Σχετικά

Αυτό είναι ένα ιστολόγιο προσανατολισμένο σε θέματα Πληροφορικής, τα οποία έχουν ως βάση την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά κύριο λόγο. Ορισμένες αναρτήσεις αφορούν και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Απευθύνεται σε συναδέλφους αλλά και στους μαθητές και μαθήτριές μας.

Γίνεται μια προσπάθεια σε ορισμένα άρθρα η δομή να είναι τέτοια ώστε να γίνεται μια πρόταση διδασκαλίας, οπότε συμπεριλαμβάνουμε το σκεπτικό της άσκησης, τους στόχους, τα κύρια βήματα, τα αρχεία που είναι απαραίτητα αλλά και τις εργασίες των μαθητών και μαθητριών.

Ορισμένα άρθρα – προτάσεις διδασκαλίας έχουν πολλαπλούς στόχους που (ενδεικτικά) μπορεί να είναι από την ανάπτυξη της αισθητικής ικανότητας των μικρών μαθητών και μαθητριών και την αναγώριση της αξίας της αποθήκευσης ή/και της διαχείρισης φακέλων μέχρι τη διαχείριση λογισμικών και τα πνευματικά δικαιώματα, πάντα μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας σε ομάδες.

Τα θέματα Προγραμματισμού και Διαδικτύου κατέχουν ιδιαίτερη θέση καθώς περιλαμβάνουν γενικότερα ζητήματα τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν σε παραπάνω από μία τάξεις στο Δημοτικό ή/και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι εργασίες… μεγάλης διάρκειας αφορούν δράσεις που υλοποιούνται σε ένα χρονικό πλαίσιο μηνών, πολλές φορές στο πλαίσιο ολόκληρου του σχολικού έτους. Περιλαμβάνουν εκδόσεις περιοδικών, αναρτήσεις ταινιών από το Λύκειο και το Δημοτικό, έργα ρομποτικής κι ερευνητικές εργασίες. Οι ερευνητικές εργασίες ιδιαίτερα, διατρέχουν αρκετά λογισμικά και πολλές έννοιες των ΤΠΕ καθώς υλοποιούνται σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιμέρους άρθρα που αφορούν τις ερευνητικές εργασίες είναι κατανεμημένα σε άλλες κατηγορίες αυτού του ιστολογίου.

Οκτώβριος 2014

mail5

e-mail επικοινωνίας:  miosifid@sch.gr

Χωρίς σχόλια

Αφήστε μια απάντηση