«Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Αλευρόμυλο»

Ξενάγηση  στο  μύλο

Σας   ευχαριστούμε  για  τη  φιλοξενία  σας   ,  για  τις   γνώσεις  που  αποκτήσαμε  και  για  το  αλεύρι   που   μας  χαρίσατε  για  τις   κατασκευές  μας.