Κανονισμός

Αγαπητοί μας μαθητές

Η σωστή λειτουργία του χώρου της βιβλιοθήκης – αναγνωστηρίου και η εφαρμογή ορισμένων κανόνων για όλους μας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί  ο χώρος αυτός  να επιτελεί το σκοπό του.

Δεν μπαίνετε στη βιβλιοθήκη με τις τσάντες σας

Δεν μπαίνετε στη βιβλιοθήκη με φαγητά

Δεν δανείζεστε βιβλία χωρίς την παρουσία του υπευθύνου καθηγητή

Δεν χρησιμοποιείτε μόνοι σας το φωτοτυπικό για την αναπαραγωγή κειμένων

Κλείνετε τον υπολογιστή  μετά από τη χρήση του

Διατηρείτε το χώρο καθαρό και τακτοποιημένο μετά το τέλος της εργασίας σας.

Δε γράφετε πάνω στα έπιπλα και στις καρέκλες

Αν χρειαστείτε κάποιο βιβλίο για την εργασία σας τοποθετείτε στη θέση του την ειδική κάρτα και μετά το τέλος της εργασίας σας το ξανατοποθετείτε από εκεί που το πήρατε.