Περιβαλλοντικά

Σχολικό έτος 2019-2020:  «Η Ανακύκλωση και τα Οφέλη της» 

Υπεύθυνη προγράμματος: Μαγγανά Μαρία ΠΕ85

Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Αρβανίτης Ιωάννης ΠΕ04, Τσακίρης Ευστράτιος ΠΕ04

Οι συμμετέχοντες μαθητές γνώρισαν την έννοια της ανακύκλωσης, τα βασικά είδη της ανακύκλωσης και τα οφέλη της, μελέτησαν το πρόβλημα της ρύπανσης από τα μικροπλαστικά, καλλιέργησαν  αξίες, στάσεις και συμπεριφορές  για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων  και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Ανέπτυξαν πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους και μετέδωσαν  τις γνώσεις που απέκτησαν και στους υπόλοιπους μαθητές, καθηγητές, γονείς.

Τελική εργασία προγράμματος: ΠΠ 2019_20 ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ