Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning Hello, I am World – Διευρυμένο Ολοήμερο Τμήμα

Η τάξη μας συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning “Hello, I am World” (Γεια, είμαι η Γη). Ακολουθείστε μας στο ταξίδι μας!

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning – Independent Child – Διευρυμένο Ολοήμερο Τμήμα