ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική  διεύθυνση : Υψηλάντη & Φοίνικος 25-Λαμία

Τηλέφωνο  επικοινωνίας  &  Fax: 2231-0-47364 

Διεύθυνση   ηλεκτρονικού    ταχυδρομείου : 

mail@30nip-lamias.fth.sch.gr

Συντάκτης :   Σκαρμούτσου  Ειρήνη