Σύλλογος Γονέων

Για να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του συλλόγου γονέων του σχολείου μας  και να επικοινωνήσετε μαζί τους, επισκεφτείτε τη σελίδα τους στη διεύθυνση:

https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7-105316644209469/