Βιβλιοθήκη

Η σχολική βιβλιοθήκη, απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε σχολικής μονάδας, οργανώθηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού δυναμικού της.Τα βιβλία προέρχονταν από αγορές και από δωρεές οργανισμών, φορέων, ιδιωτών καθώς και από αποστολές του Υπουργείου Παιδείας.

Η δαπάνη για τον εξοπλισμού του χώρου ήταν προσφορά του συντοπίτη μας κ. Πιστοφίδη Λευτέρη στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη.