ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας καλωσορίζω στο blog του σχολείου και σας εύχομαι καλή αρχή στο ξεκίνημα της σχολικής ζωής των παιδιών σας!  Μέσα από αυτό το άρθρο όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί από τα Μ.Μ.Ε,  σας ενημερώνω ότι από αυτή τη σχολική χρονιά θα ισχύουν τα εξής:

    Ηλεκτρονικά θα γίνουν οι εγγραφές  των νέων μαθητών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2020-21 και  εφεξής, 

          μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους  και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής  περιφέρειας του νηπιαγωγείου και εντός της προθεσμίας 

από 15 έως 30 Μαΐου 2020. 

 Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Β 1767-08-05-2020 για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε βήμα -βήμα καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλεται να προσκομίσετε  κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Επίσης προς διευκόλυνσή σας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ενημερωθείτε διαβάζοντας τα παρακάτω.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

  • Ο γονέας υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΑΙΘ στην διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
  • Επιλέγει το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του.
  • Επιλέγοντας την ηλεκτρονική ¨ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ¨ ο γονέας «αυθεντικοποιείται» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet
  • Συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του δηλαδή τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και το κινητό του τηλέφωνο μέσω του οποίου θα ενημερώνεται στην συνέχεια για την πορεία της αίτησης

Στην συνέχεια    

α) συμπληρώνει τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου τέκνου που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

                Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)

ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στο συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο. Αυτό εξασφαλίζεται μόνο όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών είναι ο προβλεπόμενος από τον νόμο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι

σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

  1. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

                 Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν   προβλέπεται.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ο γονέας προσκομίζει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο νηπιαγωγείο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Προϊσταμένη. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Τα απαραίτητα  έγγραφα που προβλέπονται για την φοίτηση στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

δ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/ νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

ΤΟΜΕΑΣ  ΤΟΥ 3Ο ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Αυτές είναι οι οδοί περιμετρικά του σχολείου που τα παιδιά εγγράφονται στο 30ο Νηπιαγωγείο Λαμίας. Συμπεριλαμβάνονται επίσης όλοι οι λοιποί οδοί και πάροδοι που βρίσκονται εντός  αυτών των ορίων.

Περιφερειακός Ισαδάκι-Χίου μονά-Τυμφρηστού ζυγά-Ψαρών μονά-Παπασιοπούλου έως Φλέμινγκ νότια-Ερυθρού Σταυρού ζυγά-Αγίων Αναργύρων νότια-Δαναών-Δευκαλίωνος μονά-Ανοίξεως 1 έως 7-Κάλβου βόρεια-Αθηνάς δυτικά-Βελισσαρίου βόρεια-Τυμφρηστού, Περιφερειακός Ισαδάκι

Ειδικότερα οι οδοί που ανήκουν στο σχολείο μας είναι:

Υψηλάντου ( από τον αριθμό 75/78/79 , ζυγά από τον αριθμό 80 έως  τέρμα)

Κάλβου (βόρεια πλευρά)

Αθηνάς ( δυτική πευρά)

Βελισσαρίου (βόρεια πλευρά)

Τυμφρηστού ζυγά ( από τον αριθμό 40-84 και 102 έως 198)

Πάροδος 10η Τυμφρηστού

Περιφερειακός Ισιαδάκι

Κοκκαλάκη

Εγκολφοπούλου

Παρνασσού

Δρόγκαρη

Αμμοχώστου

Μυτιλήνης

Καλαμαριάς

Πάφου

Πάρου

Παπαντωνίου

Φοίνικος

Πηλέως

Βλαχογιάννη

Λέρου

Σάμου

Χίου μονά (από τον αριθμό 1 έως 19)

Ψαρών μονά (από τον αριθμό 1 έως 6Α)

Ύδρας και Τσαλτάκη (δυτικά)

Τμήμα Παπασιοπούλου έως Φλέμινγκ (νότια πλευρά)

Λαρίσης τμήμα

Φιλιαδώνος

Σταδίου

Μαλαμίδας

Ερυθρού Σταυρού ζυγά

Μελίνας Μερκούρη  ( πρώην Αγίων Αναργύρων η Νότια πλευρά)

Δαναών

Αχαιών μονά ( από τον αριθμό 27-45)

Ιπποκράτους

Δευκαλίωνος μονά ( από τον αριθμό 1 έως 25)

Νιόβης

Κοτρωνιά

Ισιόδου

Δολόπων

Μουσών

Πανδώρας

Ασκληπιού

Πύρρας

Τμήμα Καραϊσκάκη ( από τον αριθμό 117 – 113 και ζυγά 122  έως Φλέμινγκ)

Ανοίξεως (από τον αριθμό 1 έως 7)

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ. του σχολείου. 2231-0-47364

Ταχ.Διεύθυνση: Υηλάντη και Φοίνικος 25 

Διεύθυνση   ηλεκτρονικού    ταχυδρομείου :

mail@30nip-lamias.fth.sch.gr

Η Προϊσταμένη του 30ου Νηπιαγωγείου

                                                                           Σκαρμούτσου Ειρήνη

 

10 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Γεια σας παιδιά! Σε λίγες μέρες πλησιάζει η γιορτή της μητέρας! Γιορτάζεται κάθε χρόνου τη δεύτερη Κυριακή από τον Μάη. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας τάξη για να δείτε εκεί το μάθημα που σας έχω ετοιμάσει .Στο παιχνίδι σήμερα έχω βάλει 10 φανταστικές ιδέες που μπορείτε να κάνετε. Κάνοτας κλικ σε κάθε κάρτα που δείχνει ο αριθμός θα δείτε και την ιδέα που σας προτείνω. Ζητήστε τη βοήθεια του μπαμπά για να  κάνετε καλύτερα έκπληξη στη μαμά σας!!! Στο παιχνίδι αυτό παράλληλα θα θυμηθείτε και τους αριθμούς που είχαμε μάθει στο σχολείο 1-10.Αν θέλετε προσπαθήστε σε ένα λευκό χαρτί να γράψετε τους αριθμούς που βλέπετε και δίπλα στο κάθε αριθμό ξεχωριστά ζωγραφίστε τόσα αντικείμενα όσα λέει ο αριθμός. Μπορείτε να ζωγραφίσετε ό,τι σας αρέσει π.χ. λουλουδάκια, καρδούλες, δέντρα, πεταλούδες,σπιτάκια…..και αν θέλετε στέλνετε με τον γνωστό τρόπο.

 

ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γεια σας παιδάκια μου αγαπημένα!!!!!!! Σε αυτό το άρθρο σας έχω τις εργασίες που μου έχετε στείλει από τις διακοπές του Πάσχα έως σήμερα που μένετε σπίτι και δεν έχουμε σχολείο. Σύντομα θα βρεθούμε ξανά μαζί και σας υπόσχομαι ό,τι θα κάνουμε πολλές κατασκευές και φανταστικά παιχνίδια έξω στην αυλή του Νηπιαγωγείου μας. Σας αγαπώ πολύ και σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!!!!! όπως   η φίλη και συμμαθήτριά σας!!!!

Εδώ είναι της Ντ.που υποδέχεται την Πρωτομαγιά.

Εδώ είναι από τα παραμύθια που έχει διαβάσει από τις διακοπές του Πάσχα   έως σήμερα και μας στέλνει τις  υπέροχες ζωγραφιές της.

Τα τρία μικρά λυκάκια                                            Αστερόσκονη                η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΔΕ

Εδώ είναι εργασίες που κάνει στα Μαθηματικά. ( Αναγνώριση και Αντιστοίχιση τόσα- όσα).

Εδώ είναι μια εργασία του φίλου  και συμμαθητής σας Θ. για το Σώμα που κάνουμε  μάθημα αυτό το διάστημα.

Εδώ είναι μια εργασία για το πεπτικό σύστημα και κάποιες εργασίες που κάνει κάθε μέρα παρέα με τη δική του μαμά ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ!!!!

 

 

Εδώ είναι ζωγραφιές της φίλης  και συμμαθήτριάς  σας Δ. για την άνοιξη και το Πάσχα που μας πέρασε.

Και εδώ μας έστειλε μια ζωγραφιά με τα φρούτα που φυσικά παιδιά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις διατροφικές μας συνήθειες.

Εδώ είναι της Μ.από τα αυγά που έβαψε το Πάσχα με τη μαμά της και τον αδερφό της.

Εδώ είναι  από μια Πασχαλινή κατασκευή της συμμαθήτριάς σας Α. με χαρτοδιπλωτική.

Περιμένω φωτογραφίες με εργασίες από τα μαθήματά μας από όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Ως τότε σας αποχαιρετώ με πολλή πολλή αγάπη!!!!!!!!!

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα γράμματα της αλφα-βήτα. Μη ξενάτε ότι στο Νηπιαγωγείο δεν μαθαίνουμε τα γράμματα όπως τα προφέρουμε άλφα, βήτα, γάμα, …αλλά Α α, Β β, Γ γ…..Πληκτρολογώντας στην κατηγορία Γλώσσα-Φωνημικές ασκήσεις θα βρείτε επιπλέον προτεινόμενα διαδραστικά παιχνίδια που θα διασκεδάσουν τα παιδιά και ταυτόχρονα τους προσφέρουν τις απαραίτητες για το στάδιο ηλικίας τους γνώσεις.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Παίξτε με τα παιδιά το γνωστό παιχνίδι  όνομα, ζώο, πράγμα .Ξεκινάτε να λέτε την αλφα-βήτα , σας σταματά το παιδί όπ0υ θέλει και λέτε πρώτα εσείς λέξεις με το γράμμα αυτό π.χ από Π, και μετά το παιδί.

2. Αποφύγετε να δίνετε στο παιδί φωτοτυπίες για να γράφει τα γράμματα.

3. Ενθαρρύνετε το παιδί να σας φέρει αντικείμενα από το σπίτι που να αρχίζουν π.χ από -Κ

4.Ψάξτε σε περιοδικά και εφημερίδες να βρείτε που κρύβονται λέξεις που αρχίζουν από ένα γράμμα π.χ -Μ

5. Πλάστε με ζύμη το γράμμα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αποφύγετε να κάνετε δύο γράμματα μαζί την ίδια μέρα.Κάντε κουλουράκια με γράμματα από την άλφα-βήτα.

6. Ζητήστε από το παιδί να ζωγραφίσει το γράμμα που έχετε επιλέξει,αφού πρώτα έχετε επεξεργαστεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους το γράμμα και το παιδί  το γνωρίζει ήδη οπτικά .

7 .Παίξτε με online παιχνίδια  στις εφαρμογές που προτείνονται παρακάτω:

https://learningapps.org/view11174236

https://learningapps.org/view11173023

8. Παρακολουθήστε ένα βίντεο από τα προτεινόμενα που υπάρχουν παρακάτω πατώντας πάνω στον σύνδεσμο στα μπλε γράμματα.

Η αχτένιστη αγελάδα (Α)

https://www.youtube.com/watch?v=d60yvZ0FU5s

Ο βιολιστής βάτραχος (Β)

https://www.youtube.com/watch?v=fvpmjazTkN

Ο γουρλωμάτης γάιδαρος(Γ)

https://www.youtube.com/watch?v=kSMGGiQuJDY

Ο δακρυσμένος Δράκος (Δ)

https://www.youtube.com/watch?v=hQ-Ebg-8d6I

Ο ερωτευμένος ελέφαντας (Ε)

https://www.youtube.com/watch?v=1N38VNR_q8s

Το ζηλιάρικο ζουζούνι (Ζ)

https://www.youtube.com/watch?v=PW3_aKWD8hM

Το γράμμα (Η)

Το γράμμα (Θ)

Ο ιπτάμενος Ιπποπόταμος (Ι)

https://www.youtube.com/watch?v=xTKOPVY1MLk

Κοκκαλιάρες καραμέλες (Κ)

https://www.youtube.com/watch?v=If5cExtf-m8

Το λαχανιασμένο λεωφορείο (Λ)

https://www.youtube.com/watch?v=FlvEwwhwQ68

Η μικρή Μαϊμού (Μ)

https://www.youtube.com/watch?v=ytEarPDx9UY

Η ντροπαλή ντομάτα (Ν)

https://www.youtube.com/watch?v=okKd1X9f7GA

Το γράμμα (Ξ)

Ο ονειροπαρμένος ορειβάτης (Ο)

https://www.youtube.com/watch?v=s9_ekSIhaYU

Η πολυλογού παντόφλα (Π)

https://www.youtube.com/watch?v=djrnM4Qsz3w

Το γράμμα (Ρ)

Το γράμμα (Σ)

Το τρομερό ταμπούρλο (Τ)

https://www.youtube.com/watch?v=xXjf9hHAC2Q

Ο υπέροχος υπναράς (Υ)

https://www.youtube.com/watch?v=RgKsAKdfEp4

Το γράμμα (Φ)

Το γράμμα (Χ)

Το γράμμα (Ψ)

Το ωραίο Ωρολόγιο (Ω)

https://www.youtube.com/watch?v=WZTEK8F2uao

 

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

Γεια σας παιδιά!  Στην ενότητα που επεξεργαζόμαστε » Γνωρίζω το σώμα μου – Ο εαυτός μου» αφού κάνετε τις εργασίες σας στην e-class ,αν θέλετε μπορείτε να περάσετε ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο σας, παίζοντας το παρακάτω παιχνίδι που λέγεται «Το πρόσωπό μου». Είναι ένα παιχνίδι Γλώσσας με φωνολογικές ασκήσεις κυρίως για τα νήπια , αλλά με λίγη βοήθεια μπορούν και τα προνήπια να συμμετέχουν σε αυτό μιας και η εικόνα βοηθάει σημαντικά.Λοιπόν…Πατήστε στο βελάκι μέσα για να ξεκινήσει το παιχνίδι . Με τον δείκτη του ποντικιού σας σύρτε  την εικόνα που βλέπετε με τη πρώτη φωνούλα και τοποθετήστε στο αντίστοιχο κουτάκι που υπάρχει η επόμενη φωνούλα(συλλαβή) για να δημιουργηθεί ολόκληρη η λεξούλα.Πατήστε μετά στο μεγάλο άσπρο κουτί που υπάρχει από κάτω για να ελέγξετε αν απαντήσατε σωστά. Πατώντας στο εικονίδιο κάτω αριστερά στην οθόνη μπορείς να παίξεις το παιχνίδι ξανά από την αρχή . Θα σε βοηθήσει η μαμά ή ο μπαμπάς κάνοντας κλικ στο  κουτάκι( Start again).Καλή διασκέδαση!!!!

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η παιδική λογοτεχνία κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή του Νηπιαγωγείου.Εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και συνδέεται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας,της καλλιέργειας προφορικού λόγου και γραπτής έκφρασης . Παράλληλα αγγίζει όλες τις μαθησιακές περιοχές μέσω της Διαθεματικότητας όπως τη θεατρική αγωγή,τα εικαστικά, τα μαθηματικά,, τις φυσικές επιστήμες,τη Φυσική αγωγή και τη Πληροφορική.Η ανάγνωση λοιπόν και η πολύπλευρη επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και βεβαίως είναι η πιο αγαπημένη δραστηριότητα για όλα τα παιδιά,μικρά και μεγάλα!!!!!!Για το λόγο αυτό σας προτείνω να παρακολουθήσετε τα κάτωθι :

1.Παραμύθια με αγαπημένους ήρωες των παιδιών

2. Κόμικς

3.Μύθοι του Αισώπου

4.Μυθιστορήματα

5.Διηγήματα

6.Εικονογραφημένα βιβλία(illustrated books)

7. Εικονοβιβλία (picture books)

8.Βιβλία παιχνίδια(toy books)

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Εδώ θα βρείτε Παραμύθια με αγαπημένους ήρωες των παιδιών.Πληκτρολογώντας στο πρώτο ιστολόγιο του σχολείου μας στο Blogger αριστερά στην οθόνη σας εμφανίζεται «Ο Μικρός αναγνώστης» .Μπορείτε να αφήσετε το παιδί ελεύθερο να επιλέξει όποιο παραμύθι επιθυμεί με βάση το χρώμα που του αρέσει, το μέγεθος του βιβλίου και φυσικά τα ενδιαφέροντά του.Οι όμορφες ιστορίες γίνονται πραγματικά ακαταμάχητες όταν ζωντανεύουν στα χείλη χαρισματικών αναγνωστών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Για γονείς)

1.Φροντίστε έτσι ώστε κατά την ώρα ανάγνωσης του παραμυθιού το παιδί να μην νιώθει κουρασμένο ή ενδεχομένως είναι ώρα ύπνου.

2.Επιλέξτε ώρα που θα αφιερώσετε χρόνο σε αυτή τη δραστηριότητα . Μην κάνετε απλή ανάγνωση!

3. Κρατήστε ζωηρό το ενδιαφέρον του παιδιού με ερωτήσεις -απαντήσεις που θα σας δώσει.

4.Ζητήστε να σας διηγηθεί την ιστορία  και βοηθήστε μόνο όταν και όπου υπάρχει ανάγκη, μην προτιμάτε εύκολες απαντήσεις και δώστε στο παιδί τη δυνατότητα να επαναφέρει στη μνήμη του γεγονότα.

5. Ενισχύστε τον προφορικό του λόγο βοηθώντας σε σωστή άρθρωση των λέξεων .Πείτε ξανά αργά τη λέξη εσείς και ζητήστε να επαναλάβει.

6. Ζητήστε να σας δείξει τον τίτλο του παραμυθιού .Μετρήστε μαζί τις λέξεις και μετά ζητήστε να γράψει όπως μπορεί τον τίτλο από το παραμύθι.

7. Βρείτε λέξεις που αρχίζουν από το πρώτο γράμμα του ήρωα π.χ -π, όπως παπλωματού.

8. Ζητήστε να ζωγραφίσει ό,τι του έκανε εντύπωση από την ιστορία που άκουσε, ποια είναι τα συναισθήματα που ένιωσε, ποιους ήχους άκουσε….

9.Δώστε του ρόλο ηθοποιού να δραματοποιήσει την ιστορία και εσείς να είστε θεατές.(κουκλοθέατρο)

10.Κάντε μια απλή κατασκευή χρησιμοποιώντας ήδη υλικά που υπάρχουν σπίτι.(π.χ. ρολά από χαρτί υγείας, ζύμη από αλεύρι,χαρτοπετσέτες, οδοντογλυφίδες, πλαστικά καλαμάκια, άδειες συσκευασίες……)

11. Πειραματιστείτε μαζί με εύκολα και κατάλληλα υλικά από το σπίτι σας (π.χ  Θερμότητα: ζεστό -κρύο.Βάλτε ζεστό  και κρύο νερό αντίστοιχα σε δύο μπωλ και ζητήστε να κάνει μπάνιο το Ρούνη, το κακό ύπουλο γουρούνι , με το αγαπημένο του ζωάκι )

Ελπίζω να σας έδωσα μερικές ιδέες και εσείς με τη δική σας φαντασία να απολαύσετε πολλές δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας!!!!!!!!!!

 

 

 

 

1.Το δώρο της Παπλωματούς.

2. Τα Τρία Μικρά Λυκάκια

3. «Το Ηλιοτρόπιο»

4. Το Δέντρο που έδινε

5 Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας

6. Η πριγκίπισσα Δυσκολούλα