«Επίσκεψη στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Λαμιέων «

«ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΟΛΗΣ  ΤΗΣ  ΓΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ένα  έργο που  έγινε  σε  συνεργασία  με  τους δασκάλους  των  Εικαστικών  εργαστηρίων,  αφιερωμένο   στην   6η   Μαρτίου, ημέρα  κατά  της  σχολικής βίας και  του  εκφοβισμού    και  στην  21 Μαρτίου , ημέρα  κατά  του  ρατσισμού. Τα μηνύματα που  πήραμε  σαφέστατα  .Είμαστε   όλοι  φίλοι!!!!!!!!!!  Ανεξαρτήτως  φύλου, χρώματος, εθνότητας, θρησκείας. Όλοι  διαφορετικοί, όλοι μοναδικοί, όλοι ίσοι!!!!!