Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2014-15

 IMG_7550ΤΕΛΙΚΕΣTα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με την υπ. αριθμ.Φ.6/312/ 79651 /Γ1/21-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε να κατεβάσετε και να φέρετε συμπληρωμένα την Φόρμα Εγγραφής  και το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχολική περιφέρεια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου  (Πατώντας το Χ πάνω δεξιά γίνεται μεγέθυνση του χάρτη της περιοχής)

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση