Παρασκευή, Αύγουστος 19, 2022

Περιγράφω το σχολείο μου

Α' - Β' τάξη Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες (Α'-Β') στο Δημοτικό

Οι μικροί μαθητές κι οι μικρές μαθήτριες μέσα σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο ξεκινούν να περιγράψουν το σχολείο τους το οποίο γνωρίζουν καλά. Θέτουν ερωτήματα κι απαντούν χρησιμοποιώντας λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Στόχοι: οι μαθητές κι οι μαθήτριες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ένα κεντρικό θέμα και τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν. Να ασκηθούν στη διατύπωση ερωτημάτων και στην καταγραφή απαντήσεων. Να βελτιώσουν την ικανότητά τους στην πληκτρολόγηση και στη χρησιμοποίηση των σημείων στίξης. Να αντιληφθούν ότι εισάγουμε εικονίδια σχετικά με τις έννοιες που διαπραγματευόμαστε. Να αναγνωρίσουν την αξία της συνεργασίας σε ομάδες αλλά και τον σεβασμό στον συμμαθητής τους ή/και στη συμμαθήτριά τους.
  1.  Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration: τοποθέτηση της κεντρικής έννοιας: περιγράφω το σχολείο μου.
  2. Με καταιγισμό ιδεών καταγραφή των επιμέρους ερωτήσεων και σχετικών απαντήσεων.
  3. Εισαγωγή εικονιδίων σχετικών με τις απαντήσεις που δόθηκαν.
  4. Διαχείριση των εικονιδίων: τοποθέτησή τους κοντά στις σχετικές απαντήσεις, αυξομοίωση μεγέθους.
  5. Τοποθέτηση εικονιδίων με τα ονόματα των μελών της ομάδας.

Αφήστε μια απάντηση

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση