«Εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο»

Ο όρος «εκπαιδευτική ρομποτική» στην Ελλάδα αποτελεί στην εποχή μας μια μεγάλη καινοτομία στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής. Αρχικά εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 μέσα από το παιδαγωγικό κίνημα της Lego. Κύριος σκοπός στο Νηπιαγωγείο είναι να μπορέσει η/ο Νηπιαγωγός να χρησιμοποιήσει τα ρομπότ ως παιδαγωγικό μέσο για να φέρει σε επαφή τα νήπια με την επιστήμη και την τεχνολογία πάντα μέσω του παιχνιδιού. Το ρομπότ είναι για τα παιδιά ένα παιχνίδι που με τον κατάλληλο προγραμματισμό κινείται σε όποια κατεύθυνση επιλέξουν τα ίδια, ξεφεύγοντας από την κλασσική εικόνα που προσφέρει η οθόνη ενός υπολογιστή. Με την Εκπαιδευτική ρομποτική και τα Lego τα παιδιά μπορούν εύκολα και αβίαστα να καλλιεργήσουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι ανάλογες με το στάδιο ηλικίας που βρίσκονται. Μπορούν να αναπτύξουν τη φαντασία τους ,τη δημιουργικότητά τους, τη συνεργασία, καθώς επίσης και πολλές κινητικές δεξιότητες. Η σύνθεση των παιδιών σε ομάδες των 4 – 5 ατόμων επιτρέπει τη διερεύνηση και την ανακάλυψη, προωθώντας νέες μορφές μάθησης.Σήμερα τα εκπαιδευτικά ρομποτικά πακέτα αποτελούν μια νέα γενιά περιβαλλόντων μάθησης και λειτουργούν ως υποστηρικτικό υλικό για να μάθουν τα παιδιά με πιο εύκολο και παιγνιώδη τρόπο μαθηματικές έννοιες, όπως για παράδειγμα την έννοια των αριθμών, των ποσοτήτων, των μετρήσεων, να κάνουν συγκρίσεις, εκτιμήσεις μεγεθών, να μάθουν τα σχήματα, σε σχέση με άλλα υλικά που υπάρχουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου (χάντρες, μπάλες κ.α ).

Επιμέλεια άρθρου:

Σκαρμούτσου Ειρήνη