Προγραμματισμός εξετάσεων Πιστοποίησης Β’ Επιπέδου στις ΤΠΕ

news pistopoihsi

Γίνεται γνωστό στους εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και επιθυμούν να πιστοποιηθούν, ότι σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, οι εξετάσεις πιστοποίησης προβλέπεται να διεξαχθούν στο διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2015 (Σαββατοκύριακα), σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε όλη τη χώρα.

Οι δοκιμασίες πιστοποίησης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. θα βασιστούν στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στις προηγούμενες περιόδους πιστοποίησης, δηλαδή on line εξέταση, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο (τεστ ερωτήσεων) και μη αυτοματοποιημένο μέρος (ανάπτυξη πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη). Στην «Πύλη Ενημέρωσης» της Πράξης (ΕΔΩ) διατίθενται δείγματα θεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Ολοκληρώνεται σήμερα το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΣΣ

ΠΕΣΣ - ΑΦΙΣΑ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) στην Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) με θέμα «Εκπαιδευτικές πολιτικές. Το σχολείο του 21ου αιώνα».

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 1000 σύνεδροι. Παρουσία με χαιρετισμό και ομιλία στο συνέδριο είχε και ο Αναπληρωτής Τπουργός του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ  κ. Τάσος Κουράκης.

Οι αλλαγές στον τρόπο προαγωγής των μαθητών Α΄ και Β΄Λυκείου και της Τράπεζας Θεμάτων

Δείτε τις τροπολογίες που αφορούν στον τρόπο προαγωγής των μαθητών της Α΄και Β΄Λυκείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Έσπερνού (Θα ισχύσει το 9,5 Μ.Ο) καθώς και τις αλλαγές στην τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας (κατάργηση της υποχρεωτικότητας). Οι αλλαγές αυτές έχουν συμπεριληφθεί σε νοσμοσχέδιο του Υ.ΠΟ.ΠΑι.Θ και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Άρθρο 13ο

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118 ) και την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4275/2014 (Α΄149), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των μαθητών στην Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.»

4. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως συγχωνεύτηκαν σε ένα και αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118) αντικαθίστανται ως εξής: «Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασία – Ασφάλεια και Υγιεινή, όπου αυτά διδάσκονται.»

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015.

Στο νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η διάταξη που καταργεί την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα.

Ωστόσο Αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές της σημειρνής Β΄Λυκείου θα δώσουν εξετάσεις την επόμενη χρονιά για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και συγκεκριμένα αναμένεται να:

  1. Ανακοινωθεί ποιο θα είναι το 5ο  μάθημα , ανά Ομάδα Προσανατολισμού , με την εξέταση του οποίου οι υποψήφοι θα δηλώνουν σχολές ή τμήματα και από άλλο Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠΕ).
  2. Να καθοριστούν οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο.
  3. Να καθοριστούν οι σχολές και τα τμήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο.
  4. Να καταργηθεί η συμμετοχή του βαθμού προαγωγής των Α΄, Β΄και απόλυσης της  Γ΄Λυκείου στην εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  5.  Επίσης πρέπει να προβλεφθεί και η απόλυση των μαθητών από την Γ΄ Ημερησίου Λυκείου (και Δ΄ Εσπερινού) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με αυτούς των προηγούμενων τάξεων (δηλαδή 9,5 Μ.Ο).

Παράταση υποψηφιοτήτων για την Δ.Ε. του παραρτηματος της Ε.Μ.Ε Δωδεκανήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Από την Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Δωδεκανήσου μέχρι τις 24:00 της 31ης Μαρτίου 2015.

Οι εκλογές για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Δωδεκανήσου θα διεξαχθούν στις 27 Απριλίου 2015.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Παραρτήματος που είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι το έτος 2014.

Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/vdEyOSio4p .

Ο παραπάνω σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος στην διεύθυνση http://emedod.mysch.gr/  αλλά και στο www.facebook.com/emedod .

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στα παρακάτω τηλέφωνα:

Πρόεδρος        Αχιλλέας Καρασμάνογλου      τηλ 6937254413

Γραμματέας    Κώστας Μπουκουβάλας         τηλ 6932575887

Μέλος             Ντίνος Έλληνας                       τηλ 6945951596

 

Από την Εφορευτική Επιτροπή

Κλήρωση 10 βιβλίων του βοηθήματος άλγεβρας Α΄Λυκείου (Καραγιάννης Ι-εκδόσεις Σαββάλας)

Algebra_Karag_A2_[21639].cdr

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ 10 ΒΙΒΛΙΩΝ -Β΄ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΞΟΔΟ

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ lisari.gr

ΚΑΝΤΕ ΚΙΚ ΕΔΩ

Το βιβλίο αυτό, ως συνέχεια του Α΄ τεύχους,  φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο οδηγό, βοηθό και «συνοδοιπόρο» μελέτης για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, αλλά και να διευκολύνει το έργο των καθηγητών που διδάσκουν το μάθημα « Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων» της Α΄ Λυκείου.

Λόγω της άρτιας δομής του και της σφαιρικής προσέγγισής του, προσφέρεται για επαρκή προετοιμασία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, για συστηματική μελέτη καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και βέβαια για ολοκληρωμένη επανάληψη ενόψει των προαγωγικών εξετάσεων.

Στο παρόν βιβλίο περιέχονται: (4o ,5o, 6o και 7o Κεφάλαιο)

• 160 θέματα της Τράπεζας Θεμάτων: Τα  70 από αυτά για το Θέμα Β΄ και τα 90 για το Θέμα Δ΄, ταξινομημένα σε κεφάλαια.

•  58 προτεινόμενα θέματα για το Θέμα Γ΄, ταξινομημένα σε κεφάλαια.

• 110 ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (Σωστού-Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής και Αντιστοίχισης) για το 1ο μέρος του Θέματος Α΄, καθώς και όλες οι αποδείξεις των προτάσεων, θεωρημάτων και ιδιοτήτων που αποτελούν το 2ο μέρος του Θέματος Α΄.

• 8 προσομοιωμένα διαγωνίσματα των προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

• 4 επαναληπτικά διαγωνίσματα σε όλη την εξεταστέα ύλη, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Όλες τις οδηγίες διδασκαλίας, διάρθρωσης των θεμάτων  του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και οδηγό μελέτης

Δείτε  50 σελίδες ως δείγμα Πατήστε εδώ

Από τις εκδόσεις Σαββάλας

Ημερομηνίες Προκριματικού Διαγωνισμού 2015 για την Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2015

        Η Επιτροπή Διαγωνισμών αποφάσισε ο Προκριματικός Διαγωνισμός για την επιλογή των ομάδων που θα μας εκπροσωπήσουν στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων θα γίνει ως εξής:

Α.  Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων
Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 04 Απριλίου 2015, ώρα 9.00, στο Νέο Χημείο  (Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα) .
Η συνέντευξη γνωριμίας των μαθητών με την Επιτροπή Διαγωνισμών θα γίνει στις 13.00 την ίδια μέρα στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 34, Αθήνα).

Β.  Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Μεγάλων
Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Μεγάλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 04 Απριλίου 2015, ώρα 9.00, στο Νέο Χημείο  (Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα).
Η συνέντευξη γνωριμίας των μαθητών, που δεν θα λάβουν μέρος την επόμενη ημέρα στη Μεσογειάδα, με την Επιτροπή Διαγωνισμών, θα γίνει στις 14.00 την ίδια μέρα στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 34, Αθήνα).

Γ.  Η Μεσογειακή Μαθηματική Ολυμπιάδα
Η Μεσογειακή Μαθηματική Ολυμπιάδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05 Απριλίου 2015, ώρα 09.45 στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Η συνέντευξη γνωριμίας των μαθητών, που θα λάβουν μέρος στη Μεσογειάδα, με την Επιτροπή Διαγωνισμών, θα γίνει πριν την έναρξη της Μεσογειάδας την ίδια μέρα.
 Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη Μεσογειάδα είναι προαιρετική και δεν συνυπολογίζεται στη βαθμολογία κατάταξης για την ομάδα.

Η επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια (Τέχνη και Μαθηματικά) από το Μουσείο Ηρακλειδών

Εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια

***

MathemARTics Camp: Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

6-8.4.2015 (Α΄ κύκλος) & 15-17.4.2015 (Β΄ κύκλος)

MathemARTics Camp2φωτ.: Alex P.

Κατά τη διάρκεια των φετινών πασχαλινών διακοπών, τα παιδιά (Α΄-Β, Γ”-Δ΄ & Ε΄-ΣΤ΄ δημοτικού) θα ταξιδέψουν στο θαυμαστό κόσμο της επιστήμης και των μαθηματικών με όχημα την τέχνη, και με την εμψύχωση μιας ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας μαθηματικών, φιλολόγων,εικαστικώνκαι μουσειοπαιδαγωγών.

«Παίζω και Kαταλαβαίνω»

Κάθε Σαββατοκύριακο, 11:00-19:00

egainia 2

Ο επιστημονικός σύμβουλος του μουσείου Άρης Μαυρομμάτης ξεναγεί τους επισκέπτες.

Εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της νέας, μόνιμης Διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης, Τέχνης και Μαθηματικών «Παίζω και Kαταλαβαίνω», που θα υποδέχεται το κοινό κάθε σαββατοκύριακο, 11:00-19:00. Ειδικά την επόμενη Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, 11:00-14:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διαδραστικά τραπέζια-εκθέματα υπό την καθοδήγηση-επίβλεψη ειδικά εκπαιδευμένου καθηγητή.

Photo 2   genikh

Άραγε ο κόσμος μας είναι μόνο αυτός που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας και μετράνε τα όργανά μας; Μήπως ό,τι αντιλαμβανόμαστε δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος ενός ευρύτερου κόσμου, υπαρκτού μεν αλλά μη αισθητού; Τις απαντήσεις μας δίνει ο αστροφυσικός Δρ Αντώνιος Αντωνίου.

Μια πρόταση διδασκαλίας θεμάτων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄Λυκείου από τον Δ. Ντρίζο

Δείτε την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση διδασκαλίας θεμάτων-ασκήσεων σε ό,τι αφορά στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄τάξης Γενικού Λυκείου. Η πρόταση αυτή γίνεται  από τον Σχολικό Σύμβουλο Τρικάλων-Καρδίτσας Δημήτρη Ντρίζο (στο πλαίσιο μιας γενικότερης δραστηριότητας του με τις  καθιερωμένες πλέον «Μαθηματικές Συναντήσεις»).

Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο για να ανοίξετε την πρόταση

Μαθηματικές Συναντήσεις – Σημείωμα 7ο:Μια πρόταση θεμάτων στα διανύσματα την ευθεία γραμμή και τις κωνικές τομές (3 Μαρτίου 2015)

Δείτε περισσότερα και για άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα ΕΔΩ

Το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 15 Μαρτίου 2015 συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20-3-2015 με την παρακάτω σύνθεση :

Πρόεδρος :                             Νικόλαος Αλεξανδρης-Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Α’ Αντιπρόεδρος :                  Ανάργυρος Φελλούρης-Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Β’ Αντιπρόεδρος :                  Φραγκίσκος Καλαβάσης- Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Γενικός Γραμματέας :             Ιωάννης Τυρλής-Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ταμίας:                               Αναστάσιος Μπακάλης-Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ειδικός Γραμματέας:      Παναγιώτης Δρούτσας-Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης

Έφορος Βιβλιοθήκης:     Κωνσταντίνος Βαγενάς-Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέλη :

Ιωάννης Αντωνίου- Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νικης

Ανδρέας Τριανταφύλλου-Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Κερασαρίδης-Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ευστράτιος Κουνιάς- Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασίλειος Βισκαδουράκης -Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ευγένιος Αγγελόπουλος-Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Ιωάννα Μακρή-Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου-Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Αλεξανδρής

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Τυρλής

Πανελλήνιες Εξετάσεις στα μαθηματικά: Όλα τα θέματα, τα προσομοιωμένα διαγωνίσματα των προηγουμένων ετών και όλη η θεωρία

panelladikes-thumb-large

Δείτε παρακάτω, κάνοντας κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους:

Α. Όλα τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων στα Μαθηματικά της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, της Γενικής Παιδείας των Γενικών Λυκείων  και στα Μαθηματικά Ι των ΕΠΑ.Λ για τα έτη 2012-2014.

Β. Τα θέματα προσομοίωσης στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας που δόθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια από διάφορες πηγές.

Γ. Όλη την θεωρία σε ερωτήσεις-απαντήσεις στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας.

————————————————————————————————————————————-

Α. Θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων στα Μαθηματικά της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας των Γενικών Λυκείων  και στα Μαθηματικά Ι των ΕΠΑ.Λ. των ετών 2012-2014.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
20012-2014
—————————————————————————————————–
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
2014
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΛΥΣΗ
 30/5/2014
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου
 Εκφωνήσεις   Λύσεις
 2/6/2014
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
Εκφωνήσεις   Λύσεις 
 3/6/2014
Μαθηματικά Ι Γ΄ ΕΠΑ.Λ.
 Εκφωνήσεις  Λύσεις
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
2013
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΛΥΣΗ
20/5/2013
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου
23/5/2013
Μαθηματικά Ι Γ΄ ΕΠΑ.Λ.
27/5/2013
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΛΥΣΗ
23/5/2012
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου
28/5/2012
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
24/5/2012
Μαθηματικά Ι ΕΠΑ.Λ.

 Πηγή: Μαθηματικός Περιηγητής

Β. Θέματα προσομοίωσης στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας

     που δόθηκαν πέρσι από διάφορες πηγές.

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΛΥΣΗ
 Μαθηματικός Περιηγητής 2013 
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου
 Eκφωνήσεις  Λύσεις 
 Μαθηματικός Περιηγητής 201312/04/2013  Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου Eκφωνήσεις Λύσεις

 Μαθηματικός Περιηγητής 2013 26/04/2013
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
 έκφωνήσεις   Λύσεις
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΛΥΣΗ
 Μαθηματικός Περιηγητής 2014
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου
 Eκφωνήσεις   Λύσεις
Μαθηματικός Περιηγητής  2014
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
 Eκφωνήσεις   Λύσεις 
  Ελευθερίου Πρόδρομος 2014
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
 Εκφωνήσεις  Λύσεις
 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΛΥΣΗ
 Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

 Εκφωνήσεις

 ——–
 Πρόδρομος Ελευθερίου
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
 Εκφωνήσεις   Λύσεις
Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης  2012  και 2013
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

Εκφωνήσεις  2012 και 2013

  Λύσεις

Πηγές: Οι αναφερόμενες κατά περίπτωση.

Γ.  Όλη η θεωρία σε μορφή ερώτησης-απάντησης(και σε online διαδραστική εφαρμογή)

     στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας.

ΠΗΓΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΙΑ
ΣΧΟΛΙΑ
Χ.Κανάβης
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου
 Όλη η θεωρία σε ερώτηση-απάντηση   Μεθοδικά κατά κεφάλαιο
 Μ. Στεργίου, Δ. Παπαμικρούλης
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου
Όλη η θεωρία Ερώτηση-Απάντηση Πατήστε εδώ  Μεθοδικά κατά κεφάλαιο
 Δ. Μπούζας
Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
Τέστ θεωρίας μεΣωστό-Λάθος on line εδώ   Διαδραστική εφαρμογή με απόκριση του Σωστού

Πηγές: Οι αναφερόμενες κατά περίπτωση.

Εκλογές Παραρτήματος Δωδεκανήσου της Ε.Μ.Ε.

Logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Δωδεκανήσου θα διεξαχθούν στις 27 Απριλίου 2015.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Παραρτήματος που είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι το έτος 2014. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι μπορούν μέχρι τις 24:00 της 26ης Μαρτίου 2015 να υποβάλουν την αίτηση τους. Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/vdEyOSio4p .

Ο παραπάνω σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος στην διεύθυνση http://emedod.mysch.gr/  αλλά και στο www.facebook.com/emedod .

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το δελτίο τύπου.

Οδηγίες για την προστασία των μαθητών από την έκλειψη ηλίου 20ης Μαρτίου 2015

Οδηγίες για την προστασία των μαθητών από την έκλειψη ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 , απέστειλε σήμερα προς όλες τις σχολικές μονάδες, ιδιωτικές και δημόσιες, ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας):

Α. Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, προκαλώντας το γνωστό φαινόμενο της έκλειψης Ηλίου.

Β. Η έκλειψη θα είναι ορατή τόσο από την Αθήνα όσο και από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά εξαιτίας της θέσεώς μας στη Γη, ένα μόνο μέρος του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη κι έτσι η έκλειψη θα είναι μερική.

Γ.Το φαινόμενο θα λάβει χώρα για χρονικό διάστημα περίπου 2 ωρών και συγκεκριμένα από 10.39 πμ έως 12.49 μμ, με το μέγιστο της έκλειψης να συμβαίνει στις 11.43 πμ, οπότε και σχεδόν το 31% του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη.

Δ. Λόγω των σοβαρών βλαβών που μπορεί να προκληθούν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού εξαιτίας της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας, οι διευθυντές και εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων παρακαλούνται όπως αναπροσαρμόσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα της 20ης Μαρτίου, προκειμένου όλοι οι μαθητές/μαθήτριες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της έκλειψης (10.30-13.00).

Ε. Κατά το ανωτέρω διάστημα είναι δυνατόν στις σχολικές μονάδες της χώρας να πραγματοποιηθούν δράσεις σχετικές με το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης.

Ζ. Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα εκπέμπει ζωντανά από τις εγκαταστάσεις του στην Πεντέλη τη μερική έκλειψη Ηλίου στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=679:20-20…, ώστε κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο να μπορεί να την παρακολουθήσει. Θα υπάρχει βίντεο της εικόνας του Ήλιου από ειδικό τηλεσκόπιο, που θα τον παρατηρεί μέσα από ένα ειδικό φίλτρο.

Η. Τέλος, όλες οι προγραμματισμένες μετακινήσεις/διδακτικές επισκέψεις των σχολικών μονάδων της χώρας για την 20η Μαρτίου 2015 δύνανται να πραγματοποιηθούν με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού, οι δε περίπατοι χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου, για τη Β/θμια Εκπ/ση, αναστέλλονται.

Πηγή: esos.gr

Το πρόγραμμα των πανελλαδικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το πρόγραμμα των Παναλλαδικών Εξετάσεων (κανονικών και επαναληπτικών) για τα Ημερήσια και Εσπερινά  ΓΕ.Λ. και  ΕΠΑ.Λ. για τα μαθήματα των Μαθηματικών. Εννοείται ότι μέχρι τότε ο Μαθηματικός Περιηγητής θα σταθεί δίπλα στους μαθητές και την ημέρα των εξετάσεων θα δώσουμε τα θέματα και τις αναλυτικές λύσεις τους σε όλα τα μαθήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΜΑΘΗΜΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
 

20-05-2015

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Β)

ΠΕΜΠΤΗ
21-05-2015
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  ΕΠΑ.Λ.-(ΟΜΑΔΑ Α)
ΔΕΥΤΕΡΑ
 

25-5-2015

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Β)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΜΑΘΗΜΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
 

10-6-2015

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Β)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-6-2015
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Β

 

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Δείτε συγκεντρωμένα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα μαθηματικά για την Α΄και Β΄τάξη  των ΕΠΑ.Λ (Θεωρία και Ασκήσεις) καθώς και συνδυαστικά θέματα. Τα θέματα προέρχονται από τις εξεταστικές περιόδους 2012 και 2013 από Γυμνάσια του Ν. Δωδεκανήσου και η συλλογή έχει  εμπλουτιστεί  με επιπλέον θέματα. Αποτελεί μια καλή συλλογή θεμάτων για εξάσκηση των μαθητών όλων των τάξεων του Λυκείου, είτε σε επιμέρους κεφάλαια είτε, αργότερα, σε όλη την εξεταστέα ύλη με συνδυαστικά θέματα από όλα τα κεφάλαια.

Η συλλογή ως ενιαίο βιβλίο θεμάτων εξετάσεων, όπως ακριβώς τέθηκαν στα σχολεία, για όλες τις τάξεις των ΕΠΑ.Λ.  δίνεται και σε μορφή Word  για το 2012 και 2013.

θέματα εξετάσεων EΠΑ.Λ. Ν. Δωδεκανήσου

Αποτελέσματα εκλογών στην Ε.Μ.Ε.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 15ης Μαρτίου 2015 της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που
διεξήχθησαν με το Νέο Καταστατικό είναι τα παρακάτω:
Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα ΕΔΩ

Έναρξη 7ης Μαθηματικής Εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη

Έναρξη 7η Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη. Δείτε  ΕΔΩ το πρόγραμμα και όλες τις λεπτομέρειες.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων. Τα μαθήματα του σχολικού έτους  2014-2015 λήγουν στις 13 Μαíου.

Ειδικότερα:

A. Οι  Πανελλαδικές  Εξετάσεις  των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18-5-2015, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 19-5-2015. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17-6-2015. Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεί από 15-6-2015 ως και 26-6-2015. Τέλος, οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν την Τρίτη 9-6-2015.

B. Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 3-6-2015 για όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

Γ. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 10-6-2015 και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

Για να δείτε  το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2015  αναλυτικά  για τις παρακάτω κατηγορίες πατήστε εδω:
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015  ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄)

Δ. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Στις αρχές Μαΐου, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα αποκτήσουν  το δελτίο εξεταζομένου, με το οποίο θα προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των εξετάσεων. Στο δελτίο εξεταζομένου θα αναγράφεται  και το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι  να προσέρχονται για την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα ή σε τυχόν ειδικά μαθήματα.

Στα μέσα Ιουνίου, όλοι οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα προσέλθουν για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), για να τον χρησιμοποιήσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) θα μπορούν να αποκτούν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε όποιο Λύκειο τους εξυπηρετεί.

Η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, από τα μέσα Ιουνίου ως τις αρχές Ιουλίου. Το έντυπο μηχανογραφικό δελτίο θα έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Απρίλιο.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), έχουν ήδη πιστοποιηθεί από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους. Οι υποψήφιοι (οι μαθητές και οι αντίστοιχοι απόφοιτοι) θα υποβάλουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Θέματα εξετάσεων στα μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου και σε μορφή word

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ

Δείτε συγκεντρωμένα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα μαθηματικά για όλες τις  τάξεις  του Γυμνασίου (Θεωρία και Ασκήσεις) καθώς και συνδυαστικά θέματα. Τα θέματα προέρχονται από τις εξεταστικές περιόδους 2012 και 2013 από Γυμνάσια του Ν. Δωδεκανήσου και η συλλογή έχει  εμπλουτιστεί  με επιπλέον θέματα. Αποτελεί μια καλή συλλογή θεμάτων για εξάσκηση των μαθητών όλων των τάξεων του Λυκείου, είτε σε επιμέρους κεφάλαια είτε, αργότερα, σε όλη την εξεταστέα ύλη με συνδυαστικά θέματα από όλα τα κεφάλαια.

Η συλλογή ως ενιαίο βιβλίο θεμάτων εξετάσεων, όπως ακριβώς τέθηκαν στα σχολεία, για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου  δίνεται και σε μορφή Word  για το 2012 και 2013.

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ (2012 και 2013)

Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης

Σημείωση: Μέσα στον Απρίλιο 2015 θα δημοσιευτούν και τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων του 2014  για όλες τις τάξεις των Γυμνασίων, Λυκείων  και  ΕΠΑ.Λ. καθώς και άλλες μεγάλες εκπλήξεις για μαθητές και καθηγητές.

Copyright © Μαθηματικός Περιηγητής-Καθημερινή μαθηματική ενημέρωση και υποστήριξη     Σχεδιάστηκε από WPDesigner    Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top