“Η Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Σχολείο μας”

Αγαπητοί γονείς.

Σας ενημερώνω για τις νεότερες οδηγίες σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ που απεστάλλη στα Νηπιαγωγεία της χώρας.
Μετά την καθολική εφαρμογή σε όλα τα Λύκεια, τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενεργοποιεί και για τα Νηπιαγωγεία ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα  Webex για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης,από την/τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές. Αυτή είναι η σύγχρονη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν στην ψηφιακή μας τάξη του δικού μας σχολείου πατώντας απλώς πάνω στον αντίστοιχο προσωπικό μου σύνδεσμο που θα σας αποσταλλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.Παράλληλα δηλαδή με την ασύγχρονη μορφή των μαθημάτων που ως τώρα είχαμε στην e-class και θα συνεχίσουμε να έχουμε έως να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία,κάθε Παρασκευή 5-6μ.μ το απόγευμα ,θα πραγματοποιείται τηλεδιάσκεψη.Σε αυτή την πρώτη φάση εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στόχος μου είναι εξασφαλίζοντας την συμμετοχή όλων τωνμαθητών/τριών, να ενισχυθεί η  αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παιδιών,να δημιουργηθούν ευχάριστα συναισθήματα καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να μιλάμε και να βλέπουμε ο ένας τον άλλον όπως επίσης να αποφορτιστούν τα παιδιά με τρόπο δημιουργικό και ταυτόχρονα ψυχαγωγικό με απλές δημιουργικές δραστηριότητες,αφού πλέον οι μέρες μακριά από το σχολείο είναι πάρα πολλές!
Επιπλέον σας κοινοποιώ  την παρακάτω ενημερωτική επιστολή του Υπουργείου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail)αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη,αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία,μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς
χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι
παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (email επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr)

Με εκτίμηση
Η Προϊσταμένη του 30ου Νηπιαγωγείου Λαμίας