Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου Σχολικού Έτους 2023-2024

ΕΚΛ 5ο ΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_signed