πράξη τη συνεργασία και την προσφορά). Ο Κύκλος αυτός περιλαμβάνει προγράμματα στους τομείς Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη, Εθελοντισμός ,Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα. Οι μαθητές θα αποκτήσουν όλες εκείνες τις στοχευμένες δεξιότητες του νου, στρατηγική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, μελέτη περιπτώσεων, δεξιότητες ζωής, υπευθυνότητα, πολιτειότητα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία, δεξιότητες μάθησης, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα που επιτάσσει το ίδιο το πρόγραμμα, προκειμένου να αποκτήσουν την ταυτότητα του ενεργού πολίτη.

Έτσι λοιπόν στο σχολείο μας έφθασε η εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π για το Νηπιαγωγείο της Action aid. Η εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π  είναι ένα υλικό που προσεγγίζει την έννοια της ενεργής  πολιτειότητας με έναν πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο. Το υλικό αναπτύσσεται πάνω στην εξής ιδέα/σενάριο: Ο κύριος 2Π είναι ένας άνθρωπος που αναρωτιέται πώς λειτουργεί ο κόσμος και ποιος είναι ο ρόλος μέσα σε αυτόν. Ξεκινάει λοιπόν από το Βόλο να ταξιδεύει παντού, γνωρίζοντας ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Ανακαλύπτει τα θαυμαστά αλλά και τα παράδοξα του κόσμου και προσπαθεί να γίνει και αυτός μέρος  της δημιουργίας ενός κόσμου, που όλοι οι άνθρωποι θα ζουν με αξιοπρέπεια.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  –   ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ –  ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΑΠΟ  ΚΑΠΑΚΙΑ

Πρόκειται    για  μια  δράση  του  σχολείου  μας ,στην  οποία  το  μόνο  που  απαιτείται   είναι  να  θυμόμαστε  να  μη  πετάμε  τα  καπάκια.  Δεν  απαιτείται  ούτε  χρόνος  ούτε  κόπος. Οι  μαθητές  φέρνουν  τα  καπάκια  από το σπίτι τους σε   σακούλες  και  τα  αποθηκεύουμε  σε  ένα  μεγάλο  κουτί  ώσπου  να    γεμίσει   ο   ¨φαγάνας¨  και    να  τα αποστείλουμε  στο  Σύλλογο  Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων στη  Λαμία  ενισχύοντας   τη   προσπάθεια  αυτών  των  ανθρώπων για την αγορά ενός αμαξίδιου.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 4-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

STE(A)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική

Αγαπητοί γονείς,

Ολοκληρώνουμε το Πρόγραμμα Εργαστήρια Δεξιοτήτων με τον τέταρτο και τελευταίο θεματικό άξονα» Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία «που θα επεξεργαστούμε αυτό το χρονικό διάστημα έως τη λήξη των μαθημάτων, με το Πρόγραμμα » STE(A)M  και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική». Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/-ήτριες του Νηπιαγωγείου  με θέματα που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία με στόχο  τα παιδιά να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά περιβαλλοντικά  προβλήματα, όπως ο κύκλος του νερού και η υδροδυναμική. Άλλωστε
στόχος είναι οι μικροί μαθητές ασυναίσθητα και αυθόρμητα στην αρχή και πιο οργανωμένα και στοχευμένα στη συνέχεια, να εμπλέκονται με πάρα πολλές τέτοιου είδους διαδικασίες και δραστηριότητες, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας το ατομικό δυναμικό τους φτάνοντας σε αξιοσημείωτα μαθησιακά αποτελέσματα.
Μέσα από πειράματα, εξοικείωση με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά όπως είναι το tux-paint, to kidsperations και to hot-potatoes στόχος είναι να καταφέρουν οι μαθητές τη δημιουργία
μηχανικών κατασκευών, την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και την εξοικείωση με
βασικές αρχές προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης και να έρθουν σε επαφή με τη
φιλοσοφία του STE(A)M με βιωματικό τρόπο. Ακολουθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Πολύ χαρά και ενθουσιασμός έχει γεμίσει τις καρδιές των μικρών μαθητών μετά την επάνοδο στη σχολική τάξη καθότι  καταφέραμε τελικά να αποκτήσει το σχολείο μας το εκπαιδευτικό ρομποτάκι Bee-bot που στο εξής θα συνοδεύει τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες εισάγοντας ένα ακόμη πρωτοπόρο καινοτόμο πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο ,την Εκπαιδευτική Ρομποτική. Το BeeBot, η “έξυπνη μέλισσα”, είναι ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου ειδικά κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται ακόμη και από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο προγραμματισμός της γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω της  και μπορεί να προγραμματιστεί για να κινείται με ακρίβεια στο χώρο προχωρώντας μπροστά, πίσω, στρίβοντας αριστερά και δεξιά. Τα μικρά παιδιά παίζοντας με τη μέλισσα μαθαίνουν να την κινούν μπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά και να την καθοδηγούν σε συγκεκριμένα μονοπάτια και σε μικρές αποστολές. Αναπτύσσουν έτσι τις δεξιότητες που σχετίζονται με τον βασικό προγραμματισμό και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την αλγοριθμική λογική για να επιλύουν μικρά προβλήματα με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόποΠριν παρουσιάσουμε στα παιδιά την μελισσούλα κάναμε μια συζήτηση γύρω από τα ρομπότ για να δούμε τι γνωρίζουν(τι είναι, τι κάνουν, πως κινούνται, ποιος τα κατασκευάζει κλπ).Ακολούθησαν δραστηριότητες μέσω της βιωματικής προσέγγισης που τα παιδιά καλούνται σε μια επιδαπέδια πίστα που κατασκευάσαμε στη παρεούλα ανά ζεύγη να αναλάβουν ρόλο ρομπότ και προγραμματιστή αντίστοιχα, ώστε να φθάσουν στη καραμέλα αρχικά με μια εύκολη διαδρομή και μετά με πιο σύνθετη στον δεινόσαυρο.

Αφού εξοικειωθούν τα παιδιά με την έννοια του προγραμματισμού καλούνται να σχεδιάσουν μια διαδρομή της αρεσκείας τους με οικοδομικό υλικό τοποθετώντας μόνα τους αυτή τη φορά κατάλληλα τα αντίστοιχα καρτελάκια με βελάκια, μαθαίνοντας έτσι τις βασικές έννοιες του Προγραμματισμού.

Στη συνέχεια καλούμαστε να κάνουμε τη πρώτη μας προσπάθεια με το ρομποτάκι μας, προγραμματίζοντας τη μελισσούλα μας να φθάσει στο λουλουδάκι, η οποία σημειωτέον ήταν καταπληκτική και μας ξετρέλανε από χαρά.

Το θέμα που θα ασχοληθούμε αναφέρεται στον Κύκλο του Νερού. Ακολουθούν οι παρακάτω δραστηριότητες.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TUX-PAINT- Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

                                                  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ – Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

                          ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΒΥΘΙΣΗ – ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ

ΤΗΞΗ – ΠΗΞΗ

Επιμέλεια άρθρου: Σκαρμούτσου Ειρήνη