Νέο αναμορφωμένο, διορθωμένο και συμπληρωμένο βιβλίο επανάληψης στα Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

Κυκλοφορεί από 1η Νοεμβρίου το νέο βιβλίο:

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ- «Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  Γ΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ-Ε π α ν ά λ η ψ η»

με σκοπό να καθοδηγήσει τους μαθητές στο δρόμο των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος το βιβλίο επανάληψης κινείται στο πνεύμα και τη λογική του σχολικού βιβλίου, του ΨΕΒ, αλλά και θεμάτων πρωτότυπων που απαιτούν βαθιά κατανόηση. Επιπλέον, το περσινό βιβλίο εμπλουτίστηκε με νέα προτεινόμενα θέματα, αναδιατάχθηκε, συμπληρώθηκε και διορθώθηκε, κυρίως όσον αφορά τυπογραφικά λάθη.

Το νέο βιβλίο έχει καινοτόμα αρχιτεκτονική, αφού επιτρέπει στον μαθητή να ξεκινήσει τη μελέτη του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ύλης του 1ου κεφαλαίου, δίνοντας του έτσι τη δυνατότητα από την αρχή της σχολικής χρονιάς να εντρυφήσει στο πνεύμα των εξετάσεων.

 • Στα 3 πρώτα κεφάλαια υπάρχουν θέματα από το σχολικό βιβλίο, από το ΨΕΒ και προτεινόμενα, ενώ στο τέλος υπάρχουν προτεινόμενα διαγωνίσματα που αφορούν στο κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. Έτσι ο μαθητής μπορεί να το μελετήσει από την αρχή, αμέσως μόλις ολοκληρώσει το 1ο κεφάλαιο.
 • Στο 4ο κεφάλαιο υπάρχουν προσομοιωμένα διαγωνίσματα, τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016, 2017 (τακτικές και επαναληπτικές εξετάσεις) για όλους τους τύπους σχολείων, καθώς και προτεινόμενα θέματα από την Ε.Μ.Ε.
 • Στο παράρτημα περιέχονται οι φετινές οδηγίες διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη, καθώς και οδηγίες για τις εξετάσεις.
 •  Μαζί δίνεται δωρεάν το βιβλίο λύσεων, που περιέχει υποδειγματικά και αναλυτικά τις λύσεις των θεμάτων των προσομοιωμένων διαγωνισμάτων και των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Δίνονται επίσης λύσεις, υποδείξεις και απαντήσεις στα προτεινόμενα θέματα και διαγωνίσματα. Τέλος το βιβλίο των λύσεων περιέχει όλες τις ερωτήσεις θεωρίας της εξεταστέας ύλης με τις απαντήσεις τους.
 • Η τιμή του βιβλίου είναι 26,30 ευρώ με αντικαταβολή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων αποστολής-παράδοσης).

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΔΩ (Συμπληρώστε την φόρμα-τα στοιχεία σας αυτόματα παιρνούν στην courier για άμεση αποστολή) ή εναλλακτικά στο τηλέφωνο 2241068945 

Το βιβλίο αποστέλλεται με courier εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την 1η Νοεμβρίου.

Η συνέχεια των μαθημάτων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

Αγαπητοί μαθητές,

Δείτε την συνέχεια των μαθημάτων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στην προετοιμασία σας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το περιεχόμενό των σημειώσεων αυτών είναι έως και  το όριο συνάρτησης (για εμάς ενότητα 3η ) στο σχολικό σου βιβλίο και περιλαμβάνουν την θεωρία από το σχολικό σου βιβλίο με σχόλια και συμπληρώσεις, μεθοδολογικές υποδείξεις, παραδείγματα και ασκήσεις (λυμένες και προτεινόμενες) καθώς και ένα διαγώνισμα θεωρίας και 1 συνολικό διαγώνισμα στην ενότητα στο τέλος τους.

Δεν είναι ανάγκη να μελετήσεις όλα τα μαθήματα μαζί. Ένα-ένα και θα φθάσεις στο τέλος σε μία εβδομάδα όπου θα δώσουμε το επόμενο. Nα γνωρίζεις ότι όσο μας ακολουθείς θα ολοκληρώσεις την ύλη σωστά και στο σωστό χρόνο χωρίς άγχος. Να επιμένεις στο υλικό και να το ολοκληρώνεις χωρίς να το «πασαλείφεις» . Έτσι θα έχεις ομαλή παρακολούθηση.
ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ_(12-16)_

Η συνέχεια των μαθημάτων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού (7-11)

Αγαπητοί μαθητές,

Δείτε την συνέχεια των μαθημάτων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στην προετοιμασία σας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το περιεχόμενό των σημειώσεων αυτών είναι έως και την αντίστροφη συνάρτησης (για εμάς ενότητα 2η ) στο σχολικό σου βιβλίο και περιλαμβάνουν την θεωρία από το σχολικό σου βιβλίο με σχόλια και συμπληρώσεις, μεθοδολογικές υποδείξεις, παραδείγματα και ασκήσεις (λυμένες και προτεινόμενες) καθώς και ένα διαγώνισμα θεωρίας και 1 συνολικό διαγώνισμα στην ενότητα στο τέλος τους.

Δεν είναι ανάγκη να μελετήσεις όλα τα μαθήματα μαζί. Ένα-ένα και θα φθάσεις στο τέλος σε μία εβδομάδα όπου θα δώσουμε το επόμενο. Nα γνωρίζεις ότι όσο μας ακολουθείς θα ολοκληρώσεις την ύλη σωστά και στο σωστό χρόνο χωρίς άγχος.Να επιμένεις στο υλικό και να το ολοκληρώνεις χωρίς να το «πασαλείφεις» . Έτσι θα έχεις ομαλή παρακολούθηση.

ΜΕΡΟΣ Β΄

 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (7-11)_ __

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης στα μαθηματικά Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Δείτε την διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης όπως δόθηκε από το Ι.Ε.Π. για τα μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου και  Γενικού Λυκείου  καθώς και Γ΄ΕΠΑ.Λ. (και Δ΄Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.)

Οδηγίες διδασκαλίας Γυμνασίων

Οδηγίες διδασκαλίας Α΄και Β΄ Γενικού Λυκείου

Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Ημ. Λυκείου και Δ΄Εσπερινού

Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων Γ΄ Ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Οδηγίες διδασκαλίας Α΄και Β΄τάξης των ΕΠΑ.Λ.

 

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου: Σημειώσεις με 6 μαθήματα

Δείτε τα πρώτα 6 μαθήματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στην προετοιμασία σας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το περιεχόμενό των σημειώσεων αυτών είναι έως και την σύνθεση συναρτήσεων (για εμάς ενότητα 1η ) στο σχολικό σου βιβλίο και περιλαμβάνουν την θεωρία από το σχολικό σου βιβλίο με σχόλια και συμπληρώσεις, μεθοδολογικές υποδείξεις, παραδείγματα και ασκήσεις (λυμένες και προτεινόμενες) καθώς και ένα διαγώνισμα στο τέλος τους.

Δεν είναι ανάγκη να μελετήσεις όλα τα μαθήματα μαζί. Ένα-ένα και θα φθάσεις στο τέλος σε μία εβδομάδα όπου θα δώσουμε το επόμενο.

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (1-6)

Έντυπο ενδεικτικού προγραμματισμού διδασκαλίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω έντυπο (ενδεικτικά) για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας (χρονοδιάγραμμα και ενότητες) για κάθε τάξη/μάθημα του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε όποιο έντυπο θέλετε αρκεί να υπάρχουν εβδομάδες και ενότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Διαγνωστικές δοκιμασίες και ενημέρωση σε Γυμνάσια ,ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. (Εγκύκλιοι Σχολικού Συμβούλου ΠΕ03 Ν.Δωδεκανήσου 18/09/2017)

Δείτε τις εγκυκλίους που απέστειλε στα ΓΕ.Λ. σε σχέση με τη διδασκαλία των Μαθηματικών ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Διαγνωστικά ΓΕ.Λ.

Ενημέρωση οδηγίες 2017 ΕΠΑ.Λ.

Ενημέρωση ΓΕ.Λ. 2017

Ενημέρωση Γυμνάσι 2017

 

Θέματα μαθηματικών προσανατολισμού επαναληπτικών εξετάσεων και τέκνων Ελλήνων εξωτερικού

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (5-9-2017)

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (5-9-2017)

Βαθμολογίες των υποψηφίων στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής για τα έτη 2016 και 2017 (πίνακες και διαγράμματα)

Δείτε τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής για τα έτη 2016 και 2017 καθώς και τις διαφορές τους σε πίνακες και διαγράμματα. Οι διαφορές αναλογικά και κατά περίπτωση επηρεάζουν την κίνηση των βάσεων των σχολών και τμημάτων στο 2ο και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο. Οι βαθμολογικές επιδόσεις στα Μαθηματικά φέτος ασκούν  «καθοδικές πιέσεις».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ-2016-2017-Σύγκριση-σχολιασμός

Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Βασίλης Τσαπαρίκος, Μαθηματικός

Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των βάσεων των σχολών

Τα αναλυτικά στατιστικά των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν την Δευτέρα 3 Ιουλίου (χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να γίνει καμία ασφαλής πρόβλεψη).Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται και η ανακοίνωση των βάσεων στις σχολές και στα τμήματα.
(Η παρακάτω ανάλυση αφορά μόνο την περίπτωση των βάσεων στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια με το νέο σύστημα στην κατηγορία 90%).
Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων έχει επίπτωση στις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων (δύσκολα θέματα=χαμηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις), επομένως και στις βάσεις εισαγωγής μόνον αριθμητικά αφού για τη διαμόρφωση των βάσεων (άνοδος ή κάθοδος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά) έχει σημασία όχι το «πόσο» έγραψαν γενικά οι υποψήφιοι, αλλά το «πόσο» έγραψαν σε σχέση με τους υποψήφιους της προηγούμενης χρονιάς μιας και ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις συγκεκριμένες σχολές-τμήματα είναι προκαθορισμένος.
Το ύψος των βάσεων των σχολών-τμημάτων των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ (δηλαδή τα μόρια του τελευταίου εισαγόμενου στη σχολή ή στο τμήμα) διαμορφώνονται ως συνάρτηση των επόμενων τριών παραμέτρων-παραγόντων:
1ος παράγοντας) Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων το πλήθος των μαθητών που εντάσσεται στην βαθμολογική κλίμακα και όχι το % ποσοστό) ακολουθώντας τον γενικό κανόνα: Όσο υψηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις έχουμε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τόσο αυξάνονται οι βάσεις και το αντίθετο, όσο μικρότερες βαθμολογικές επιδόσεις έχουμε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τόσο μειώνονται οι βάσεις (σε σχέση με τις βάσεις των προηγούμενων ετών).
2ος παράγοντας) Ο αριθμός των εισακτέων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εισακτέων στη συγκεκριμένη σχολή, οι βάσεις «τείνουν» να είναι μειωμένες και το αντίθετο, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των εισακτέων, οι βάσεις «τείνουν» να είναι αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για τη συγκεκριμένη σχολή (ο παράγοντας αυτός προσδιορίζεται και ως «προσφορά θέσεων»).

3ος παράγοντας) Η σειρά της δήλωσης- προτίμησης των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο που καθορίζει και τη «ζήτηση» μιας σχολής. Όσο περισσότεροι υψηλόβαθμοι υποψήφιοι δηλώσουν μια συγκεκριμένη σχολή τόσο αυξάνονται και οι βάσεις της σχολής αυτής (ο παράγοντας αυτός προσδιορίζεται και ως «ζήτηση θέσεων»).
Οι προηγούμενες παράμετροι-παράγοντες επιδρούν μεμονωμένα αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανά δύο καθώς και όλoι μαζί, καθορίζοντας την τελική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου στη σχολή.
Στη συγκεκριμένη συγκυρία η πρόβλεψη των βάσεων γίνεται ευκολότερη από πέρσι (αλλά και από άλλες χρονιές), διότι:
Ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις (Επιστημονικά πεδία, 5ο μάθημα , πρόσβαση σε σχολή-τμήμα).
Είναι περιορισμένες οι μεταβολές στο μηχανογραφικό του 2017 σε σχέση με το 2016.
Πρόκειται να έχουμε απόλυτη σύγκριση βαθμών κατά βαθμολογική μονάδα που επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μικρότερη βαθμολογική περιοχή.

Μερικές σκέψεις για τα θέματα των πανελλαδικών στα μαθηματικά (σκέψεις φίλων με τις οποίες συμφωνώ) και αναλυτικός σχολιασμός των θεμάτων κατά θέμα και ερώτημα

Μερικές σκέψεις για τα θέματα των πανελλαδικών στα μαθηματικά (σκέψεις φίλων με τις οποίες συμφωνώ)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (28-06-2017)

Τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων στα Μαθηματικά ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.

Δείτε τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και ΕΠ.Λ. στα Μαθηματικά:

Μαθηματικά (Άλγεβρα) Γ΄Ημερησίου ΕΠΑ.Λ.(08-06-2017-Ημερήσια και Εσπερινά)

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ( Ημερήσια 09/06/2017)

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ( Εσπερινά 09/06/2017)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Ημερήσια 19-06-2017)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Εσπερινά 19-06-2017)

Λύσεις και οδηγίες Βαθμολόγησης στα Μαθηματικά Προσανατολισμού

Προσομοιωμένα διαγωνίσματα 2016 και 2017 Γ΄Λυκείου (Πανελλαδικές)

Δείτε συγκεντρωμένα τα προτεινόμενα προσομοιωμένα διαγωνίσματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τις αναλυτικές-υποδειγματικές λύσεις τους. Τα διαγωνίσματα αυτά προτάθηκαν από την συντακτική ομάδα του Μαθηματικού Περιηγητή και από το Ψηφιακό Σχολείο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ    ΛΥΣΕΙΣ 
Γ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΛΥΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΛΥΣΕΙΣ 
Γ΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΛΥΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016-ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΛΥΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016-www.mathp.gr
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ   ΛΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-2016-ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΛΥΣΕΙΣ
Γ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΛΥΣΕΙΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 11-03-2017

Οι αναλυτικές -υποδειγματικές λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 11-03-2017

Εναλλακτικές Λύσεις-θεμάτων Γ4, Δ2 __

και αναλυτικό σχέδιο βαθμολόγησης για κοινή βαθμολογική αντιμετώπιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11-03- 2017

2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 30-04-2017- 2ο

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 11-03-2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 24-03-2017

ΛΥΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 24-03-2017

ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΑΛΓΕΒΡΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2-4-2017 ΕΠΑ.Λ Γ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ 2017.

Το υλικό παρουσίασης για την επιλογή, δομή και διάρθρωση των θεμάτων στα Μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου.

Δείτε το υλικό που παρουσιάστηκε σήμερα στην συνάντηση των Μαθηματικών ΠΕ03 των Γυμνασίων (και όσων διδάσκουν μαθηματικά στο Γυμνάσιο)  της Ν. Ρόδου σχετικά με την επιλογή, δομή και διάρθρωση των θεμάτων στα μαθηματικά όλων των τάξεων των Γυμνασίων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Θέματα εξετάσεων Γυμνασίων

Η πλατφόρμα επιμόρφωσης «Διδακτικής Γεωμετρίας»

Δείτε ΕΔΩ ως επισκέπτες την πλατφόρμα  που χρησιμοποιηθήκε στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ03 Μαθηματικών για τη «Διδακτική της Γεωμετρίας». Μπορείτε να κατεβάσετε μέρος του υλικού. Η πλατφόρμα moodle είναι στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Όλα όσα χρειάζονται για τις εξετάσεις: Οδηγίες προαγωγικών εξετάσεων-Τράπεζες Θεμάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

Δείτε όλα όσα χρειάζονται για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά των Γυμνασίων, των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. με πανόραμα οδηγιών εξετάσεων, διδακτέας ύλης, θέματα Τράπεζας θεμάτων του Ι.Ε.Π. (κατανεμημένα κατά κεφάλαιο και διαβάθμιση θέματος) , θέματα παλαιοτέρων ετών (και σε Word για επεξεργασία).

Μια προσφορά στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τον Μαθηματικό Περιηγητή.

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οδηγίες εξετάσεων Γυμνασίων 2017

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας  μαθηματικών Γυμνασίου 2016

Τράπεζα θεμάτων παλαιοτέρων ετών(όλες οι τάξεις)

Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων 1 (όλες οι τάξεις)

————————————————————————————————————————————————————————–

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οδηγίες εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2017

Aναλυτικές οδηγίες διδασκαλίας και διαχείριση ύλης Α, Β΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄Εσπερινού ΓΕ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ-Ι.Ε.Π

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β΄ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-Ι.Ε.Π.

ΘΕΜΑΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ(Παλαιοτέρων ετών)

—————————————————————————————————————————————————————————–

ΕΠΑ.Λ.

Οδηγίες εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2017

Οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης

θέματα εξετάσεων Ν. Δωδεκανήσου (παλαιοτέρων ετών και σε Word)

—————————————————————————————————————————————————————————–

Μια αποκλειστική προσφορά από το Μαθηματικό Περιηγητή !

:-P

σε όλους τους μαθητές και τους καθηγητές μαθηματικών

Δείτε όλα τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων του Γυμνασίου και των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄και Β΄ τάξης του Λυκείου σε  μορφή WORD.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩN ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2014

———————————————————————————-

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

Οδηγίες προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου που απέστειλε σήμερα 10-05-2017 στα Γυμνάσια της περιοχής αρμοδιότητας ο Σχολικός Σύμβουλος Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Οδηγίες εξετάσεων Γυμνασίων 2017

Όλα τα προσομοιωμένα διαγωνίσματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. από τον Μαθηματικό Περιηγητή

 Δείτε όλα τα διαγωνίσματα προσομοίωσης που έχει αναρτήσει ο Μαθηματικός Περιηγητής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων μαζί με τις αναλυτικές λύσεις τους.

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 11-03-2017

Οι αναλυτικές -υποδειγματικές λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 11-03-2017

Εναλλακτικές Λύσεις-θεμάτων Γ4, Δ2 __

και αναλυτικό σχέδιο βαθμολόγησης για κοινή βαθμολογική αντιμετώπιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11-03- 2017

2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 30-04-2017- 2ο

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 30-04-2017-2-2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 24-03-2017

ΛΥΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 24-03-2017

ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΑΛΓΕΒΡΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2-4-2017 ΕΠΑ.Λ Γ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ 2017.

Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Θέματα Τράπεζας Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Ι.Ε.Π. -Άλγεβρα Β΄Λυκείου και Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄Λυκείου

Δείτε τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Ι.Ε.Π. στην Άλγεβρα και στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄Λυκείου ταξινομημένα κατά  κεφάλαιο και κατηγορία θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β΄ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Επιμέλεια: Γιάννης Καραγιάννης

Το υλικό της συνάντησης για τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα μαθηματικά των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην συνάντηση των καθηγητών Μαθηματικών της Νήσου Ρόδου  στο 1ο Γυμνάσιο Ρόδου με τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου με θέμα: «Επιλογή, δομή και διάρθρωση των θεμάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ. Επίσης παραθέτουμε θέματα από τα έτη 2014-2015-2016 για τα μαθήματα μαθηματικών της Α΄και Β΄ Γενικού Λυκείου.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2017

ΘΕΜΑΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οδηγίες προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Μαθηματικά των Επαγγελματικών Λυκείων

Δείτε το έγγραφο που απέστειλε σήμερα 03-05-2017 στα Επαγγελματικά Λύκεια των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ο Σχολικός Σύμβουλος αρμοδιότητας για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθηματικά όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οδηγίες εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2017

2ο Προσομοιωμένο Διαγώνισμα Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού (30-04-2017) μαζί με τις λύσεις τους

Δείτε το 2ο προσομοιωμένο διαγώνισμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Επισημαίνουμε ότι ΔΕΝ θα δοθεί άλλο προσομοιωμένο διαγώνισμα ούτε άλλες ασκήσεις στα Μαθηματικά Προσανατολισμού. Αρκεί η μελέτη όσων μέχρι τώρα δώσαμε, του σχολικού Βιβλίου και του ΨΕΒ του Υπουργείου καθώς και του βιβλίου «Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου -Γιάννης Καραγιάννης».(Το 2ο θέμα στηρίζεται σε πρόταση του μαθηματικού Νίκου Παπαγγελή).

Ευχόμαστε επιτυχία

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 30-04-2017- 2ο

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 30-04-2017-2-2017

Οδηγίες για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθηματικά των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Δείτε τις οδηγίες για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων που απέστειλε σήμερα 26/04/2017 ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών αρμοδιότητας των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Οδηγίες εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2017

Προσομοιωμένο Διαγώνισμα Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. και οι αναλυτικές λύσεις των θεμάτων

Δείτε το προσομοιωμένο διαγώνισμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) της Γ΄τάξης του Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου. Δείτε επίσης τις αναλυτικές λύσεις των θεμάτων του διαγωνίσματος.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2-4-2017 ΕΠΑ.Λ Γ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ 2017.

Μέχρι 30 Απριλίου η διάθεση του βιβλίου «Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού-Γιάννης Καραγιάννης»

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA

της  Γ΄Λυκείου

Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Διάθεση έως 30 Απριλίου-Παραγγελίες έως 20 Απριλίου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ΑΥΤΟ-ΕΚΔΟΣΗ και αριθμεί συνολικά 308 σελίδες. Περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια, τα 4 εκ των οποίων αντιστοιχούν, το κάθε ένα, σε ένα θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Θέμα Α, Β, Γ και Δ).

Το 5ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα θέματα των τελευταίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, όλων των τύπων Γενικών Λυκείων, προτεινόμενα προσομοιωμένα διαγωνίσματα, θέματα προτεινόμενα από την Ε.Μ.Ε. καθώς και 10 απαιτητικά θέματα.

Το κάθε κεφάλαιο στηρίζεται στο:

 • Σχολικό Βιβλίο,
 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα του Υπουργείου,
 • Στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ετών 2000-2016 (προσαρμοσμένα στην νέα ύλη) , κατανεμημένα κατά επίπεδο θέματος (Α, Β, Γ και Δ) ,
 • Στις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης που έχουν δοθεί από το Ι.Ε.Π. και
 • Στα προτεινόμενα πρωτότυπα δικά μας θέματα.

Για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών περιλαμβάνει διαγωνίσματα ανά επίπεδο θέματος (Διαγώνισμα Α, Β, Γ και Δ θέματος) στο τέλος κάθε αντίστοιχου Κεφαλαίου και προσομοιωμένα διαγωνίσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων σε όλη την εξεταστέα ύλη, στο ύφος, τη δομή και την διαβάθμιση των πανελλαδικών εξετάσεων..

Αυτή η διαφορετική από τις άλλες πρότασή μας θεωρούμε ότι αποτελεί εχέγγυο για την άρτια -ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τέλος, οι απαντήσεις -υποδείξεις και λύσεις των ασκήσεων, προσομοιωμένων διαγωνισμάτων καθώς και των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων δίνονται ΔΩΡΕΑΝ σε ένα βιβλίο e-book, υποδειγματικά λυμένα και όπως ακριβώς πρέπει να γράφονται από τους μαθητές στο γραπτό τους.

Τέλος δίνεται ΔΩΡΕΑΝ e-book με όλη την θεωρία σε μορφή ερώτησης- απάντησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σημαντικές Παρατηρήσεις:

 • Η διάθεση του βιβλίου γίνεται αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένου βιβλιοπωλείου και οι παραγγελίες αποστέλλονται, μέσω courier με αντικαταβολή.
 • Η τιμή του βιβλίου είναι 21,30 ευρώ+έξοδα αποστολής (5 ευρώ)=26,30 τελικό ποσό με την παράδοση.
 • Για περισσότερα από 5 αντίτυπα δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής.
 • Για περισσότερα από 10 αντίτυπα υπάρχει έκπτωση 15% και δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

συμπληρώνοντας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Κινητό (ή άλλο τηλ):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ:

Τηρείται σειρά προτεραιότητας και λαμβάνετε απαντητικό mail με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Προσομοιωμένο διαγώνισμα -αναλυτικές λύσεις στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής της Γ΄Λυκείου (24-03-2017)

Δείτε το προσομοιωμένο διαγώνισμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής της Γ΄Ημερησίου Λυκείου καθώς και τις αναλυτικές-υποδειγματικές λύσεις τους.  Θα ακολουθήσει το αντίστοιχο προσομοιωμένο διαγώνισμα για την Γ΄τάξη των ΕΠΑ.Λ. την Κυριακή 2-4-2017 ώρα 9 π.μ..

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 24-03-2017

ΛΥΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 24-03-2017

 

Προσομοιωμένο Διαγώνισμα, Λύσεις και Σχέδιο Βαθμολόγησης στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

Tο 1ο προσομοιωμένο διαγώνισμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄Λυκείου.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 11-03-2017

Οι αναλυτικές -υποδειγματικές λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 11-03-2017

Εναλλακτικές Λύσεις-θεμάτων Γ4, Δ2 __

και αναλυτικό σχέδιο βαθμολόγησης για κοινή βαθμολογική αντιμετώπιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 11-03- 2017

Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Τα ονόματα όσων επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτική Γεωμετρίας» από τον Νομό Κυκλάδων

Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ΠΕ03 Μαθηματικών επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτική Γεωμετρίας» με τη μεθοδολογία της από απόστασης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας moodle του Π.Σ.Δ. που οργανώνει ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
1.  Μαρία Ζευγώλη, ΓΕΛ Νάξου
2. Μανδηλαράς Νικηφόρος , ΓΕΛ Νάξου-Κυκλάδων
3. Μελισσάρη Χρυσουλα ,  Γυμνάσιο Νάουσας Πάρου
4.  Μαυρομμάτη Ειρήνη ,  ΓΕΛ Νάουσας Πάρου
5.  Γίδαρη Στέλλα, Γυμνασιο Νάουσας Πάρου   
6. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Γυμνάσιο Λ.Τ. Σίφνου
7. Λάγκα Χρυσάνθη, ΚΕ.Δ.Δ.Υ Σύρου  
8. Μήτσου Γιώργος, Γυμνάσιο Μεσαριάς Θήρας,
9. Γιακουμοπούλου Αικατερίνη Σοφία, Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κορθίου
10. Μπίζα Θεοδώρα, ΕΠΑ.Λ. Μήλου
11. Ζανέτζη Κυριακή , Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κύθνου
12. Βάρσος Αθανάσιος ΠΕ03, Γυμνάσιο Λ.Τ. Κουφονησίων
13. Κατσίπης Νικόλαος , Γυμνάσιο Θήρας
14. Λουμπρίνης Γεώργιος ,Γυμνασιο Θήρας
15. Κατσώνη  Αδαμαντία ,  Γυμνάσιο Τραγαίας Νάξου,
16. Χήρα Μαρία, Γυμνάσιο Κέας
17. Μάρκου Ελένη, Γυμνάσιο,ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. Κέας
18. Παπαμιχαήλ Παναγιώτης, ΓΕ.Λ. Σύρου
Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 12 Μαρτίου 2017
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν (ή να αποκτήσουν) e-mail στο Π.Σ.Δ. για να εγγραφούν στην πλατφόρμα.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα λάβουν στο προσωπικό τους mail οδηγίες εγγραφής τις επόμενες ημέρες.

Υποστήριξη μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και τις προαγωγικές/απολυτήριες

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ότι ο Μαθηματικός Περιηγητής θα αναρτήσει προσομοιωμένα διαγωνίσματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Ημερησίου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

1ο Προσομοιωμένο διαγώνισμα: Σάββατο 10 Μαρτίου ώρα 09:00 (Μπορείτε να συντονιστείτε). Την Δευτέρα 12 Ματτίου θα αναρτηθούν οι πλήρεις και αναλυτικές λύσεις των θεμάτων καθώς και αναλυτικό σχέδιο βαθμολόγησης των γραπτών.

2ο Προσομοιωμένο διαγώνισμα: Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θα δοθεί 1 προσομοιωμένο διαγώνισμα στα μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και 1 στα Μαθηματικά των ΕΠΑ.Λ.

Τέλος, από τις αρχές Απριλίου θα δοθούν θέματα παλαιοτέρων ετών (2013-2016) για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου , του ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

12 Μαρτίου θα ξεκινήσει το επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτική Γεωμετρίας» για τους εκπαιδευτικούς των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην της Ρόδου)

Στις 12 Μαρτίου 2017 θα ξεκινήσει το επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτική Γεωμετρίας» με την μέθοδο της από απόστασης εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών που έχουν επιλεγεί από τους Νομούς Δωδεκανήσων και Κυκλάδων. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί πρέπει να έχουν (ή να αποκτήσουν) mail από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) ώστε να μπορέσουν με τους κωδικούς τους να εγγραφούν στην πλατφόρμα moodle του μαθήματος.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου (Κεφάλαιο 3ο-Ολοκληρωτικός λογισμός)

Δείτε τις απαντήσεις, με τις πλήρεις δικαιολογήσεις τους, στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου στο Κεφάλαιο 3ο (Ολοκληρωτικός Λογισμός).Προσέξτε ιδιαίτερα NA MHN ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ τις ερωτήσεις εκτός εξεταστέας ύλης (Αόριστο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκλήρωμα).

Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ)

Υλικό επιμόρφωσης ευρωπαικών προγραμμάτων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

Δείτε υλικό επιμόρφωσης και διδακτικές καινοτομίες σε ευρωπαϊκά προγράμματα απο το έργο Scientix ΄το οποίο αξιολογήθηκε στις 100 καλύτερες εκπαιδευτικές καινοτομίες στον κόσμο ΕΔΩ για περισσότερα.

ΕΔΩ το υλικό της επιμόρφωσης της συνάντησης του Σαββάτου(18/02/17)

ΕΔΩ τα προγράμματα που τρέχουν στο έργο Scientix

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν αφίσες των έργων για μία συνοπτική εικόνα των προγραμμάτων στο έργο Scientix  ΕΔΩ

Τα ονόματα των επιλεγέντων εκπαιδευτικών ΠΕ03 Μαθηματικών -Νησιών Ν. Δωδεκανήσου (πλην Ρόδου και Κω)

Τα ονόματα των επιλεγέντων εκπαιδευτικών ΠΕ03 Μαθηματικών των Νησιών του Νομού Δωδεκανήσου (πλην Ρόδου και Κω) που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ».
1. Μυλωνάς Χαράλαμπος , ΓΕΛ Λέρου
2. Αναβάλογλου Ορέστης , 2ο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ Καλύμνου
3. Ζαχαριουδάκη Μαρία , Γυμνάσιο Πάτμου
4. Λειβαδίτου Χρυσούλα, ΕΕΕΕΚ Καλύμνου
5. Διαμαντίδης Θεοχάρης, 3ο Γυμνάσιο Καλύμνου 
6. Ρηγογιάννης Δημήτριος, 2ο Γυμνάσιο Καλύμνου
7.  Παράσχου Ανδρομάχη,  3ο Γυμνάσιο Χώρας Καλύμνου
8.  Παπαδοπούλου Μαγδαληνή , Εσπερινό Γυμνάσιο Λέρου
9. Λιάζου Κατερίνα, Εσπερινό Γυμνάσιο Λέρου
10. Μανωλάκη Ειρήνη,  Γυμνάσιο Σύμης
11. Κονταδάκης Εμμανουήλ Ευάγγελος , 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου
12. Μοσχοπούλου Ελπίδα , 2ο Γυμνάσιο Λέρου
13. Σουλιώτη Βασιλική , Γυμνάσιο με Τ.Λ. Νισύρου
14. Χατζαντώνης Μιχαήλ, Γυμνάσιο με Τ.Λ. Αγαθονησίου
15. Αυλιώτου Ελένη, 1o ΓΕ.Λ. Καλύμνου
16. Έλληνας Κων/νος, ΔΔΕ Ν. Δωδεκανήσου
Επιλέχθηκαν όσοι αιτήθηκαν.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν (ή να αποκτήσουν) λογαριασμό στο Π.Σ.Δ. και θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Διδακτικό υλικό στην Άλγεβρα Β΄Λυκείου: Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση Β΄Λυκείου

Δείτε διδακτικό υλικό στην Άλγεβρα της Β΄Λυκείου στο κεφάλαιο Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση. Το υλικό περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου
 • Ερωτήσεις θεωρίας
 • Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων του Ι.Ε.Π.
 • Προτεινόμενα θέματα
 • Διαγωνίσματα
Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ _Εκθετική-Λογαριθμική_ doc

Επιμορφωτικές δράσεις για τους καθηγητές Θετικών επιστημών της Ρόδου

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet – EUN) αποτελεί ένα διευρυμένο δίκτυο εκπαίδευσης, 30 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό στόχο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλους τους τομείς και τους εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση (Υπουργεία, σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές, ερευνητές, κ.α.). Επίσης βασικό μέλημα του Σχολικού Δικτύου είναι μέσα από στρατηγικά σχεδιασμένες εκστρατείες να ευαισθητοποιηθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές σε εκπαιδευτικά θέματα των μαθηματικών, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η κοινότητα των επιστημών Scientix, δημιουργήθηκε στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, ως ένα έργο που προσπαθεί να διευκολύνει την τακτική διάδοση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της επιστήμης της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο Scientix αξιολογήθηκε στις 100 καλύτερες εκπαιδευτικές καινοτομίες στον κόσμο (https://edu.ellak.gr/2017/02/08/to-scientix-ine-mia-apo-tis-100-spoudeoteres-ekpedeftikes-kenotomies-tou-kosmou/)

Με πρωτοβουλία του σχολικού συμβούλου Μαθηματικών κ. Καραγιάννη Ιωάννη το Σάββατο 18/2 και ώρα 11.30-13.00  στο 1ο Γυμνάσιο Ρόδου , θα υλοποιηθεί επιμορφωτικό εργαστήριο, όπου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και εκπαιδευτικούς θετικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποηθούν από την εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 ,καθηγήτρια του Πειραματικού σχολείου της Ευγαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης  Παναγιώτα Αργύρη, μέντορα του προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τις καινοτόμες δράσεις του Ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου (www.eun.org) και πιο συγκεκριμένα για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα αξιοποίησης της ανοιχτής διαδικτυακής πύλης  Scientix (www.scientix.eu/).

Ενδεικτικό πρόγραμμα :

11.30- 11.45  Οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω του Ευρωπαϊκού έργου Scientix

11.45-12.15 Η αξιοποίηση του αποθετηρίου και των εκπαιδευτικών πόρων (διδακτικά σενάρια, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις κλπ) για την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας

12.15-12.30  Παραδείγματα έργων που μπορούν να εφαρμοστούν στη σχολική ταξη των θετικών επιστημών.

12.30-12.45 Το Ευρωπαϊκό έργο STEM Alliance (http://www.stemalliance.eu/) και ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός «All-STEM, all-stars» με στόχο να δοθούν στους εκπαιδευτικούς κίνητρα για να εμπνεύσουν τους μαθητές σε καριέρες θετικών επιστημών.

12.45-13.00 Συζήτηση

Για την συμμετοχή σας συμπληρώστε την φόρμα  https://goo.gl/forms/s6a8P6QYf7CLGU8t2

(απαιτείται για την αποστολή των βεβαιώσεων παρακολούθησης)

Τέλος την Παρασκευή 17/02/2017 η κα. Παναγιώτα Αργύρη με τον Σχολικό Σύμβουλο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιήσουν δειγματική διδασκαλία σχετική με το παραπάνω πρόγραμμα στην Α΄και Β΄τάξη του 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου

Νέο βιβλίο Επανάληψης Μαθηματικών Γ΄Λυκείου Προσανατολισμού

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε την έκδοση του νέου βιβλίου:

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA

της  Γ΄Λυκείου

Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ΑΥΤΟ-ΕΚΔΟΣΗ και αριθμεί συνολικά 298 σελίδες. Περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια, τα 4 εκ των οποίων αντιστοιχούν, το κάθε ένα, σε ένα θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Θέμα Α, Β, Γ και Δ).

Το 5ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα θέματα των τελευταίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, όλων των τύπων Γενικών Λυκείων, προτεινόμενα προσομοιωμένα διαγωνίσματα, θέματα προτεινόμενα από την Ε.Μ.Ε. καθώς και 10 απαιτητικά θέματα.

Το κάθε κεφάλαιο στηρίζεται στο:

 • Σχολικό Βιβλίο,
 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα του Υπουργείου,
 • Στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ετών 2000-2016 (προσαρμοσμένα στην νέα ύλη) , κατανεμημένα κατά επίπεδο θέματος (Α, Β, Γ και Δ) ,
 • Στις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης που έχουν δοθεί από το Ι.Ε.Π. και
 • Στα προτεινόμενα πρωτότυπα δικά μας θέματα.

Για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών περιλαμβάνει διαγωνίσματα ανά επίπεδο θέματος (Διαγώνισμα Α, Β, Γ και Δ θέματος) στο τέλος κάθε αντίστοιχου Κεφαλαίου.

Αυτή η διαφορετική από τις άλλες πρότασή μας θεωρούμε ότι αποτελεί εχέγγυο για την άρτια -ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τέλος, οι απαντήσεις -υποδείξεις και λύσεις των ασκήσεων, προσομοιωμένων διαγωνισμάτων καθώς και των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων δίνονται ΔΩΡΕΑΝ σε ένα βιβλίο e-book, υποδειγματικά λυμένα και όπως ακριβώς πρέπει να γράφονται από τους μαθητές στο γραπτό τους.

Τέλος δίνεται ΔΩΡΕΑΝ e-book με όλη την θεωρία σε μορφή ερώτησης- απάντησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σημαντικές Παρατηρήσεις:

 • Η διάθεση του βιβλίου γίνεται αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένου βιβλιοπωλείου και οι παραγγελίες αποστέλλονται, μέσω courier με αντικαταβολή.
 • Η τιμή του βιβλίου είναι 21,30 ευρώ+έξοδα αποστολής.
 • Για περισσότερα από 5 αντίτυπα δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής.
 • Για περισσότερα από 10 αντίτυπα υπάρχει έκπτωση 15% και δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

 • Στο site ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ με ένα σχόλιο (που δεν δημοσιοποιείται) ή
 • στο mail: karagiiv01@yahoo.gr ή
 • στο facebook: ΕΔΩ ή
 • στο τηλέφωνο: 2241068945 (5-8 μ.μ.)

συμπληρώνοντας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Κινητό (ή άλλο τηλ):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ:

Τηρείται σειρά προτεραιότητας και λαμβάνετε απαντητικό mail με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί ΠΕ03 που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτική Γεωμετρίας» (Ν. Κως)

Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί ΠΕ03 της Ν. Κω που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτική Γεωμετρίας» (επιλέχθηκαν όσοι αιτήθηκαν).
1. Γεωργιάδης Μύρωνας, 2ο Γυμνάσιο Κω
2. Γέροντας Νικόλαος, 1ο,2ο ΓΕ.Λ. Κω
3. Διαμαντής Ηλίας,2ο ΓΕ.Λ. Κω
4. Κόλλια Γεωργία, 1ο ΕΠΑ.Λ. Κω
5. Μαγκλάρας Τάσος, 1ο ΓΕ.Λ. Κω
6. Μουρατίδης Χρυστόφορος, 1ο Γυμνάσιο Κω
7. Οικονόμου Αθανάσιος, 1ο ΕΠΑ.Λ. Κω
8. Χατζηχρήστος Δημήτρης, 2ο ΓΕ.Λ. Κω
9. Χρυσοστομίδου Αγάπη, Γυμνάσιο Ζηπαρίου
10.Πασπαρά Μαρία, 1ο ΓΕ.Λ. Κω
11. Μούκας Δημήτριος, Γυμνάσιο, Λ.Τ. Ζηπαρίου
12. Σκουμπουρδής Ιωάννης, 1ο ΓΕ.Λ. Κω
13. Μπαμπανιώτης Αντώνιος, ΓΕ.Λ. Αντιμάχειας
Εκπαιδευτές:
Νικολής Αθανάσιος, Δρ. Μαθηματικών, Καθηγητής ΠΕ03 ,Υπ/ντής 1ου Γυμνασίου Κω
Γεωργακόπουλος Ηλίας, Καθηγητής ΠΕ03 , Υπ/ντής 2ου ΓΕ.Λ. Κω
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν (ή να αποκτήσουν) λογαριασμό στο Π.Σ.Δ. και θα λάβουν οδηγίες για την εγγραφή τους την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Το υλικό που παρουσιάστηκε στην ενημέρωση των καθηγητών Μαθηματικών για τις Δημιουργικές Εργασίες

Δείτε το υλικό που παρουσιάστηκε σήμερα 08/02/2017 στην ενημέρωση των καθηγητών ΓΕ.Λ. της Ν. Ρόδου από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων σε ό,τι αφορά στις Δημιουργικές Εργασίες στην Α΄και Β΄τάξη ΓΕ.Λ.

Δημιουργικές εργασίες (Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών)

Δημιουργικές εργασίες (I.E.Π)

Το υλικό που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα για τα Μαθηματικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε το υλικό που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα του Σαββάτου 28/02/207 στα εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία» με θέμα: «Η διδασκαλία και η αξιολόγηση στα Μαθηματικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις».

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ι ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Σχολικός Σύμβουλος)

Μαλλιάκας_Κ_Ιανουάριος_2017-1 (Καθηγητής 1ου ΓΕ.Λ. Ρόδου)

Βυρίνης Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 28-01-17 (Πρόεδρος Συλλόγου Φροντιστών Δωδεκανήσου)

Δείτε το βίντεο

Διδακτικό υλικό Άλγεβρας Α΄Λυκείου στις συναρτήσεις (Κεφάλαια 6ο-7ο)

Δείτε  διδακτικό υλικό στην Άλγεβρα της Α΄Λυκείου στα κεφάλαια 6ο και 7ο . Το υλικό περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις Θεωρίας
 • Λυμένες ασκήσεις
 • Ασκήσεις θέματα (Τράπεζας και προτεινόμενα)
 • Διαγωνίσματα (σύμφωνα με τη νομοθεσία)

Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο

6ο,7ο  Κεφάλαιο Άλγεβρας Α΄Λυκείου 

Διδακτικό υλικό στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄Λυκείου (Πανελλαδικές)

Δείτε διδακτικό υλικό σχετικό με τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής για την Γ΄Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το υλικό περιλαμβάνει:

 • Συνοπτική Θεωρία
 • Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου
 • Ασκήσεις-Θέματα
 • Διαγωνίσματα

Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο

Κεφάλαιο 3ο Πιθανότητες

Ενημέρωση για το Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτική Γεωμετρίας» για τους Μαθηματικούς της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μαθηματικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.(μόνιμους ή αναπληρωτές) για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες  του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο: «Διδακτική Γεωμετρίας».

1. Η διαδικασία επιλογής και ανακοίνωσης των ονομάτων των εκπαιδευτικών της Ν. ΡΟΔΟΥ που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί και οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών έχουν κοινοποιηθεί στις σχολικές τους μονάδες.

2. Η διαδικασία αιτήσεων για τους Μαθηματικούς της Ν. ΚΩ θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 9η Φεβρουαρίου 2017. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με την αποστολή e-mail στο iokaragi@sch.gr με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ: ΚΩΔΙΚΟΣ 333

3. Η διαδικασία αιτήσεων για τους Μαθηματικούς των υπολοίπων νησιών του Ν. Δωδεκανήσου θα αρχίσει την 10η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 19η Φεβρουαρίου 2017. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με την αποστολή e-mail στο iokaragi@sch.gr με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ: ΚΩΔΙΚΟΣ 444.

4. Η διαδικασία αιτήσεων για τους Μαθηματικούς του Ν. Κυκλάδων θα αρχίσει την 20η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 28η Φεβρουαρίου 2017.Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με την αποστολή e-mail στο iokaragi@sch.gr με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ: ΚΩΔΙΚΟΣ 555.

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) για να μπορέσουν να εγγραφούν στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Όσοι δεν διαθέτουν μπορούν εύκολα να αιτηθούν αναζητώντας πληροφορίες στο www.sch.gr.

Το πρόγραμμα των περιπτώσεων 2,3, 4 και η πλατφόρμα moodle θα ανοίξει στις 01-03-2017

Ενδεικτική θεματολογία για τις Δημιουργικές Εργασίες της Α΄και Β΄Λυκείου στα Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)

Δείτε έναν κατάλογο με ενδεικτική θεματολογία για τις Δημιουργικές εργασίες στα Μαθηματικά της Α΄και Β΄Γενικού Λυκείου (στην Άλγεβρα και στη Γεωμετρία). Οι θεματικές περιοχές είναι σε σχέση με την ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών μέχρι τις μέρες μας, στις εφαρμογές που απορρέουν από το περιεχόμενο των σχολικών μαθηματικών της Α΄και Β΄τάξης των ΓΕ.Λ. με την επίλυση προβλημάτων-εφαρμογών καθώς και με τη διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών με άλλες επιστήμες.Αναφέρονται τίτλοι που δόθηκαν από το Ι.Ε.Π. και τίτλοι που προτείνονται από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών (σε όποιο κεφάλαιο δεν αναφέρεται ενότητα οι εργασίες μπορούν να δοθούν και στο σύνολο του κεφαλαίου).

Ενδεικτική θεματολογία στα Μαθηματικά  στις Δημιουργικές εργασίες Α΄και Β΄ Γενικού Λυκείου

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ   ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Υπόδειγμα Ι: Σχέδιο Υποβολής Δ.Ε. του Εκπαιδευτικού και Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της ΔΕ

Υπόδειγμα ΙΙ: Σχέδιο Υποβολής Δ.Ε. του Μαθητή ή της Ομάδας, οδηγίες σύνταξης της αναφοράς και οδηγίες για τη βιβλιογραφική καταχώρηση

Υπόδειγμα ΙΙΙ: Πίνακες Επιλογής Θεμάτων της Δ.Ε. κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο (Τάξεις Α ́ και Β ́)

Υπόδειγμα ΙV: Ενδεικτικά Θέματα για ορισμένα Γνωστικά Αντικείμενα

Υπόδειγμα V: Συνοπτικό Διάγραμμα της Διαδικασίας Εκπόνησης της ΔΕ

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί ΠΕ03 που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδακτική Γεωμετρίας»

Ανακοινώνονται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 03 της Ν. Ρόδου που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο  «Διδακτικής Γεωμετρίας» που θα υλοποιηθεί με την ευθύνη του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών των Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου 2017 και θα είναι διάρκειας τεσσάρων διδακτικών εβδομάδων. Το σεμινάριο στηρίζεται στην μικτή μέθοδο διδασκαλίας που περιλαμβάνει Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις και εξ αποστάσεως διδασκαλία και θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα moodle του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό mail στο Π.Σ.Δ. Τα ονόματα των επιλεγέντων εκπαιδευτικών (ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις ενδιαφέροντος) είναι:

1.ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
2.ΣΕΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3.ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ
5. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ
7. ΝΤΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
8. ΣΥΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
9.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10.ΚΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
11. ΣΤΑΜΑΤΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
13.ΣΕΓΓΗ ΕΛΕΝΗ
14. ΚΙΑΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
15.ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ
16.ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΦΩΝΙΟΣ
19. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
20.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   
21. NTEMOY MAΡΙΑ
22. ΑΝΝΑ ΒΛΙΣΙΔΟΥ 
23. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ
Θα ακολουθήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 για τα υπόλοιπα νησιά του Ν. Δωδεκανήσου και του Ν. Κυκλάδων στην επιμόρφωση των οποίων θα πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις και εκπαίδευση στην πλατφόρμα moodle του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).Ο σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τεχνικές για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του μαθήματος της Γεωμετρίας και να υλοποιήσουν στην πράξη διδασκαλίες από τις οποίες θα προκύψουν καλές πρακτικές αλλά και σημεία προβληματισμού που θα τεθούν σε συζήτηση.

Βιντεο-ΜΑΘΗΜΑΤΑ στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου από το ΨΕΒ του Υπουργείου

Δείτε τα βιντεο-ΜΑΘΗΜΑΤΑ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ από το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου με πολλά μαθήματα στις υποενότητες. Ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για πολύ καλή προετοιμασία των υποψηφίων.

 

Πλοηγηθείτε ΕΔΩ από το μενού πλοήγησης.Επιλέξτε κεφάλαιο- ενότητα- βιντεοδιαλέξεις.

Συμπληρώστε την προετοιμασία σας με τις επιλεγμένες ασκήσεις και θεωρία.

Διδακτικό υλικό στην Άλγεβρα της Β΄Λυκείου (Κεφάλαιο 4ο : Πολυωνυμικές Εξισώσεις)

Δείτε διδακτικό υλικό από το κεφάλαιο 4ο (Πολυωνυμικές Εξισώσεις) στην Άλγεβρα της Β΄Λυκείου

Το υλικό περιλαμβάνει:

Θεωρία-αποδείξεις

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Ασκήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του ΙΕΠ (θέματα ταξινομημένα Β, Γ και Δ).

Διαγωνίσματα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΚΕΦ 4ο-ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ)

2η ανακοίνωση για το βιβλίο μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

Ανακοίνωση:
Η 3η έκδοση του βιβλίου «Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου» (Γιάννης Καραγιάννης) θα είναι έτοιμη αμέσως μετά τις γιορτές. Ευχαριστώ μαθητές (οι μαθητές είναι οι περισσότεροι!) και συναδέλφους για τα σχόλια που μου στέλνουν, ελπίζω να τους βοηθήσει. Επίσης όσοι το έχουν λάβει να στείλουν e-mail στο iokaragi@sch.gr με ονοματεπώνυμο και κωδικό 222, ώστε να λάβουν τα 2 e-books δωρεάν στις 10/01/17.

Δείτε τις απαντήσεις με τις δικαιολογήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου (Κεφάλαιο 2ο)

Δείτε τις απαντήσεις με τις δικαιολογήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου στο Κεφάλαιο 2ο (Διαφορικός Λογισμός). Στην πλειοψηφία τους είναι ένα πολύ καλό βοήθημα για την κατανόηση της ύλης και οπωσδήποτε αποτελεί μια καλή τράπεζα για την εξέταση του 1ου θέματος των πανελλαδικών (αναγόμενες σε ερωτήσεις Σωστού-Λάθους)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Γ΄ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

1η ανακοίνωση για το βιβλίο «Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου»-Καραγιάννης Γιάννης

Όσοι έχουν λάβει το βιβλίο «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ»-Καραγιάννης Γιάννης να στείλουν e-mail στο iokaragi@sch.gr με ονοματεπώνυμο και τον κωδικό 222 ώστε να λάβουν τα 2 -book στις 10/01/2017
Ευχαριστώ

Διδακτικό υλικό στην Άλγεβρα της Α΄Λυκείου-3ο Κεφάλαιο

Δείτε διδακτικό υλικό στο 3ο Κεφάλαιο στην Άλγεβρα της Α΄Λυκείου (είναι απόσπασμα από το Βιβλίο Άλγεβρα Α΄Λυκείου -Καραγιάννης Ι., εκδόσεις Σαββάλας).

Το υλικό περιλαμβάνει:

Θεωρία-αποδείξεις

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Ασκήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του ΙΕΠ (θέματα ταξινομημένα Β, Γ και Δ).

Ασκήσεις προτεινόμενες (πρωτότυπες)

Διαγωνίσματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (όχι στα επαναληπτικά διαγωνίσματα)

Σημειώσεις στα Μαθηματικά για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου

Δείτε σημειώσεις για τα μαθηματικά για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (Άλγεβρα και Γεωμετρία) που περιέχουν συνοπτική θεωρία-Ασκήσεις και Διαγωνίσματα.

Συνοπτική θεωρία Γ΄Γυμνασίου

Συνοπτιή θεωρία Β΄Γυμνασίου

Α΄Γυμνασίου _3Α+2Β_

Τράπεζα θεμάτων Β΄Λυκείου (Άλγεβρα και Μαθηματικά Προσανατολισμού)

Δείτε το βιβλίο-οδηγό με τις εκφωνήσεις για όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του Ι.Ε.Π. στην Άλγεβρα και στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου , ταξινομημένα σε κεφάλαια και με τη σειρά των παραγράφων του σχολικού βιβλίου.

Η τράπεζα θεμάτων σε ό,τι αφορά στην υποχρεωτικότητα της άντλησης των θεμάτων από αυτήν στις προαγωγικές εξετάσεις δεν  ισχύει όμως ο κάθε διδάσκοντας, κατά την κρίση του, μπορεί να την χρησιμοποιήσει αντλώντας θέματα κατ΄επιλογή.

Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο για να ανοίξετε τα θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΡΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β΄ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Το Θέμα Α των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το 1ο προτεινόμενο διαγώνισμα με τις λύσεις του (θεωρία_Κεφάλαιο 1ο)

Δείτε το Θέμα Α των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Όλη η Θεωρία σε μορφή ερώτησης-απάντησης και τα ερωτήματα Σωστού-Λάθους στο 1ο Κεφάλαιο (Συναρτήσεις). Επίσης οι ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού βιβλίου με τις απαντήσεις και τις δικαιολογήσεις τους.Τέλος επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο με τις αναλυτικές λύσεις του.  Μια αποκλειστική προσφορά στους μαθητές της Γ΄Λυκείου από το Μαθηματικό Περιηγητή.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1ο (ΘΕΜΑ Α)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΦ. 1ο (ΟΡΙΑ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο)

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1ο

 

Διδακτικό υλικό για τη Γεωμετρία της Β΄Λυκείου

Δείτε διδακτικό υλικό για τη Γεωμετρία της Β΄ Γενικού Λυκείου που περιλαμβάνει:

Συνοπτικά τα συμπεράσματα της θεωρίας

Τις σημαντικότερες αποδείξεις

Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου

Προτεινόμενες ασκήσεις

Διαγωνίσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο -ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

Θέματα στους τοπικούς μαθηματικούς διαγωνισμούς (Εύδημος-Υπατία)

Δείτε τα θέματα του 7ου τοπικού μαθηματικού διαγωνισμού «Εύδημος 2016″ καθώς και τις ενδεικτικές απαντήσεις  για την Α” Γυμνασίου, που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο 12 Νοεμβρίου στα Δωδεκάνησα.

7os_EYDHMOS_2016-2017

Δείτε επίσης τα θέματα και τις λύσεις ρτο μαθηματικό διαγωνισμό Υπατία,που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Νομό Ημαθίας

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΤΙΑΣ 2016 ( τελικά)

(απαντήσεις τελικές) ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΑΤΙΑΣ 2016 (1)

Διδακτικό υλικό στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄Λυκείου

Δείτε το διδακτικό υλικό στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής απότο 1ο Κεφάλαιο που περιλαμβάνει θεωρία, ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και λυμένες και προτεινόμνες ασκήσεις.

MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

Το 1ο κεφάλαιο (Συναρτήσεις) στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου οργανωμένα και μεθοδοδικά από το ψηφιακό βοήθημα του Υπουργείου

Δείτε το 1ο Κεφάλαιο (Συναρτήσεις) με όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν στο κεφάλαιο.

Μπορείτε να εισέλθετε ως επισκέπτης εφόσον σας ζητηθεί

Συγκεκριμένα:

Απαντήστε διαδραστικά (αυτόματη απάντηση-διόρθωση) στις 45 ερωτήσεις τύπου Σωστού-Λάθους-ΘΕΜΑ Α

Απαντήστε στα ερωτήματα θεωρίας για το ΘΕΜΑ Α

Λύστε τις απορίες σας με βάση τις συχνές ερωτήσεις που υποβάλλουν μαθητές διευκρινίζοντας  τα «λεπτά σημεία» της ύλης.

Δείτε τα θέματα της κατηγορίας Β, Γ και Δ όπως τα κατατάσσει επίσημα το ίδιο το ψηφιακό βοήθημα.

Τέλος, προσπαθήστε να λύσετε το προτεινόμενο Διαγώνισμα όπως προτείνεται επίσημα από το ίδιο το ψηφιακό βοήθημα

Ερωτήσεις 1-9

Ερωτήσεις 10-18

Ερωτήσεις 19-27

Ερωτήσεις 18-36

Ερωτήσεις 37-45

Ερωτήσεις Θεωρίας -ΘΕΜΑ Α

Ερωτήσεις-Απορίες

Κεφάλαιο 1ο -ΘΕΜΑ Α,Β,Γ,Δ

Διαγώνισμα 1ου Κεφαλαίου (Γράψτε 3 ώρες σε ένα τετράδιο παρόμοιο με αυτό των Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς διάλειμμα). Οι απαντήσεις του διαγωνίσματος θα δοθούν σε 15 ημέρες από το ψηφιακό βοήθημα.

 

 

Δωρεάν ψηφιακό βοήθημα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

Αγαπητή μαθήτρια, αγαπητέ μαθητή

Δες το δωρεάν ψηφιακό βοήθημα στα Μαθηματικά της Γ΄Λυκείου Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το βιβλίο περιλαμβάνει 22 μαθήματα, χωρισμένα σε τεσσερις ενότητες ι οποίες χωρίζονται σε διακριτά μαθήματα. Τα μαθήματα συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά τη θεωρία, παραδείγματα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ασκήσεις λυμένες και προτεινόμενες. Τέλος, κάθε μάθημα συνοδεύεται από ένα διαγώνισμα θεωρίας και ένα σε θέματα ανάπτυξης. Στο τέλος δίνεται ένα γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλο το 1ο Κεφάλαιο.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ(1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ)

Η συνέχεια των μαθημάτων στα μαθηματικά προσανατολισμού (συνέχεια-Θ Bolzano)

Δείτε την συνέχεια των μαθημάτων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στην προετοιμασία σας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το περιεχόμενό των σημειώσεων αυτών είναι έως και  το Θεώρημα Bolzano και τις συνέπειές του (για εμάς ενότητα 4η ) στο σχολικό σου βιβλίο και περιλαμβάνουν την θεωρία από το σχολικό σου βιβλίο με σχόλια και συμπληρώσεις, μεθοδολογικές υποδείξεις, παραδείγματα και ασκήσεις (λυμένες και προτεινόμενες) καθώς και ένα διαγώνισμα θεωρίας και 1 συνολικό διαγώνισμα στην ενότητα στο τέλος τους.

Δεν είναι ανάγκη να μελετήσεις όλα τα μαθήματα μαζί. Ένα-ένα και θα φθάσεις στο τέλος σε μία εβδομάδα όπου θα δώσουμε το επόμενο. Nα γνωρίζεις ότι όσο μας ακολουθείς θα ολοκληρώσεις την ύλη σωστά και στο σωστό χρόνο χωρίς άγχος. Να επιμένεις στο υλικό και να το ολοκληρώνεις χωρίς να το «πασαλείφεις» . Έτσι θα έχεις ομαλή παρακολούθηση. Ειδικά το μέρος αυτό θα πρέπει να το μελετήσεις εξαντλητικά διότι είναι σπουδαίο και ως έννοια και για την παραπέρα πορεία σου. Επομένως θα αφιερώσεις χρόνο (τουλάχιστον 10 ημέρες).
ΜΕΡΟΣ Δ΄ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α _ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (17-22)_ _

Copyright © Μαθηματικός Περιηγητής          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top