Διευθυντής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Παπαδόπουλου Δημητρίου

Προσωπικά στοιχεία  

 1. Όνομα: Δημήτριος
 2. Επώνυμο: Παπαδόπουλος
 3. Έτη υπηρεσίας: 25,  Φιλόλογος  ΠΕ02
 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος – 4 τέκνα

Τίτλοι σπουδών:

 1. Τίτλος: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής                                                                                 Εκπ. Ίδρυμα: Φιλ.Σχολή Α.Π.Θ
 2. Πρώτη και Δεύτερη Ξένη Γλώσσα : Γαλλικά, Αγγλικά                                                                                 Τίτλος: SΟRΒΟΝΕ  ΙΙ  επίπεδο «Αριστη Γνώση»    Επίπεδο  Γ2                                                                         Εκπ. Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Παρισίων-Σορβόνης                                                                                                            Τίτλος: Κ.Π.Γ. Επίπεδο «Καλή Γνώση»  Επίπεδο Β2                                                                                                        Εκπ. Ίδρυμα: Δ/νση Πιστοποίησης Γνώσης Ξένων Γλωσσών ΥΠΕΠΘ

Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή                                                                                                                                           Επιπέδου 1 : Πιστοποίηση  στους Η/Υ Κωδικός 18-32-54……Σεμινάριο 48 Ωρών στο ΚΣΕ ΕΛ Ασβεστοχωρίου και Επιπέδου
2: Πιστοποίηση  στους Η/Υ Κωδικός 660-4  Σεμινάριο 96 Ωρών στο ΚΣΕ 1ο ΣΕΚ Νεάπολης

Προϋπηρεσία από άσκηση καθηκόντων:

Υποδιευθυντής 1ου ΓΕΛ Χορτιάτη (Ασβεστοχώρι)            Από: 18/01/2008                   Έως: 06/10/2010
Διευθυντής 1ου Γυμν. Χορτιάτη (Ασβεστοχώρι)                Από: 07/10/2010                   Έως: 31/07/2011
Διευθυντής 1ου ΓΕΛ  Χορτιάτη (Ασβεστοχώρι)                  Aπό: 22/08/2011                   Έως: 20/07/2015
Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων                                Από: 07/10/2016                   Έως: 31/07/2017
Διευθυντής 2ου ΓΕΛ Χορτιάτη (Χορτιάτη)                                Από: 01/8/2017                     Έως σήμερα

Επιμόρφωση:

 1. Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης σε θέματα Διοίκησης                Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:
 2. Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 50 ωρών         Από:  14/10/2002      Έως:  18/11/2002    Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 3. Σεμινάριο 20 ωρών με θέμα «Επιμόρφωση Διευθυντών σε θέματα Διοίκησης» το Δεκέμβριο του 2014    Διοργανωτής: 1ο . ΠΕΚ Θεσσαλονίκης
 4. Σεμινάριο 35 ωρών με θέμα «Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στις Σχολικές μονάδες»             Από:  01/07/2013      Έως:  05/07/2013     Διοργανωτής: ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης
 5. Σεμινάριο 24 ωρών με θέμα «Ευαισθητοποίηση διευθυντών σχολικών Μονάδων σε ψυχοκοινωνικά θέματα της σχολικής κοινότητας» Διοργανωτής: ΣΣΝ ΔΔΕ ανατ. Θεσσαλονίκης
 6. Ετήσια Επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2016-2017)  Διοργανωτής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης διαφόρων θεματικών      Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:

 1.  Επιμόρφωση 319 ωρών σε θέματα της ειδικότητας
 2. Σεμινάριο 60 ωρών στις Μαθησιακές Δυσκολίες            Από: 01/2007   Έως: 06/2008  Διοργανωτής: Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 3. Σεμινάρια Αγωγής Υγείας 154 ωρών Διοργανωτής: Γραφείο Αγωγής Υγείας
 4. Σεμινάριο Περ. Εκπαίδευσης β΄επιπέδου 31 ωρών  Από: 18/11/2005       Έως: 20/11/2005 Διοργανωτής: Κ.Π.Ε. Κ. Ποροϊων
 5. Σεμινάριο β΄κύκλου για τις εξαρτήσεις 28 ωρών   Από: 03/2006       Έως: 04/2006 Διοργανωτής: Κέντρο Πρόληψης  Πυξίδα
 6. Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε 72 ωρών  Από: 2001     Έως: 2002  Διοργανωτής: ΥΠΕΠΘ
 7. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,  Επιπέδου 2: Πιστοποίηση  στους Η/Υ Κωδικός 660-4  Σεμινάριο 96 Ωρών στο ΚΣΕ 1ο ΣΕΚ Νεάπολης
 8. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 200 ωρών με τίτλο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»  Από: 22/6/2011    Έως:3/12/2011   Διοργανωτής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 9. Επιμόρφωση κατά το έτος 2005-2006 σε θέματα ισότητας των φύλων   Διοργανωτής: ΚΕΘΙ
 10. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 45 ωρών σε Ζητήματα Πολιτισμικής Ένταξης παιδιών προσφύγων Διοργανωτής: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο                                                                              

Εισηγήσεις/Δημοσιεύσεις/Συμμετοχές

 1. α. «Το Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης» Ανακοίνωση (1991) και δημοσίευση (1994) στα Πρακτικά του Συμποσίου Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη β. Εισήγηση στο Συμπόσιο Η ελ. Εκπαίδευση στη Μακεδονία (1993)
 2. « Το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο του Χ.Παπαμάρκου» Ανακοίνωση (1993) και δημοσίευση (1997) στα Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου Η Κοζάνη και η Περιοχή της
 3. «Χ. Παπαμάρκου πτυχές του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού του έργου» Εισήγηση και δημοσίευση (2003) στα Πρακτικά της Επιστημονικής Διημερίδας Ο Παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου
 4. «Ζητήματα εκπαίδευσης προσφυγόπουλων στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας τους» Εισήγηση στην επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς των ΔΥΕΠ Αγίου Αθανασίου
 5. Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή.
 1. Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής για την ημερίδα «Ενδυναμώνοντας το έργο των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων» που πραγματοποιήθηκε στις 30-3-2017 στο ΚΦ προσφύγων Διαβατών
 2. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για την ημερίδα «Διαχείριση προσφυγικών ροών μέσω Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για Παιδιά και Ενήλικες»  που πραγματοποιήθηκε στις 07-4-2017 στο ΚΦ προσφύγων Διαβατών
 3. Πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία.
 4. Πρόγραμμα Socrates/Comenius…Γλωσσικά Σχέδια 2006-2007
 5. Πρόγραμμα Αγ. Υγείας «Ασφαλώς Μαζί» Σύμπραξη Σχολείων 2006-2007
 6. Τρία Προγράμματα Αγ. Σταδιοδρομίας 2004-2005,2005-2006 &2007-2008
 7. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 1999-2000, 2015-2016
 8. Πρόγραμμα Αγ. Υγείας 2006-2007, 2011-2012
 9. Σχεδιαστής Αξιολογητής Π.Δ.Σ. 1ου ΓΕΛ Χορτιάτη τα έτη 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
 10. Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων στο ΚΦ Διαβατών Θεσσαλονίκης το έτος 2016-2017

Άλλα Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες

Τα  επιστημονικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και της Σύγχρονης Ιστορίας γενικότερα. Θεωρώ σημαντικά τα βιωματικά προγράμματα  και παρακολουθώ τις εξελίξεις σε θέματα πρόληψης στη χρήση ουσιών. Τα τελευταία χρόνια ανέπτυξα εκπαιδευτική/διδακτική δραστηριότητα σε ευάλωτες ομάδες (εκπαιδευτής ενηλίκων στο ΣΔΕ Φυλακών και Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων στο ΚΦ Διαβατών). Μέλος της θεατρικής ομάδας «Μηχανή» με συμμετοχή σε παραστάσεις τεσσάρων περιόδων.