Λίγα λόγια για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πατώντας στην έκφραση 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης  Ανάπτυξης παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες, τις οποίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να μελετήσει διεξοδικότερα. Ευχόμαστε σε αυτή τη προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε από κοινού έναν καλύτερο κόσμο και να έχουμε πολλούς αρωγούς στη πορεία που χαράξαμε μιας και όραμα του 30ου Νηπιαγωγείου Λαμίας τίθεται η ύπαρξη ενός ζωντανού οργανισμού μάθησης ανοιχτού στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, που θα στοχεύει στην προώθηση της δημοκρατίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κοινωνική δικαιοσύνη, σ ένα περιβάλλον διαφοροποιημένης μάθησης που θα αναγνωρίζει τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες όλων των μαθητών. 

17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αφήστε μια απάντηση