Εισάγοντας τους μαθητές του Νηπιαγωγείου στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυης

Αρχικά διαβάσαμε το παραμύθι με τη Μαλάλα και τον Ικμπάλ, που είχαμε στη Δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Συζητήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα του παιδιού και για το δικαίωμα της εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις. Διαχειριστήκαμε τις έννοιες ειρήνη-πόλεμος και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε το σχετικό βίντεο, στο οποίο η Μαλάλα μας ενημερώνει για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αφού συζητήσαμε σχετικά με το βίντεο που παρακολουθήσαμε καταγράψαμε σε ιστόγραμμα προβλήματα που πιστεύουν τα παιδιά ότι υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο αρχικά στη πόλη που ζω και αναπτύσσομαι.

 

Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε τα όσα προαναφέρθηκαν στη γωνιά της συζήτησης

Εκτυπώσαμε τους Στόχους και αναφερθήκαμε αναλυτικά στα σύμβολα που απεικονίζονται σε κάθε έναν ξεχωριστά από αυτούς και μάθαμε να κάνουμε απαρίθμηση έως το 17 που είναι και οι στόχοι.

(συνεχίζεται)

Λίγα λόγια για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πατώντας στην έκφραση 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης  Ανάπτυξης παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να μελετήσει διεξοδικότερα. Ευχόμαστε σε αυτή τη προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε από κοινού έναν καλύτερο κόσμο και να έχουμε πολλούς αρωγούς στη πορεία που χαράξαμε μιας και όραμα του 30ου Νηπιαγωγείου Λαμίας τίθεται η ύπαρξη ενός ζωντανού οργανισμού μάθησης ανοιχτού στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, που θα στοχεύει στην προώθηση της δημοκρατίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κοινωνική δικαιοσύνη, σ ένα περιβάλλον διαφοροποιημένης μάθησης που θα αναγνωρίζει τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες όλων των μαθητών. 

17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εργαστήρια Δεξιοτήτων- 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Από 12 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου  θα διαρκέσει ο θεματικός κύκλος Φροντίζω το Περιβάλλον (άναψε πράσινο για τον πλανήτη) που θα μελετήσουμε από το Πιλοτικό Πρόγραμμα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και εφαρμόζουμε στη σχολική μας μονάδα. Η θεματική ενότητα που επέλεξα ονομάζεται Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία και το πρόγραμμα με το οποίο θα ασχοληθούμε λέγεται Bravo schools- Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο (QualityNet Foundation).Ο δικός μας τίτλος του Σχεδίου Δράσης του τμήματός μας ονομάζεται» Μικροί επιστήμονες στο Νηπιαγωγείο ανακαλύπτουν 17 ταξίδια ονειρικά σε έναν κόσμο με ιδανικά! «Με την εκπόνηση αυτού του προγράμματος οι μαθητές θα αναπτύξουν:

Δεξιότητες μάθησηςΚριτική σκέψη– Επικοινωνία- Συνεργασία- Δημιουργικότητα

 Δεξιότητες ζωής Αυτομέριμνα – Κοινωνικές Δεξιότητες- Πολιτειότητα- Ενσυναίσθηση και ευαισθησία- Προσαρμοστικότητα- Ανθεκτικότητα- Υπευθυνότητα- Πρωτοβουλία- Οργανωτική ικανότητα- Προγραμματισμός
– Παραγωγικότητα

 Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης – Πληροφορικός γραμματισμός- Ψηφιακός γραμματισμός- Τεχνολογικός γραμματισμός- Γραμματισμός στα Μέσα– Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες- Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο- Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες- Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων- Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας- Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα – Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δεξιότητες του νου:  Στρατηγική σκέψη – Επίλυση προβλημάτων – Μελέτη περιπτώσεων (case studies) – Κατασκευές- Πλάγια σκέψη