Επιμόρφωση Β΄επιπέδου στις ΤΠΕ για το 2014-2015

Από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2014, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 6η επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2014 – Μάιος 2015) και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο ΤΠΕ.

Περισσότερα εδώ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η εξεταστέα ύλη για την Α΄και Β΄ ΕΠΑ.Λ.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η εξεταστέα-διδακτέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄και Β΄Λυκείου των ΕΠΑ.Λ.(στα μαθηματικά η εξεταστέα-διδακτέα ύλη είναι αυτή που είχαμε δημοσιεύσει πριν μερικές ημέρες και την οποία θα βρείτε στη σελίδα μας ΕΠΑ.Λ.)

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά σε μορφή  pdf εδώ

Οδηγίες για τη επιλογή και διάρθρωση των θεμάτων στα μαθηματικά της Β΄Λυκείου από το Ι.Ε.Π.

Άλγεβρα, Γεωμετρία και Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Άλγεβρα, τη Γεωμετρία και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ τάξης του Ημερησίου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνονται ως εξής:
1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:
α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού – Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.
β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).
γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.
δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.
Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.
3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
4. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα καθηγητές.

Οδηγίες διαχείρισης της ύλης στα Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 50/2014 Δ.Σ), το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014- 2015.

Για να ανοίξετε τις οδηγίες πατήστε

Πηγή: essos.gr

Προσφορά βιβλίων σε δυσπρόσιτα σχολεία

Το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων, Α΄ τεύχος» (εκδόσεις Σαββάλας, συγγραφέας Καραγιάννης Ι) προσφέρθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο του Νομού Δωδεκανήσου στους μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου  με Λ.Τ Κάσου και του Γυμνασίου με Λ.Τ Ολύμπου Καρπάθου. Η προσπάθειά μας για δωρεάν διανομή βιβλίων στους μαθητές Λυκείων απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών σε όλη την χώρα θέλουμε να συνεχιστεί , στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν. Παρακαλούμε λοπόν συναδέλφους που βρίσκονται σε τέτοια σχολεία να μας στείλουν mail για να εξετάσουμα κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε.

Όλα τα διαγωνίσματα που έχουμε προτείνει μέχρι σήμερα για το Γυμνάσιο και το Λύκειο

Δείτε όλα τα διαγωνίσματα μαθηματικών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τρέχον σχολικό έτος από το Μαθηματικό Περιηγητή . Κάντε κλικ στους επόμενους συνδέσμους. Από 1 έως 10 Δεκεμβρίου , σταδιακά,  θα αναρτώνται διαγωνίσματα για τα αμέσως επόμενα κεφάλαια της ύλης για κάθε τάξη.

1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΤΑΞΗ

Ωριαίο Α΄ 1ο κεφάλαιο .1α

Λύσεις διαγωνίσματος Α΄Γυμνασίου

Β΄ ΤΑΞΗ

Ωριαίο Β΄ 1ο κεφάλαιο .1α

Λύσεις διαγωνίσματος Β΄Γυμνασίου

Γ΄ ΤΑΞΗ

Ωριαίο Γ΄ 1ο κεφάλαιο .1α

Λύσεις διαγωνίσματος Γ΄Γυμνασίου

2. ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωμετρία Διαγώνισμα (Τρίγωνα)

Όλα τα θέματα της Τράπεζας θεμάτων του 1ου κεφαλαίου +Διαγωνίσματα Πατήστε εδώ (από το ΒΙΒΛΙΟ των εκδόσεων Σαββάλας του Ιωάννη Καραγιάννη)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο-Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα Άλγεβρας Γενικής Παιδείας (Συστήματα εξισώσεων-Μελέτη συναρτήσεων) 

Διαγώνισμα Μαθηματικά Προσανατολισμού (1ο Κεφάλαιο)

Διαγώνισμα Γεωμετρίας  (στο Θ.του Θαλή )

Λύσεις Γεωμετρίας

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαγώνισμα 1-Μιγαδικοί +Eνδεικτικές λύσεις 

 Διαγώνισμα 2 στις συναρτήσεις

Λύσεις διαγωνίσματος 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαγώνισμα Νο 1 (1ο Κεφάλαιο)+

Λύσεις διαγωνίσματος Νο  1

 

Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας στη Γεωμετρία Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Δείτε ΕΔΩ τις συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας που δόθηκαν από το Ι.Ε.Π. για τη Γεωμετρία της Α΄τάξης των Ε Π Α.Λ.(και Α΄και Β΄Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.)

 

Eξωτερική αξιολόγηση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Σε εξωτερική αξιολόγηση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αποφάσισε να προχωρήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένουν να γίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις προαγωγής των μαθητών της Α” Λυκείου το σχολικό έτος 2013 – 2014 και ο σχεδιασμός εργαλείων για την αξιολόγησή της.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα

Πηγή: essos.gr

Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στη Βουλή για τη διδασκαλία των μαθηματικών

Ο διδάσκων όχι μόνο θα πρέπει να έχει πολύπλευρη και βαθιά γνώση της έννοιας, την οποία πραγματεύεται στην τάξη αλλά, κυρίως, του τρόπου με τον οποίο αυτή εξελίσσεται μέσα στο σχολικό corpus , τόνισε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος , σχετικά με τη β ανάθεση των Μαθηματικών, σε καθηγητές Πληροφορικής., και υπογράμμισε τα εξής:

Α. Χωρίς αυτή τη γνώση, ο καθηγητής θα επιδιώκει στόχους που είτε δε συμβαδίζουν με το Πρόγραμμα Σπουδών, είτε είναι αμφίβολης παιδαγωγικής αξίας, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση των Μαθηματικών ως ένα σώμα τεχνικών και δύσκολων διαδικασιών, χωρίς δομή.

Β. Σε πολλά τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ διδάσκονται Μαθηματικά και μάλιστα σε μερικά από αυτά σε αρκετή έκταση. Ωστόσο το περιεχόμενο, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται και , εν τέλει, ο στόχος διδασκαλίας τους είναι πρωταρχικά προσανατολισμένος στη στήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας με τα οποία κάθε σχολή εφοδιάζει τους φοιτητές της. Κάτι που διαφέρει εντελώς με την εκπαίδευση που παρέχεται στους φοιτητές Μαθηματικών τμημάτων και η οποία είναι σαφώς προσανατολισμένη στην πολύπλευρη και ουσιαστική γνώση της Μαθηματικής Επιστήμης.

Γ. Ο μαθηματικός γραμματισμός είναι πολύ σημαντικός για όλους τους μαθητές και όχι μόνο γι αυτούς, οι οποίοι θα επιλέξουν ένα επάγγελμα, που απαιτεί επιπλέον μαθηματική προετοιμασία.

Δ. Τα μαθηματικά ασκούν τον μαθητή στη μεθοδική και κριτική σκέψη, καθώς και στη σαφήνεια και στη λιτότητα στην έκφραση.

Ε. Παράλληλα αναπτύσσουν στην παρατηρητικότητα, την επιμονή, την αίσθηση της αρμονίας και τη δημιουργικότητα.

Ζ. Η διδασκαλία των Μαθηματικών εν γένει συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.

Η. Οι σημερινοί μαθητές, προκειμένου να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες, πρέπει να έχουν, μεταξύ άλλων , υψηλό βαθμό κατανόησης των Μαθηματικών.

Θ. Η διδασκαλία των Μαθηματικών είναι μια μαθησιακή διαδικασία, η οποία κινείται σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης.

Ι. Η διαπραγμάτευση κάθε έννοιας στα Μαθηματικά διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη και τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Δεύτερη ανάθεση

Οσον αφορά τη β ανάθεση των Μαθηματικών σε καθηγητές Πληροφορικής ο υπουργός Παιδείας δήλωσε πως «δίδεται στις περιπτώσεις, που επιβάλλονται από συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες σχολικών μονάδων»

Τα επιπλέον θέματα της τράπεζας θεμάτων και το νέο βιβλίο

Μεγέθυνση

Το νέο μας βιβλίο «αλγεβρα Α΄Λυκειου -Τράπεζα θεμάτων» του Ιωάννη Καραγιάννη και των εκδόσεων Σαββάλας, περιέχει όλα τα θέματα (με εξαίρεση 1 θέμα των πιθανοτήτων) που έχουν μέχρι σήμερα αναρτηθεί στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Συγκεκριμένα όσα θέματα αφορούν στα κεφάλαια 1ο, 2ο και 3ο υπάρχουν ήδη μέσα στο βιβλίο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα θέματα αυτά υπήρχαν στην πρώτη ανάρτηση των θεμάτων της Τράπεζας , τον Μαϊο,  κατόπιν αποσύρθηκαν γιατί είχαν κάπιοιο πρόβλημα και τώρα επανήλθαν διορθωμένα. Εμείς είχαμε λοιπόν συμπεριλάβει τα θέματα αυτά αφού τα διορθώσαμε.

Όλα τα θέματα που θα αναρτηθούν μέχρι και 30 Νοεμβρίου θα περιέχονται στο Β΄τεύχος που θα κυκλοφορήσει περί της 15 Δεκεμβρίου 2014.

 

Αποτελέσματα 8ου διαγωνισμού Παιχνίδι και Μαθηματικά 7-3-2014

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Α” ΑΘΗΝΑΣ  (Πρόγραμμα Βράβευσης)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝAT. ΑΤΤΙΚΗ (Πρόγραμμα Βράβευσης)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
Β” ΑΘΗΝΑΣ (Πρόγραμμα Βράβευσης)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Γ” ΑΘΗΝΑΣ
(Πρόγραμμα Βράβευσης)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ” ΑΘΗΝΑΣ (Πρόγραμμα Βράβευσης)
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗ
(Πρόγραμμα Βράβευσης)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Πρόγραμμα Βράβευσης)
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ

Πέθανε ο Γκρότεντικ ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του 20ου αιώνα

Ο Αλεξάντερ Γκρότεντικ, ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του 20ού αιώνα, πέθανε χθες σε νοσοκομείο της νότιας Γαλλίας σε ηλικία 86 ετών.

Ο Αλεξάντερ Γκρότεντικ είχε αποσυρθεί στη νοτιο-δυτική Γαλλία και ζούσε απομονωμένος στο χωριό Λασέρ, θέλοντας να κρατηθεί μυστικός ο τόπος διαμονής του.
Γεννήθηκε τον Μάρτιο 1928 στο Βερολίνο από πατέρα ρώσο, εβραίο, αναρχικό και μητέρα δημοσιογράφο, ακτιβίστρια και έχει τιμηθεί με το Βραβείο Fields, το αντίστοιχο του Βραβείου Νόμπελ για την επιστήμη των Μαθηματικών.
Υπήρξε πρωτοπόρος στη διατύπωση της θεωρίας της αλγεβρικής τοπολογίας και κεντρικό πρόσωπο στη διαμόρφωση της θεωρίας της αλγεβρικής γεωμετρίας.
Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία, αν και θεωρούσε τον εαυτό του απάτριδα.
Αποχώρησε από το Ινστιτούτο Ανωτάτων Επιστημονικών Σπουδών, όπου δίδαξε και πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, το 1970 για πολιτικούς λόγους και στη συνέχεια επικέντρωσε την ενέργειά του σε πολιτικά ζητήματα.
Συνταξιοδοτήθηκε επισήμως το 1988 και αργότερα μετοίκησε στη νότιο-δυτική Γαλλία, όπου έζησε σε συνθήκες απομόνωσης.

Πηγή: newsιτ.gr

Όλα τα θέματα των μαθηματικών Β΄ τάξης της Τράπεζας Θεμάτων του Υπουργείου για Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. ταξινομημένα σε θέμα Β και θέμα Δ

Δείτε όλα τα θέματα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Υπουργείου Παιδείας (Ι.Ε.Π) στην Άλγεβρα,  στη Γεωμετρία  και στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄  τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, της Β΄ και Γ΄τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Β΄τάξης των ΕΠΑ.Λ. σε ένα ενιαίο αρχείο, κατανεμημένα σε θέμα Β και θέμα Δ.

Εκτυπώστε τα αρχεία!

Την επιμέλεια των θεμάτων είχε ο Μαθηματικός  Κωνσταντίνος Έλληνας -Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου.

Κάντε κλικ στους επόμενους συνδέσμους για να ανοίξετε τα θέματα

1. Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β-1

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β

2. Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.zip (ΑΛΓΕΒΡΑ,ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

3. Β΄ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ.zip (ΑΛΓΕΒΡΑ , ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)

 

 

Όλα τα θέματα της Τράπεζας θεμάτων στα μαθηματικά των ΕΠΑ.Λ κατανεμημένα σε θέμα Β και θέμα

Δείτε όλα τα θέματα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Υπουργείου Παιδείας (Ι.Ε.Π) στην Άλγεβρα,  στη Γεωμετρία  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ  σε ένα ενιαίο αρχείο, κατανεμημένα σε θέμα Β και θέμα Δ. Εκτυπώστε τα αρχεία!

Την επιμέλεια των θεμάτων είχε ο Μαθηματικός  Κωνσταντίνος Έλληνας -Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου.

Κάντε κλικ στους επόμενο σύνδεςμο  για να ανοίξετε τα θέματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ.zip

Μιά διαφορετική από τις συνηθισμένες εισήγηση στο συνέδριο της Βέροιας

Δείτε μια πολύ διαφορετική από τις συνηθισμένες εισήγηση,  που έγινε στο 31ο συνέδριο της Ε.Μ.Ε. στη Βέροια από το Μαθηματικό Σταύρο Κοκκαλίδη  με θέμα: ¨Η Χαμένη Ατλαντίδα«. Μία εισήγηση που προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση πολλών θεματικών πεδίων στο Γυμνάσιο.

Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο για να ανοίξετε την εισήγηση:

Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

Όλα τα θέματα στην Άλγεβρα , Γεωμετρία και Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄ και Γ΄ Εσπερινού Λυκείου κατανεμημένα σε θέμα Β και Θέμα Δ

Δείτε όλα τα θέματα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Υπουργείου Παιδείας (Ι.Ε.Π) στην Άλγεβρα,  στη Γεωμετρία  και στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄  και Γ΄τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, σε ένα ενιαίο αρχείο, κατανεμημένα σε θέμα Β και θέμα Δ. Εκτυπώστε τα αρχεία!

Την επιμέλεια των θεμάτων είχε ο Μαθηματικός  Κωνσταντίνος Έλληνας -Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου.

Κάντε κλικ στους επόμενους συνδέσμους για να ανοίξετε τα θέματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.zip

Πρόσκληση από το παράρτημα Δωδεκανήσου της ΕΜΕ για βράβευση των διακριθέντων μαθητών στον διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Πρόσκληση στην μαθηματική και εκπαιδευτική κοινότητα απευθύνει  το παράτημα της  ΕΜΕ Δωδεκανήσου, για την εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων μαθητών του νομού Δωδεκανήσου στον 8ο διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά». Η βράβευση των μαθητών θα γίνει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 στις 11.30 στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρος της ΕΜΕ Γεώργιος Δημάκος με θέμα: «96 χρόνια ΕΜΕ-Δράσεις και Δραστηριότητες«.

Όλα τα θέματα στην Άλγεβρα , Γεωμετρία και Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου κατανεμημένα σε θέμα Β και Θέμα Δ

Δείτε όλα τα θέματα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Υπουργείου Παιδείας (Ι.Ε.Π) στην Άλγεβρα,  στη Γεωμετρία  και στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, σε ένα ενιαίο αρχείο, κατανεμημένα σε θέμα Β και θέμα Δ. Εκτυπώστε τα αρχεία!

Την επιμέλεια των θεμάτων είχε ο Μαθηματικός  Κωνσταντίνος Έλληνας -Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου.

Κάντε κλικ στους επόμενους συνδέσμους για να ανοίξετε τα θέματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β-1

ΑΛΓΕΒΡΑ Β

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β

Copyright © Μαθηματικός Περιηγητής- Καθημερινή Μαθηματική Ενημέρωση     Σχεδιάστηκε από WPDesigner    Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr