«ΒΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΖΩΗ»

«ΒΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΖΩΗ»

 Tο   Πρόγραμμα»  Βήματα  για  τη  ζωή» είναι   ένα  πρόγραμμα  ανάπτυξης Ατομικών και  Κοινωνικών Δεξιοτήτων κατάλληλο  για  το  Ελληνικό  Νηπιαγωγείο, το  οποίο  δημιουργήθηκε λαμβάνοντας  υπόψη  διάφορα   προγράμματα  δεξιοτήτων ζωής Πανεπιστημίων και  Οργανισμών  των  ΗΠΑ,της  Βρετανίας, της  Αυστραλίας και  του  Καναδά, αφού  πρωτίστως  διαμορφώθηκε   με  βάση  τη  Ελληνική  εκπαιδευτική  πραγματικότητα και  τις ανάγκες  του  Αναλυτικού  Προγράμματος και  του  ΔΕΠΠΣ. Σκοπός  του  Προγράμματος  είναι  να  διδαχθούν  τα  παιδιά   τον  τρόπο  να  σκέφτονται και  να  αποκτήσουν τις  δεξιότητες  εκείνες που  θα  τα  βοηθήσουν  να  αναγνωρίζουν  και  να  διαχειρίζονται  τα  συναισθήματά  τους, να  έχουν  ενσυναίσθηση, να  αποφεύγουν τις  συγκρούσεις  και  να παίρνουν  σωστές  αποφάσεις  για  να  λύνουν  τα  προβλήματά  τους .

Ως   Πρόγραμμα Αγωγής   Υγείας  που  στοχεύει στην  αλλαγή   στάσεων και  συμπεριφορών  των  μαθητών μέσω  δράσεων και  για  τον  εκπαιδευτικό  και  για  τον  γονιό,    θα  υλοποιηθεί   λοιπόν  τη  σχολική  αυτή  χρονιά  στο   Νηπιαγωγείο  μας.Οι  βασικότερες  δεξιότητες  που  θα  διδαχθούν  είναι:

1.ανάπτυξη  της  αυτοεκτίμησης

2.αναγνώριση  και  διαχείρηση  συναισθημάτων

3.επίλυση προβλημάτων

4.ανάπτυξη δεξιοτήτων φιλίας-κοινωνική  επάρκεια

5.ανάπτυξη  της  ενσυναίσθησης

6.συγκέντρωση  προσοχής

7.συμμετοχή  και  συνεργασία  στη τάξη

8.αποφυγή  εκδήλωσης  σωματικής   και  λεκτικής  επιθετικότητας

9.αποφυγή  θυματοποίησης

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στη σχολική κοινότητα θα βρείτε εδώ και σε αντίστοιχες ετικέτες στις οποίες παρουσιάζονται δράσεις από τα υπόλοιπα μαθήματα.

 

Επιμέλεια άρθρου: Σκαρμούτσου Ειρήνη