«Οι 12 Μήνες»

Μαθαίνω να διαβάζω παίζοντας!Αντιστοιχίστε τις λεξούλες που γράφουν το όνομα του κάθε μήνα ξεχωριστά με τη σωστή εικόνα σύροντας τη γραμμούλα στο κυκλάκι που βλέπετε.Πατήστε στο μεγάλο κουτάκι που βλέπετε από κάτω για να δείτε το χρόνο σας στο παιχνίδι και φυσικά τις σωστές απαντήσεις.

https://wordwall.net/embed/8f547806835942d8906530c195147ec8?themeId=2&templateId=22&fbclid=IwAR0-lKRQ9NjiN31xcCTPat6wbecN0A6qB-oRfaBuLrMvDsujcVk2Bqo_4v0