Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022

Μια σύντομη ιστορία του Διαδικτύου (Internet)

Διαδίκτυο Ε' - ΣΤ' τάξη Ιστορία του Διαδικτύου

Πώς προέκυψε το Διαδίκτυο (Internet); Έγινε μια ξαφνική δικτύωση όλων των υπολογιστών παγκοσμίως;  Όχι ασφαλώς! Η επιστήμη εξελίσσεται. Έτσι κι η επιστήμη των υπολογιστών κι όλα τα θέματα γύρω από αυτούς. Η δικτύωση των υπολογιστών πέρασε από πολλά στάδια πολλά από τα οποία τα «πυροδότησε» η ανάγκη. Στις μέρες μας ικανοποιούνται, διαμέσου της δικτύωσης υπολογιστών, πολλές ανάγκες, όπως η ανάγκη της πληροφόρησης, της διασκέδασης, του εμπορίου, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας. Όμως η αρχή της δικτύωσης ήταν τελείως διαφορετική: υπολογιστές δικτυώθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς και στη συνέχεια για εμπορικούς σκοπούς.

Μια σύντομη ιστορία του Διαδικτύου (Internet)
Στόχοι:Οι μαθητές να αντιληφθούν ότι υπήρξαν κι άλλα δίκτυα (DARPA, ARPANET κ.α.) πριν από το Internet, να έρθουν πλέον σε επαφή με τον πλήρη ορισμό του Διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένου του όρου TCP), να μάθουν τι σημαίνει πρωτόκολλο, να δουν τη λειτουργία της μεταγωγής πακέτων, να συνειδητοποιήσουν ότι η επιστήμη βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη και μάλιστα όχι «εν κενώ» αλλά μέσα από ορισμένες ανάγκες και διαδικασίες.
  1. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης: αναφορά στον ορισμό του Διαδικτύου, όπου αυτός έχει επεξηγηθεί σε προηγούμενο μάθημα.
  2. Video και Word: Παρακολούθηση του παρακάτω video και επεξηγούνται οι όροι: πρωτόκολλο, TCP. Επίσης, γίνεται αναφορά σε: Silikon valley, DARPA, ARPANET. Ανάγνωση του φύλλου εργασίας όπου υπάρχουν ερωτήσεις προς απάντηση, οπότε γίνεται παρακολούθηση του video για άλλη μια φορά.
  3. HotPotatoes: αξιολόγηση των μαθητών με σταυρόλεξο με όρους που έχουν αναφερθεί στο video.

Αφήστε μια απάντηση

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση