Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαδίκτυο Επικοινωνία

email1Επικοινωνούμε από απόσταση στέλνοντας γράμματα. Τα γράμματά μας μπορεί να τα διακινεί ο ταχυδρόμος (αν είναι από αυτά που γράφουμε στο χαρτί, χαρτί απλό, χρωματιστό, αρωματισμένο, με ζωγραφιές…) ή μπορεί να διακινείται μέσω Διαδικτύου (αν είναι ψηφιακό, αυτό που γράφουμε στον υπολογιστή μας και μπορούμε να προσθέσουμε σ’ αυτό ό,τι ψηφιοποιείται: ήχο, εικόνες, βίντεο).

email3Στόχοι: οι μαθητές κι οι μαθήτριες να διακρίνουν τις διαφορές του ηλεκτρονικού από το συμβατικό ταχυδρομείο. Να είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη υπηρεσία ανάλογα με αυτό που θέλουν να στείλουν. Να μάθουν τους βασικούς όρους που αφορούν τα βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού μηνύματος (αποστολέας, παραλήπτης, διεύθυνση, θέμα, περιεχόμενο). Να διαχειριστούν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (να στείλουν ένα απλό e-mail, να λάβουν, να απαντήσουν, να συμπεριλάβουν σε μήνυμα ένα συνημμένο αρχείο). Να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να λάβουν κακόβουλα μηνύματα οπότε και χρειάζεται να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας. Να αντιληφθούν ότι συμπεριφερόμαστε στο Δαδίκτυο όπως και στην καθημερινή μας ζωή ακολουθώντας κανόνες καλής συμπεριφοράς (netiquette).email2
 1. Παρουσιάζουμε έναν φάκελο αλληλογραφίας.
 2. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης και διευκρίνηση των όρων: αποστολέας, παραλήπτης, διαδικασία- μέσο μεταφοράς- ταχυδρόμος, γράμμα, διεύθυνση.
 3. Θεατρικό παιχνίδι: παιδί1 (αποστολέας), παιδί2 (mail server αποστολέα), παιδί3 (mail server παραλήπτη), παιδί4 (παραλήπτης). Διαδικασία- μέσο μεταφοράς- Διαδίκτυο. Επισήμανση στον όρο: ασύγχρονη επικοινωνία.
 4. Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  Αναπαράσταση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 5. Web 2 εργαλείο – συννεφόλεξο: με καταιγισμό ιδεών καταγραφή αυτών που μπορούμε να μεταφέρουμε με e-mail.
 6. Στο Gmail επίδειξη της χρήσης του e-mail.
 7. Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Στο Gmail έχουμε ήδη δημιουργήσει λογαριασμούς για τους μαθητές/τριες μας. Εξηγούμε ότι θα χρησιμοποιηθεί username και ένα password το οποίο δεν θα γνωρίζουν καθόσον δεν επιτρέπεται να διαχειρίζονται ηλεκτρονικό ταυχυδρομείο χωρίς την άδεια των γονιών τους. Αναγράφουμε τα usernames στον πίνακα και ζητούμε να στείλουν:
  α) καθένας στον άλλο ένα μήνυμα
  β) καθένας σε πολλαπλούς παραλήπτες
  γ) απάντηση σε μηνύματα που έλαβαν
  δ) μηνύματα με συνημμένη εικόνα
 8. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης: κανόνες καλής συμπεριφοράς (netiquette). Συμπεριφερόμαστε στο Διαδίκτυο σωστά όπως και στην καθημερινή μας ζωή.
  Ζητάμε από εκπαιδευτικό (π.χ. προηγούμενο δάσκαλο των παιδιών) να στείλει από ένα μήνυμα σε κάθε λογαριασμό και στη συνέχεια τα παιδιά απαντούν με τον πλέον δομημένο τρόπο (προσέχουν το περιεχόμενο του μηνύματός τους αλλά και την εισαγωγή, το τέλος, την ορθογραφία και τη σύνταξη).
 9. Εννοιολογικός χάρτης: κεντρική έννοια: συμβατικό ταχυδρομείο vs ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επιμέρους διακρίσεις: ομοιότητες – διαφορές.
 10. Ανάθεση προβλήματος στην ολομέλεια της τάξης: έχουμε μια φωτογραφία στα χέρια μας και θέλουμε να τη στείλουμε με e-mail σε κάποιον. Ποια βήματα χρειάζεται να ακολουθήσουμε;

 

Αφήστε μια απάντηση