Γνωστικό σχήμα σώματος. Παιχνίδια. Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα 2

Γνωστικό σχήμα σώματος
Πόσο καλά γνωρίζουν τα παιδιά το σώμα τους και τα μέρη του; Για κάποιους μπορεί να φαίνεται εύκολο και αυτονόητο αυτό. Είναι όμως; Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά τα διάφορα μέρη του σώματος τους, ώστε να μπορούν να συντονίζουν καλύτερα τις κινήσεις τους. Για το σκοπό αυτό παίξαμε διάφορα παιχνίδια:

 » περισσότερα

Ο εαυτός μου – το πρόσωπό μου -Τμήμα 2

Ένα κουτί εμφανίστηκε στην τάξη!!!!! Σσσσσσσσσσσ! Κρύβει έναν πολύ πολύ σημαντικό άνθρωπο! Για να τον δούμε πρέπει να κάνουμε το ιδιαίτερο μας βάδισμα και όταν το δούμε δεν πρέπει να αποκαλύψουμε ποιος είναι στους συμμαθητές μας!

 » περισσότερα